poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-6, Aktualności, Rozważania adwentowe

Budowniczy

7 grudnia 2017, czwartek – I tydzień Adwentu


„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki»” (Mt 7, 21. 24-27).

Budowniczy

Przypowieść o dwóch budowniczych jest ostatnim akordem Kazania na Górze – wielkiej katechezy Jezusa dla zgromadzonych wokół niego tłumów. Chrystus kieruje do swych uczniów przesłanie, iż samo wyznawanie wiary nie wystarczy do zbawienia, jeżeli nie będzie potwierdzone czynem. Owym czynem jest zaś pełnienie woli Ojca. Ilustruje to końcowa perykopa o dwóch budowlach, z których pierwsza ostaje się chwili próby, a druga ulega unicestwieniu.

Obraz burzy nawiązuje do Sądu Ostatecznego, gdy każdy otrzyma należną odpłatę. Ocaleje ten, kto buduje na skale, jaką jest słowo Jezusa. Przypowieść o budowniczych, zamykająca Kazanie na Górze, nadaje mowie Chrystusa zabarwienie eschatologiczne, wzywa do czujnego i trzeźwego oczekiwania na dzień Pański. Do rzeczywistego przeżywania adwentu.

 

—————————————————————–

Grzegorz Górny – mąż Angeliki i ojciec Anny Marii, Kamili, Noemi, Jeremiasza i Augustyna, dziennikarz, publicysta, mieszka w Warszawie

—————————————————————–

 

Grzegorz Górny Grzegorz Górny
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 11, 45-57), sobota, 24-03-2018

Kto skorzysta na tej śmierci?

Pokorne i otwarte na działanie Ducha Świętego rozważanie dzisiejszej Ewangelii może wywołać w nas wiele osobistych, głębokich refleksji. Ważne, byśmy dzięki niej jeszcze lepiej zrozumieli, że Bóg nie cofnie się przed żadną przeszkodą i wykorzysta każdą okazję, nawet najbardziej irracjonalną, by doprowadzić nas do zbawienia.

ks. Grzegorz Zembroń MS
(prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, mieszka w Warszawie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Jeśli chcesz dobrze dla swoich dzieci, to spędzaj z nimi dwa razy więcej czasu i wydawaj na nie dwa razy mniej pieniędzy.”

(Abigail Van Buren)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA