poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-6, Aktualności, Rozważania adwentowe

Budowniczy

7 grudnia 2017, czwartek – I tydzień Adwentu


„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki»” (Mt 7, 21. 24-27).

Budowniczy

Przypowieść o dwóch budowniczych jest ostatnim akordem Kazania na Górze – wielkiej katechezy Jezusa dla zgromadzonych wokół niego tłumów. Chrystus kieruje do swych uczniów przesłanie, iż samo wyznawanie wiary nie wystarczy do zbawienia, jeżeli nie będzie potwierdzone czynem. Owym czynem jest zaś pełnienie woli Ojca. Ilustruje to końcowa perykopa o dwóch budowlach, z których pierwsza ostaje się chwili próby, a druga ulega unicestwieniu.

Obraz burzy nawiązuje do Sądu Ostatecznego, gdy każdy otrzyma należną odpłatę. Ocaleje ten, kto buduje na skale, jaką jest słowo Jezusa. Przypowieść o budowniczych, zamykająca Kazanie na Górze, nadaje mowie Chrystusa zabarwienie eschatologiczne, wzywa do czujnego i trzeźwego oczekiwania na dzień Pański. Do rzeczywistego przeżywania adwentu.

 

—————————————————————–

Grzegorz Górny – mąż Angeliki i ojciec Anny Marii, Kamili, Noemi, Jeremiasza i Augustyna, dziennikarz, publicysta, mieszka w Warszawie

—————————————————————–

 

Grzegorz Górny Grzegorz Górny
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 6, 30-34), XVI Niedziela zwykła, 22-07-2018

Owca bez pasterza

My pasterze, jesteśmy od tego, aby nieść tych, którzy żyją w lęku, strachu, którzy boją się kolejnej godziny czy dnia, boją się wszystkich i wszystkiego, boją się wilka!
Pasterze mają być z wystraszonymi życiem, wystraszonymi sobą, przeżytą historią. Pozwolić się obsikać przez baranki!

ks. Bohdan Dutko MS
(redaktor naczelny „La Salette”)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.”

(Leonardo da Vinci)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA