poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-1, Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

BÓG CHWAŁY NA TABORZE

Druga Niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego 2016

Komentarz do Ewangelii: (Łk 9,28b-36)

Tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie Polska przez kilka dni będzie symboliczną Ziemią Świętą. Każda z diecezji wybrała miejsce biblijne, wokół którego zostanie zorganizowany program tzw. dni w diecezji. Archidiecezja przemyska wybrała Ain Karim, diecezja tarnowska – Synaj, a rzeszowska – górę Tabor. W ramach dni w diecezji zaproponujemy naszym gościom z całego świata przejście przez cztery etapy związane z Taborem: wybranie, przemienienie, prześwietlenie oraz umocnienie słowem Bożym. Te cztery etapy są charakterystyczne dla opisu, jaki znajdziemy w Ewangelii według św. Łukasza, mówiącego o wyprawie Jezusa z uczniami „na górę, aby się modlić”.

„Przemienienie” Carl H. Bloch, Source: www.carlbloch.com.

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić” (Łk 9, 28). Zdanie to opisuje wybranie. Jednocześnie wyraźnie wskazuje, że inicjatywa wybrania znajduje się po stronie Jezusa Chrystusa. To On bierze ze sobą Apostołów i prowadzi ich na górę. Warto zauważyć, że spotkanie dokonuje się w intymnej atmosferze. Jezus zabrał tylko trzech uczniów, jakby zależało mu na bliskości. Powołanie, jakie otrzymujemy od Boga zawsze jest zaproszeniem do głębszej zażyłości. Zawsze też oznacza początek nowej drogi, która wymaga zmiany dotychczasowego życia. W przypadku przemienienia na górze Tabor, symbolem tej zmiany jest opuszczenie doliny, bez którego nie możliwe byłoby wyjście na szczyt. Nie jest to całkowite porzucenie, ale chwilowe opuszczenie ze względu na większe wartości. Myśląc o wybraniu nie można pominąć, zwłaszcza w bieżącym roku, chrztu Polski w 966 roku. To swoiste powołanie całego narodu i poszczególnych osób do odpowiedzi na zaproszenie Jezusa Chrystusa. Przez ponad tysiąc lat słyszymy indywidualnie i jako wspólnota zaproszenie Jezusa, aby razem z Nim wchodzić na szczyt i się modlić. Ale to nie wszystko. Zbawiciel zaprasza i proponuje udział w wyjątkowym i tajemniczym wydarzeniu jakim jest przemienienie.

…Wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk 9, 29). W tym zdaniu zawarta jest tajemnica przemienienia. Pojawia się światłość, która niewątpliwie zwraca uwagę uczniów, choć tego wydarzenia nie można ograniczyć do wymiaru zewnętrznego. Na Taborze objawiła się chwała i miłość Boża. Potrzebna była intymność, gdyż miłość, jak pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego. Pełnię tej miłości zobaczyliśmy na krzyżu, gdzie Chrystus oddał siebie do końca. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że Jezus wyszedł na Tabor, aby się modlić. Modlitwa prowadzi do przemienienia. Chodzi o taką modlitwę, która jest spotkaniem z osobą, a nie powtarzaniem nawet najczcigodniejszych formuł. Na Taborze przemienienie jest owocem relacji Syna i Ojca. Trzej uczniowie obserwując tę relację tak zachwycili się Bogiem, że nie chcieli wracać do rzeczywistości.

Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Łk 9, 33). Doświadczenie bliskości Boga rodzi zachwyt. To doświadczenie sprawiło, że w momencie przemienienia Piotr zapragnął zatrzymać tę chwilę na dłużej. Reakcja Piotra pokazuje głód bliskości Pana Boga. Ten głód sprawia, że człowieka każdego wieku wciąż pociąga to, co jest dobre, piękne i prawdziwe. Ewangelista Łukasz dodaje, że Piotr nie wiedział, co mówi. Jego stwierdzenie: „dobrze, że tu jesteśmy” jednak wskazuje, że nie był jedynie obserwatorem i świadkiem, ale uczestnikiem przemienienia. Bóg pozwolił mu doświadczyć swojej bliskości. To nie była teoria o Panu Bogu, ale bliskość żywej, kochającej Osoby. Taki jest ideał wiary chrześcijańskiej, która nie jest światopoglądem czy zbiorem zasad moralnych, ale przede wszystkim relacją miłości między Bogiem a człowiekiem, którą możemy zbudować tylko wtedy, kiedy odważymy się pójść za Panem.

To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9, 35). Doskonaląc modlitwę, czyli osobiste spotkanie z Bogiem, w pierwszej kolejności chodzi o usłyszenie przemawiającego Boga. W spotkaniu człowieka z Bogiem to Bóg ma znacznie więcej do powiedzenia człowiekowi, niż człowiek Bogu. Samo usłyszenie Boga jest wielkim wydarzeniem w życiu człowieka, nie mówiąc o tym, jak wielkim bogactwem staje się treść Bożego słowa, choćby ono było tak zwięzłe, jak wezwanie: „Jego słuchajcie”. Dostosowanie życia do tego jednego wezwania może je całkowicie przemienić. Głos z nieba wyznacza nam kierunek drogi – miłość i posłuszeństwo.

Zatem wybierzmy się na Tabor! Już teraz, nie czekając na Światowe Dni Młodzieży. Na szczęście góra ta nie należy do najwyższych szczytów świata. To, co się tam wydarzyło, jest w zasięgu każdego ucznia Jezusa Chrystusa, choć, owszem, wymaga pewnego wysiłku. Droga prowadząca na szczyt to modlitwa, rozmyślanie i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Godzina Taboru nie trwa nigdy długo. Zazwyczaj na szczytach się nie mieszka. Trzeba wrócić w doliny. Pozostaje jednak wspomnienie. Piotr, Jakub i Jan zapewne do końca życia zapamiętali, że poszli za kimś, przed kim otwarło się niebo. Za kimś, kogo Ojciec nazwał Synem wybranym. Wspomnienie góry chwały jest potrzebne nie tylko w chwilach trudnych. Wydarzenia z Taboru powinny ustawić całe chrześcijańskie życie. Chodzi o to, aby nauczyć się odkrywać w towarzyszącym nam Jezusie Chrystusie Boga chwały, choć będzie szedł nieraz zwykły, niepozorny, wzgardzony, z krzyżem na ramionach. Zawsze jednak będzie to Chrystus zmartwychwstały. Tylko przez przyjęcie zmartwychwstania, jako fundamentu, możemy nadawać sens naszemu codziennemu życiu.

 

WielkiPost_zPoslancem_2016

————————————————————
ks. bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej od roku 2013, przewodniczącego Rady ds. Rodziny  Konferencji Episkopatu Polski
————————————————————

ks. bp Jan Wątroba ks. bp Jan Wątroba
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA