poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-3, Aktualności

BIERZMOWANIE

ŁASKA CZY KŁOPOT?

Bierzmowanie to sakrament bardzo trudny do przeżywania, do zrozumienia. Widać to dobrze na tle innych sakramentów. Chrzest jest przyjęciem swoistego „kościelnego obywatelstwa”, a jego prestiż potęgowała przez wieki troska, aby nowo narodzone dziecko nie umarło nieochrzczone. Jednocześnie jest to ważna uroczystość rodzinna, celebrowanie narodzin. Eucharystia jest najświętszym z sakramentów. Przyjmowanie Komunii Świętej świadczy o łączności z Chrystusem i stanie łaski uświęcającej, której brak grozi potępieniem. Do I Komunii Świętej dzieci przygotowywane są z ogromną pieczołowitością, a rozmach towarzyszących jej przyjęć zaczyna być porównywalny z gościnami weselnymi.

Spowiedź to zawsze gorący kościelny temat, któremu poświęciliśmy całe ostatnie wydanie Posłańca. O doniosłości i skutkach zawierania sakramentu małżeństwa czy przyjmowania święceń kapłańskich nie trzeba nawet pisać. Z kolei sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w chorobie, w cierpieniu – i przez to w naturalny sposób wiąże się z przeżyciem duchowym.

A sakrament bierzmowania? Co w nim zyskujemy? Do czego służy? Czego spodziewa się po nim Pan Bóg i Kościół? Czy nie jest czymś niepotrzebnym, „niechcianym dzieckiem”, kłopotem zarówno dla wiernych, jak i dla duszpasterzy prowadzących przygotowanie do jego przyjęcia? Większość Czytelników zapewne przyjęła ten sakrament w wieku młodzieńczym. Czy poszedł już w zapomnienie? Niezatarte znamię, jakie – według nauczania Kościoła – wyciska na duszy, cały czas w nas jest… Może warto prosić Boga o łaskę, którą dobrze wyrażałyby słowa adresowane przez św. Pawła Apostoła do św. Tymoteusza, odnoszące się co prawda do sakramentu święceń, ale niezwykle trafnie oddające naszą sytuację wobec bierzmowania: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!” (2 Tm 1,6−8).

W nowym numerze między innymi:

– Co Maryja w La Salette mówi o… bierzmowaniu? (s. 28)
Zapomniana wojna – świadectwo ukraińskiego żołnierza (s. 34)
– Cykl artykułów przybliżających istotę i znaczenie sakramentu bierzmowania (s. 8-20)
„Wzbudzanie pragnień” – propozycja medytacji z modlitwą o łaskę odnowienia sakramentu bierzmowania (s. 24)
– Z apteki brata Bronisława Glanca MS – Zioła pomocne w walce ze stresem (s. 50)

spis treści numeru 2019/3 Bierzmowanie i co dalej?


Zapowiedź nowego numeru: EWANGELIZACJA

– Nie wszystko jest ewangelizacją
– Jak głosić Chrystusa dziś?
– Świadectwo w ewangelizacji

 

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA