poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-3, Z Życia Kościoła

CIĄGLE AKTUALNE ORĘDZIE

W 1917 roku rozpoczynał się trzeci rok wojny, którą papież Benedykt XV nazywał „samobójstwem cywilizowanej Europy”. Pod koniec 1916 roku zakończyły się krwawe „bitwy materiałowe” pod Verdun i nad Sommą, które kosztowały każdego dnia życie kilkudziesięciu tysięcy istnień ludzkich. Na początku marca 1917 w Rosji doszło do rewolucji, która zakończyła rządy caratu. W kwietniu 1917 roku do wojny po stronie Ententy przystąpiły Stany Zjednoczone. Historia zaczęła przyspieszać. Panowało przeczucie nadchodzącego przełomu.

Jak osiągnąć pokój?

Przełom rzeczywiście nastąpił, bo zawsze wydarzeniem przełomowym w dziejach ludzkości jest bezpośrednia interwencja z Nieba. Miejsce wybrała Opatrzność, nie ludzkie kalkulacje. Na peryferiach (nie tylko w sensie geograficznym) ówczesnej Europy w Fatimie, w Portugalii w dniu 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trzem małym pastuszkom – Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Objawienia trwały do 13 października 1917 roku. Towarzyszyło im skierowane do świata orędzie Matki Bożej, a za Jej pośrednictwem samego Boga.

Orędzie, które było „w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty” – jak przypomniał św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do miejsca objawień 13 maja 1982 roku. Ojciec Święty zwrócił wówczas uwagę, że „wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia”. Można powiedzieć, że w Fatimie została ogłoszona najpoważniejsza – zarówno, gdy chodzi o Autora, jak i o treść – inicjatywa pokojowa dla świata pogrążonego w Wielkiej Wojnie. Matka Boża bowiem nie głosiła nic innego jak wezwanie do powrotu ludzi do Księcia Pokoju, którym jest Jej Boski Syn. Pod tym względem orędzie fatimskie doskonale współbrzmi z diagnozą przedstawioną przez papieża Benedykta XV, który objął Stolicę Piotrową na samym początku pierwszej wojny światowej, we wrześniu 1914 roku. W swojej pierwszej encyklice Ad beatissimi Apostolorum opublikowanej już 1 listopada papież zauważał, że „najważniejszą przyczyną tej okropnej wojny” jest „zaprzestanie przestrzegania wskazań i praktyk chrześcijańskiej mądrości” we współczesnym świecie. To zerwanie objawiało się w czterech głównych symptomach: „zaniku wzajemnej miłości w relacjach międzyludzkich”, „pogardzie dla autorytetu władców”, „niesprawiedliwości panującej w relacjach między grupami społecznymi”, wreszcie w „namiętnej pogoni za rzeczami przemijającymi, która jest tak wielka, że ludzie utracili z pola widzenia inne, bardziej wartościowe rzeczy, które muszą pozyskać”.

Benedykt XV zwracał przy tym uwagę na dramatyczny paradoks: „chyba nigdy przedtem nie mówiło się tyle o braterstwie ludzi aniżeli obecnie. Ludzie nie wahają się nawet ogłaszać, że pragnienie braterstwa jest jednym z największych zdobyczy nowoczesnej cywilizacji, ignorując nauczanie Ewangelii i pomijając dzieło Chrystusa i Jego Kościoła”. Ludzie są więc braćmi, ale nie mają wspólnego Ojca. Na to zaś nakłada się, zauważał Benedykt XV, „niepohamowane dążenie do niezależności i wszechogarniająca pycha”. To zaś w dalszej kolejności rodzi „pogardę dla praw, nieposłuszeństwo wobec nich, niezliczone sposoby podważania autorytetu”, wreszcie „straszliwe zbrodnie tych, którzy twierdząc, że nie są związani żadnymi prawami, nie wahają się atakować własności i życia swoich bliźnich”.

(…)

Całość w najnowszym numerze dwumiesięcznika „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej (2017/3) – temat przewodni FATIMA 100-lecie OBJAWIEŃ

 

prof. Grzegorz Kucharczyk prof. Grzegorz Kucharczyk
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 6, 30-34), XVI Niedziela zwykła, 22-07-2018

Owca bez pasterza

My pasterze, jesteśmy od tego, aby nieść tych, którzy żyją w lęku, strachu, którzy boją się kolejnej godziny czy dnia, boją się wszystkich i wszystkiego, boją się wilka!
Pasterze mają być z wystraszonymi życiem, wystraszonymi sobą, przeżytą historią. Pozwolić się obsikać przez baranki!

ks. Bohdan Dutko MS
(redaktor naczelny „La Salette”)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.”

(Leonardo da Vinci)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA