poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-3, Rozważania biblijne

WIERNA ZUZANNA

Wierność jest dla małżonków wielkim darem. Opiera się na wzajemnej ufności, sprawia, że małżonkowie nie żywią wobec siebie podejrzeń, które osłabiają więzi i rodzą bariery. Życie potwierdza, że każda para małżeńska wystawiona jest na podejrzenie niewierności, nawet ta żyjąca ze sobą w największej jedności i miłości – jak na przykład Zuzanna i Joakim z Danielowej księgi.

rys_2016_3-052Zuzanna była piękną, młodą małżonką. Z powodu swej urody znalazła się jakby w ciemnym tunelu, czyli w sytuacji bardzo kłopotliwej, w której ryzykowała utratę życia. Miała przed sobą dwie możliwości: mogła zgodzić się na zdradę małżeńską z dwoma starcami−sędziami i w ten sposób ocalić życie. Wówczas czułaby się jednak jak nierządnica zasługująca na śmierć (por. Kpł 20,10; Pwt 22,22). Wiedziała też doskonale, że broniąc się przed tymi dwoma gwałcicielami uchodzącymi w społeczności Izraela za wzór prawości, nie zdoła uniknąć ich zemsty, która zakończy się i tak jej faktyczną śmiercią.

Zuzanna w chwili tak poważnej próby nie myśli o swoim małżonku, lecz o Bogu. Spontanicznie uczy nas, że więź z Nim jest ważniejsza aniżeli odniesienie do najbliższego człowieka, jakim dla żony jest mąż. Zuzanna broni zatem wpierw wierności wobec Boga, w konsekwencji zaś wobec męża (por. w. 23). Widzimy zatem, że małżeństwo ma fundament w samym Bogu.

Bliscy Zuzannie ludzie byli zdumieni oskarżeniami starców. W sytuacji jednak tak problematycznej zwyciężył autorytet sędziów (por. w. 41). Decydowali przecież o losach ludzi, ich zdanie kończyło spory. Musieli zatem być nieskazitelni, gdyż taka władza mogła być jedynie nagrodą za sumienność i rzetelność. Biblia pokazuje, że w ten sposób myślą prości, prawi ludzie, którzy nawet w bolesnych rozstrzygnięciach zaufali autorytetom.

Nieskazitelni” sędziowie, opanowani przez pożądanie, nie liczyli się ani z Bogiem, ani ze szczęściem Zuzanny i Joakima, ani też z rodzicami Zuzanny. Widzimy więc, że gdzie panuje wierność, tam pojawia się wróg miłości przychodzący z najmniej spodziewanej strony, którego celem jest nasycenie własnej żądzy i w rezultacie niszczenie ludzkich więzi.

rys_2016_3-051Na szczęście świadkiem wszystkich wydarzeń jest Bóg. Jego oczy widzą całą Ziemię. To, co dla człowieka jest problematyczne, dla Boga jest całkowicie jasne. To On osobiście odpowiedział na wierność Zuzanny, obdarzając Daniela umiejętnością przejrzenia ludzkich podstępów. Zuzanna najpierw posądzona o cudzołóstwo, stała się wzorem małżeńskiej wierności. Natomiast „nieskazitelni” sędziowie okazali się w rzeczywistości wyrachowanymi kłamcami, ludźmi bez honoru, którzy skazywali na śmierć niewinnych (por. ww. 50−59).

Przykład Zuzanny tchnie wielką nadzieją. Okazuje się, że nawet w labiryntowych konstrukcjach jest wyjście. Nie należy zatem szukać kompromisów, które wcześniej czy później uderzą w nas, lecz opowiadać się za wiernością wobec Boga. Z Jego zaś strony jest zagwarantowana odpowiedź będąca dla nas ocaleniem i obroną.

Wierność Bogu owocuje w małżeństwie także wiernością współmałżonkowi. W sytuacji poważnej próby jedynie pamięć o zobowiązaniach wobec męża czy żony może okazać się zbyt mało znacząca, aby nie ulec zagrożeniom. Tylko więź z Bogiem zapewnia trwałość małżeńskiej wierności.

Wierność w małżeństwie, jak i każda inna wierność będą testowane. Ich pozytywny wynik wzmacnia ludzkie więzi, odsłania działającego Boga, które rzeczy ukryte czyni jawnymi. I chociaż ufność złożona w Bogu na początku przegrywa z machiną zła, jednak w ostatecznym rozrachunku wymierza jej druzgocący cios i przywraca jaśniejący blask wierności.

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA