poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-2, Rozważania biblijne

CHRZEST, CZYLI JEDNOŚĆ Z CHRYSTUSEM

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, aby żyć w relacji, człowiek jest bowiem twarzą zwrócony ku drugiemu. Więzi międzyludzkie są często przypieczętowane zewnętrznym znakiem, potwierdzającym wzajemną przynależność czy bliskość, np. wyrazem przymierza małżeńskiego jest obrączka, zaś oznaką jedności w jakiejś dziedzinie sportowej są powiewające w wysoko uniesionych rękach barwy klubu czy reprezentacji.

rys_2016_2_005Również w dziedzinie duchowej istnieją znaki przynależności do Boga. Religijnemu Żydowi obrzezanie przypomina, że należy do Narodu Wybranego. I choć tego typu wyrazem tożsamości nikt się nie afiszuje, jest on ukryty, ale każdemu kojarzy się z przesłaniem, że dziedzina ciała jest święta, zaś seksualność ma służyć życiu i miłości, a nie eksperymentom i przygodom.

Także my, chrześcijanie, otrzymaliśmy od Chrystusa propozycję życia w głębokiej jedności z Nim, która wyraża się w tajemnicy chrztu, czyli w zanurzeniu w Jego śmierć i uczestnictwie w Jego zmartwychwstaniu. Chrzest jest jednorazowy, ale jego skutki rozciągają się na całe życie obecne i przyszłe. Sakrament ten wyciska w nas niezatarte znamię, należymy zatem do Jezusa Chrystusa w sposób nieodwracalny. Święty Paweł podkreśla, że zostaliśmy już teraz dosłownie „zrośnięci” z Chrystusem (por. w. 5) dzięki Jego śmierci, czyli jesteśmy w relacji z Nim na podobieństwo młodej gałązki, zaszczepionej w drzewo oraz wzrastającej i czerpiącej z niego wszelkie soki witalne. Apostoł przekazuje także, że tego typu jedność wyrazi się w życiu w chwale znów dzięki temu, że Pan zmartwychwstał.

Ludzka śmierć przestała być jakąś katastrofą, wiecznym snem, czy unicestwieniem, lecz jest przechodzeniem do życia. Gwarancją i potwierdzeniem, że rzeczywiście wkroczymy w całej pełni w wieczność jest nowość życia, do której zostaliśmy przygotowani przez chrzest, została pokonana w nas moc grzechu. Przed nadejściem Chrystusa grzech był jak sztaba z żelaza, której w żaden sposób nie można było przełamać, był mocniejszy od człowieka i od wszystkich ludzi razem wziętych. Śmierć i zmartwychwstanie Pana pokruszyły jego moc.

Nowość życia wyraża się między innymi w wolności wewnętrznej. Zmieniła się sytuacja człowieka – teraz już nie muszę grzeszyć, lecz tylko mogę. Nowość życia jako widzialny dowód przyszłego życia w chwale wyraża się także na zewnątrz w postawach, które rodzą w otoczeniu znaki zapytania. Trudno je wytłumaczyć, wymykają się ludzkiej logice. Na pewno są nimi te, które kłócą się z naturą ludzką, są natomiast wyraźnym znakiem w nas natury Bożej (por. 2P 1,4). Można je różnie nazywać: przebaczenie lub prośba o nie, modlitwa za wrogów i życzenie im dobra, usprawiedliwianie przed Bogiem naszych winowajców itd. Te wymienione dla przykładu znaki zakładają Boże życie w nas, ponieważ wykraczają poza możliwości zwykłego śmiertelnika.

Chrzest poprzez udzielenie nam jedności z Chrystusem przekazuje nam Boże życie, które najpierw jest jak ziarno. Chrzest nie działa automatycznie, nie czyni z nas od razu apostołów miłości nie z tego świata. Zakłada natomiast w nas stały rozwój. Ochrzczeni również mogą stać się niewolnikami zła i rzecznikami własnych interesów. Noszą jednak w sobie posiew nowego życia. Jeśli wracają do jedności z Panem, wówczas znów mogą zadziwić siebie i innych. Obudzony w nich wcześniej „stary człowiek” znów zaczyna się pogrążać w śnie i ustępuje miejsca nowemu, dotkniętemu przez łaskę zmartwychwstania.

Chrzest jest wielkim znakiem Bożego miłosierdzia. Obdarza nas jednością z Chrystusem, która jeśli tylko jest przeżywana na serio, to sama objawia się spontanicznie na zewnątrz i raczej nie pozostawia drugiego w obojętności. Wzmacnia natomiast jego wiarę albo wzbudza sprzeciw i zgorszenie.

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA