poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   

Biblioteka

Łzy Matki - Rozmowy o objawieniu w La Salette ks. Bohdan Dutko MS

ŁZY MATKI

Rozmowy o objawieniu w La Salette

ks. Bohdan Dutko MS

Treścią tej książki są spotkania wokół orędzia płaczącej Matki Najświętszej z La Salette. Tak jak objawienie Maryi w La Salette jest ikoną zbawiennej równowagi i pojednania, tak przytoczone tu spotkania, rozmowy i wywiady są doskonałą szkołą stawania się człowiekiem.
(…)
Objawienie Matki Najświętszej w La Salette jest spotkaniem i dialogiem z człowiekiem. To niezwykle ważne! Bowiem gdy człowiek poszukuje w życiu zbawiennej równowagi i pojednania, wszystko dokonuje się przez spotkanie i prawdziwy dialog. Spotkanie i dialog z Bogiem, z innym człowiekiem i z sobą samym. Dopiero w nich ujawnia się, kim jest człowiek jako osoba. Dopiero w nich relacja osobowa i miłość wchodzą nie tylko w miejsce bezdusznego panowania świata prawa i struktur, ale nade wszystko w miejsce trawiącego serce człowieka lęku samotności i nieustannego szukania siebie.
(…)
Ta książka jest odbiciem osobowości Autora, który jest misjonarzem saletynem. Jest człowiekiem wiary i słuchania Słowa Bożego, które rozbrzmiewa pośród ludzkich historii. Zapisane tutaj rozmowy wychodzą naprzeciw najbardziej podstawowym pytaniom i dotykają Boga i człowieka, Maryję i Kościół, łaskę i grzech, śmierć i życie… Chwilami stają się dramatycznym wołaniem i poszukiwaniem, lecz zawsze prowadzą do nadziei i modlitwy.
Dziękuję za tę propozycję lektury i życzę jej Czytelnikom serca zaciekawionego i gotowego do refleksji i modlitwy.

ks. Andrzej Zagórski MS, Prowincjał

W książce wywiady z takimi ludźmi Kościoła jak:

bp Diego Coletti
abp Pierre Giraud
bp Jérôme Daniel Beau
bp Jean-Yves Riocreux
abp Tadeusz Gocłowski
bp Johannes W. M. Hendriks
kard. André Vingt-Trois
abp Celestino Migliore
abp André Dupuy
ks. Jan Stern MS
bp Stefan Regmunt
bp Raboula Antoine Beyluni

oprawa miękka, format: 145 x 207 mm
ilość stron: 104

Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków 2016

cena : 15 PLN

Z A M Ó W I E N I A
Redakcja „Posłańca”:
30-601 Kraków, ul. Sucha 35.B, tel. +48 797 907 777
poslaniec@poslaniec.com, www.poslaniec.com

ZAMÓW  
 Bóg ciebie wybrał - zamyslenia nad Ewangelia - ks. Bohdan Dutko MS

BÓG CIEBIE WYBRAŁ

Zamyślenia nad Ewangelią

ks. Bohdan Dutko MS

Kiedy myślę o apostołach, to zawsze przed oczami staje mi ks. Bohdan Dutko MS. Tak, wiem, że gdy przeczyta te słowa, zacznie się śmiać i zaprzeczać, a może nawet z zażenowaniem zasugeruje, żeby wyrzucić te słowa ze wstępu, ale ja dokładnie tak uważam. Apostoł to przecież człowiek, który głosi Ewangelię. Nie doktrynę, nie dogmaty, ani tym bardziej nie ideologię, ale Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, który zmienia ludzkie życie, wkracza w nie z mocą i łaską i „czyni wszystko nowe”. A głoszenie to dokonuje się w porę i nie w porę, wobec tych, którzy są już przekonani, że prawdę i łaskę posiedli, bo są przecież synami Abrahamowymi (albo dobrymi Polakami katolikami) i tych, którzy stoją daleko od Kościoła, poranieni przez duchownych, a czasem zrażeni w ogóle do myślenia o prawdzie. I do jednych i do drugich przybiega Bohdan, zawsze szybkim krokiem (zastanawiam się niekiedy czy ten człowiek kiedyś normalnie powoli chodzi) i atakuje.
(…)
Nie są to gotowe homilie, z których jakiś zabiegany proboszcz mógłby odczytać tekst, którego zapomniał przygotować, ani egzegetyczne kawałki o „krytyce biblijnej”, ale przykłady „przeżuwania” słowa, przyswajania go i konfrontowania z nim życia. Zamiast obfitej bibliografii biblijnej znajdziemy więc tutaj raczej odesłania do spotkań z konkretnymi ludŸmi albo do zdarzeń, które mogły przydarzyć się niemal każdemu. A wszystko to ma prowadzić do Jezusa i Maryi. Jak to zresztą powinno być u misjonarza. Ażeby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć po książkę. I zacząć ją czytać. Bez pośpiechu, nie całą naraz, ale po kawałku. Jeśli zachęci nas to do sięgnięcia po Biblię i do dalszej przez nią wędrówki, to z pewnością ks. Bohdan osiągnie swój cel. A jeśli po którejś z opowieści po raz kolejny (a może pierwszy) powierzymy swoje życie Jezusowi, to z pewnością misjonarz saletyn będzie prawdziwie ukontentowany.

Tomasz P. Terlikowski

oprawa miękka, format: 145 x 207 mm
ilość stron: 308

Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków 2016

cena : 25 PLN

Z A M Ó W I E N I A
Redakcja „Posłańca”:
30-601 Kraków, ul. Sucha 35.B, tel. +48 797 907 777
poslaniec@poslaniec.com, www.poslaniec.com

Wiara i seks. ks. Robert Skrzypczak

WIARA I SEKS

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

ks. Robert Skrzypczak

Podczas ostatniego synodu głośnym echem odbiły się głosy stwierdzające nieaktualność nauczania Jana Pawła II i encykliki Humanae vitae Pawła VI oraz postulaty domagające się udzielania Komunii św. osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach. Z różnych stron na Kościół katolicki wywierana jest presja, aby zaakceptował zatrute owoce rewolucji seksualnej uderzające w małżeństwo i rodzinę, na przykład antykoncepcję, rozwody, związki jednopłciowe. Jednak w obecnym zamęcie zaczyna się „odkrywać” wyjątkową moc argumentów broniących małżeństwa i rodziny, jakie pozostawił Kościołowi Jan Paweł II.

Ta książka prezentuje wizję miłości i seksualności zbudowaną przez Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II, wzbogaconą o treści spoczywające dotąd w cieniu zapomnienia: materiały do sesji przygotowanych przez kardynała Wojtyłę w Krakowie w następstwie ogłoszenia encykliki Humanae vitae, które dotarły do rąk autora dzięki dr Wandzie Półtawskiej.

W książce m.in.

Pigułka niszczy Boga
Zderzenie cywilizacji\
„Wychowamy ci twoje dzieci”
Rodzina – ostatni bastion wolności
Odtruwanie miłości
Sekret seksualnego spełnienia
Nagość i zdrada
Siła sakramentu
Z „Humanae vitae” pod prąd
Zagrożenia ludzkiej miłości
Przerywanie ciąży
Antykoncepcja
Czystość przedmałżeńska
Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Wydawnictwo AA, 2015

Książka do nabycia w księgarni internetowej www.religijna.pl

niezlomny-patron-polski-swiety-andrzej-bobola

NIEZŁOMNY PATRON POLSKI

Album i film: „Niezłomny Patron Polski. Święty Andrzej Bobola” w wszechstronny sposób ukazuje historię życia Świętego Męczennika, a szczególnie Jego nieprawdopodobną obecność po śmierci. Św. Andrzej Bobola to niezwykły orędownik problemów współczesnego człowieka, jak i nieutrudzony obrońca suwerenności naszej Ojczyzny.

Narratorem w filmie jest Krzysztof Ziemiec.

Album do nabycia w naszym Wydawnictwie -> SPRAWDŹ

Zobacz rozmowę na temat proponowanej pozycji w  TV Republika

 bog-nas-wybral

BÓG NAS WYBRAŁ

ks. Bohdan Dutko MS

Dobrze się stało, że z okazji ćwierćwiecza posługi kapłańskiej ks. Bohdan Dutko zdecydował się opublikować niektóre ze swych zamyśleń nad Ewangeliami. Nie jest to wykład akademickiej egzegezy, lecz raczej zbiór impresji z dużym ładunkiem egzystencjalnej zadumy. Wiele poruszanych przez autora kwestii dotyka bowiem konkretu ludzkiego życia i domaga się osobistej odpowiedzi.

 Przewodnikami ks. Bohdana w tej swoistej lectio divina okazują się często ci mistrzowie duchowi, którzy dali się poznać jako osoby nie tylko kontemplujące Słowo Boże, lecz także żyjące nim. Z jednej strony są to żydowscy rabini, z drugiej zaś Ojcowie Pustyni. Częste odwoływanie się do ich postaw i przemyśleń wskazuje na wspólną mentalność biblijną oraz jedność Starego i Nowego Testamentu.

 W przypadku autora dochodzi do tego jeszcze osobisty rys kogoś, kto nie przestaje zadziwiać się światem jako dziełem Stwórcy i wyrażać Bogu swą wdzięczność za wszystkie dary. W jego tekstach widoczne jest również wyraźne znamię duchowości saletyńskiej, a zwłaszcza obecny w niej silnie charyzmat pojednania.

 To wszystko sprawia, że niniejsza książka nie jest tylko jubileuszową publikacją okolicznościową, lecz także przykładem żywej teologii – takiego odsłaniania relacji między Bogiem a człowiekiem, które zmusza nas do przemyślenia własnego życia, człowieczeństwa, chrześcijaństwa. To nie przypadek, że ks. Bohdan daruje nam tę książkę w Roku Wiary.

Grzegorz Górny

Książka do nabycia w naszym Wydawnictwie -> SPRAWDŹ

SŁOWO NA DZIŚ
ŁAMIEMY SŁOWO

Bóg odrzucony…

Bóg zaprasza na ucztę swego Syna i spotyka się z obojętnością, wrogością, agresją… Jest wiele wydarzeń zarówno w naszym kraju jak i na całym świecie, które potwierdzają że człowiek odrzuca zaproszenie Boga do szczęśliwego i nowego życia, czyni to z różnych powodów i na różne sposoby.

ks. Jacek Pawłowski MS


MYŚLI OJCÓW PUSTYNI - ROZWAŻANIA BIBLIJNE

A F O R Y Z M

„Tajemnicą ludzkiego bytu jest nie samo życie, lecz cel życia.”

(Fiodor Dostojewski)


MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

"Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie" - Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979

Dokładnie 39 lat temu Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
... WięcejMniej

PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA