poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-3, Janowe spotkania z Jezusem

KREW I WODA WYPŁYWAJĄCE Z BOKU JEZUSA

janowe_spotkania(34)

(J 18,31−37)

Patrzymy z bólem na martwe ciało Jezusa wiszące na krzyżu. Przed chwilą wypowiedział ostatnie słowa „Dokonało się” i oddał ducha Ojcu. Dla kogoś, kto patrzyłby na to wydarzenie jako postronny obserwator, sytuacja ta oznaczać by mogła haniebny koniec życia Jezusa. Ewangelista Jan chce nam jednak ukazać prawdziwy sens tej okrutnej zbrodni: Jezus nie jest przegranym złoczyńcą, lecz zwycięzcą, który wykonał do końca wolę Ojca i wysłużył nam zbawienie.

rys_2016_3-060Motyw krwi i wody, wypływających z przebitego włócznią przez rzymskiego żołnierza martwego ciała Jezusa wiszącego na krzyżu budzi duże zainteresowanie zarówno wśród egzegetów, jak i wiernych pragnących karmić się słowem Bożym. Dlatego doczekał się licznych interpretacji, które chcemy syntetycznie przedstawić. Już Ojcowie Kościoła widzieli w fakcie wypłynięcia krwi z boku martwego ciała Jezusa nie tylko dowód na to, że On już nie żyje, lecz interpretowali ten fakt symbolicznie, by wydobyć zeń istotne prawdy wiary. Eksponowanie przez Jana wypłynięcia krwi i wody z martwego ciała Jezusa ma ważne znaczenie w tzw. polemice antydoketystycznej, tzn. jest dla twierdzących, że Jezus nie posiadał rzeczywistego fizycznego ciała, a jedynie ciało pozorne, koronnym dowodem, że Jezus był człowiekiem z krwi i kości. Zakwestionowanie zaś fizyczności ciała Jezusa prowadziło sceptyków do zanegowania realności Jego cierpienia na krzyżu, a zatem również zbawczej skuteczności Jego męki i śmierci. Krew i woda wypływające z przebitego boku Jezusa to dowód prawdziwości męki i śmierci Jezusa.

Natomiast interpretacje symboliczne krwi i wody – wszystkie pochodzące już od Ojców Kościoła – ukazują teologiczne znaczenie wydarzenia męki i śmierci Jezusa dla naszego zbawienia. Zdaniem niektórych Ojców krew i woda to symbole najważniejszych dwóch sakramentów Kościoła. Krew to symbol Eucharystii, a woda symbolizuje sakrament chrztu świętego. Z przebitego boku Chrystusa wiszącego na krzyżu jako owoc Jego zbawczej męki rodzi się więc chrześcijańskie życie, które staje się udziałem każdego, kto przyjął chrzest i karmi się Eucharystią.

Te dwa sakramenty niejako wszczepiają nas w dzieło Jezusowej męki, śmierci i – konsekwentnie – zmartwychwstania. Druga interpretacja krwi i wody zaproponowana przez Ojców Kościoła koncentruje się na samym sakramencie chrztu.
Woda wyraża symbolicznie chrzest z wody jako bramę życia Bożego w człowieku, a krew oznacza tzw. chrzest krwi, czyli męczeńską śmierć za wiarę w Jezusa. Trzeci sposób rozumienia symboliki krwi i wody w Ewangelii Jana (19,34) skupia się na płaszczyźnie soteriologicznego rozumienia wydarzenia krzyżowej śmierci Jezusa. Krew i woda wypływające z przebitego boku Jezusa skutkują dla wierzących udziałem w dziele zbawienia – mocą krwi Chrystusa są odpuszczane grzechy, a woda z boku Jezusa obmywa i czyni ich czystymi, tzn. gotowymi na przyjęcie Bożej łaski zbawienia. Ostatnia z interpretacji symbolicznych zaproponowanych przez Ojców Kościoła, to wyjaśnienie eklezjologiczne. Oznacza to, że krew i woda wyrażają narodziny Kościoła,który ma stać się sakramentem zbawienia dla wierzących, uobecniającym po wszystkie czasy Chrystusowe dzieło zbawienia dokonane poprzez krzyżową śmierć.

W interpretacji krwi i wody wypływających z przebitego włócznią boku Jezusa należy również wziąć pod uwagę wewnętrzną dynamikę Ewangelii wg św. Jana. Przebicie boku Jezusa wiszącego na krzyżu to otwarcie perspektywy eschatologicznej. To finalizacja obietnicy Jezusa danej w drugim rozdziale Ewangelii (2,18−22): „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni odbuduję ją na nowo” (2,19) skomentowanej przez narratora „On zaś mówił o świątyni swego Ciała” (2,21). Moment wypłynięcia krwi i wody z ciała Jezusa wiszącego na krzyżu – akt Jego śmierci – to moment burzenia starego porządku religijnego ucieleśniającego się w jerozolimskiej świątyni oraz akt ustanowienia kultu w Duchu i Prawdzie (J 4 – dialog z Samarytanką), który ma realizować się po wieczne czasy w Świątyni Ciała Jezusa. Woda w Ewangelii Jana jest bowiem metaforą Ducha Świętego, a krew symbolicznie wyraża fizyczność Ciała Jezusa. Krew i woda wyrażają nowe życie rodzącego się Kościoła. Jest to życie w Ciele umęczonego, zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa pod przewodnictwem Ducha Świętego.

Opowiadanie o krwi i wodzie wypływających z przebitego boku Jezusa wiszącego na krzyżu posiada zatem wiele warstw znaczeniowych i niezwykłą teologiczną głębię. Ten niewielki fragment słowa Bożego zaprasza nas do kontemplacji dzieła zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu oraz do gorliwego zaangażowania się w życie Kościoła, będącego Świątynią Ciała Jezusa, z której nieustannie wypływają dla nas zbawienne zdroje krwi i wody.

ks. prof. Janusz Kręcidło MS ks. prof. Janusz Kręcidło MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA