poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

BÓG LEŻY W GROBIE

15 kwietnia, sobota, Triduum Paschalne


Bardzo szczególny dzień w roku liturgicznym – dzień pomiędzy liturgią Wielkiego Piątku a Liturgią Paschalną – Wielka Sobota. Tego dnia Bóg leży w grobie. Jezus – Wcielone Słowo i Objawione Najdoskonalsze Dobro został odrzucony, niesłusznie oskarżony i okrutnie zabity na krzyżu jak zbrodniarz.

Adorując Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim zastanówmy się nad naszą wolnością. Mamy jej tak wiele, że możemy odwrócić się od Boga, powiedzieć Mu „nie” czy wyprosić Go z serca. Możemy o Nim całkowicie zapomnieć i żyć tak, jakby Go nie było. Możemy Go zabić w sobie. Człowiek – w swoim dążeniu do wolności może dać się zaślepić i ulec podszeptowi złego ducha, że prawdziwą wolność można mieć tylko bez Boga. Tymczasem Święto Paschy, które przeżywać będziemy dzisiejszej nocy i jutro daje nam inną naukę o wolności.

Naród Izraelski będąc w niewoli egipskiej tęsknił i wyczekiwał życia w wolności. Uzyskał ją w cudowny sposób. Dawcą tej wolności był Bóg. Dlatego Pascha u Żydów jest największym świętem do dziś. Dzięki temu wydarzeniu i my wierzymy,  że jedynym sprawcą prawdziwej wolności człowieka jest Bóg.

Wielka Sobota w Kościele w Polsce jest dniem, w którym święci się pokarmy. Jest to fakt znany w Kościele tak Zachodnim jak i Wschodnim i źródłowo potwierdzony zapisami z VII, VIII w.n.e. Święcenie pokarmów ma nam przypominać o Uczcie Paschalnej, którą spożył Jezus na dzień przed męką. Świętowali oni w ten sposób wybawienie Izraelitów z niewoli w Egipcie. My – święcąc pokarmy i spożywając wielkanocny posiłek dziękujemy Jezusowi za przeprowadzenie nas z niewoli śmierci do życia w wolności.

Dzisiaj, gdy Bóg-Jezus leży w grobie my nie rozpaczamy bo wiemy, że jest on tylko bramą do życia

 

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
SŁOWO NA DZIŚ
ŁAMIEMY SŁOWO

Talenty

Egocentryzm nie jest i nie będzie nigdy źródłem prawdziwego szczęścia. Dobrobyt, do którego człowiek chociaż ma jakieś prawo, ostatecznie nie zaspokoi jego najgłębszych pragnień; co więcej, z dobrobytem na dłuższy czas człowiek sobie nie radzi…
ks. Jacek Pawłowski MS


MYŚLI OJCÓW PUSTYNI - ROZWAŻANIA BIBLIJNE

A F O R Y Z M

„Miłość to jest to, co pozostaje, gdy już zabrane jest wszystko. Nawet nadzieja.”

(Anna Kamieńska)


MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA