poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

BÓG WOŁA

18 czerwca, XI Niedziela Zwykła


Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie» (Mt 9, 36 – 10, 8).

 

Bóg woła(ł)?

Słowa które usłyszeliśmy Jezus wypowiedział wówczas, kiedy obchodził miasta i wsie. W każdym z nich Jezus nauczał w synagodze. Jezus nie stał w miejscu. Wypełniał swoje własne posłanie, swoją własną misję. To ważne, żeby to zobaczyć zanim usłyszymy osobiście to Słowo. Fragment poprzedzający mowę misyjną, który dziś zostawił nam Kościół, jest często przytaczany przez kapłanów i siostry zakonne kiedy mówią o powołaniu. Słowa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa , żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” stały się już niemal kanonem obowiązkowym przy okazji głoszenia homilii powołaniowych. Pewnie jest to słuszne. Przecież zaraz po tych słowach napotykamy w Ewangelii test o wyborze Dwunastu. W jaki jednak sposób Jezus mówi o powołaniu, a w jaki robimy to my? Często wpadamy w pułapkę myślenia o powołaniu w kategoriach statycznych. Uważamy, że to raczej kwestia tego kim mam być: siostrą zakonna, księdzem, mam zakładać rodzinę, czy żyć w bezżeństwie.

Słowo Jezusa wyraźnie nam jednak podpowiada, że powołanie jest bardziej związane z misją, którą powierza Bóg. Powołanie i rozesłanie na kratach Pisma Świętego zawsze się ze sobą łączą. Nie powinienem więc właściwie pytać o to kim mam zostać. Trafniejszym pytaniem jest: do czego mnie Boże posyłasz, jakie zadanie przede mną stawiasz, do jakich wielkich rzeczy mnie zapraszasz? To jest ważniejsze. Jezus ustanawia Dwunastu z powodu misji. Misja jest tu ważniejsza. Nie jest tak, że Jezus ustanowił Dwunastu i znalazł dla nich zajęcie. Nie. Najpierw mówi o tym, że jest żniwo i praca do wykonania. Dopiero później wybiera Dwunastu i wyposaża ich w potrzebne do wypełnienia tej pracy dary i wskazówki. Jeśli pomyślimy o powołaniu jako o zaproszeniu do misji to wówczas stanie się ono doświadczeniem bardzo dynamicznym. Pytanie o powołanie będzie pytaniem niemal codziennym, a nie postawionym tylko raz w życiu, we wczesnej młodości. Słowa „Idźcie i głoście” (nota bene jest to hasło tego roku duszpasterskiego), które Jezus niemal wykrzyczał do apostołów (można mieć przynajmniej takie wrażenie) staną się wezwaniem skierowanym nie do garstki wybitnych wybrańców, ale do całego Kościoła, który przecież wszyscy tworzymy.

Obyśmy tylko mieli serca czujne, w pewnym sensie niespokojne, nasłuchujące Boga, który zaprasza nas cięgle do rzeczy wielkich i nowych.

 

—————————————————————–

ks. Marcin Sitek MS

—————————————————————–

 

 

ks. Marcin Sitek MS ks. Marcin Sitek MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 15, 26-27; 16, 12-15), Zesłanie Ducha Świętego, 20-05-2018

Świadczyć z mocą

Być chrześcijanami możemy jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Często wobec własnej słabości i grzeszności przyjmujemy strategię: jeszcze bardziej się starać, jeszcze mocniej się spiąć. U swoich początków Kościół w doświadczeniu Apostołów odkrył coś zupełnie innego. Wobec lęku, grzechu i własnej słabości powinniśmy bardziej się otworzyć na Ducha Świętego. Odpowiedzią chrześcijanina na grzech jest oczywiście decyzja nawrócenia, ale wyraża się ona w większym pragnieniu Ducha Świętego.

ks. Marcin Ciunel MS
(sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Kto żyje nadzieją, tańczy bez muzyki.”

(Przysłowia angielskie)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA