poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Rozważania adwentowe

CZAS CZUWANIA

I niedziela Adwentu   *  {3 grudnia 2017}

 


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» (Mk 13, 33-37).

 

Czas czuwania

W pierwszą niedzielę adwentu św. Paweł zachęca nas: „Rozumiejcie chwile obecną”. To bardzo ciekawe i ważne zdanie. Mamy w życiu tak wiele chwil. Jedni mają ich więcej – kilkadziesiąt lat, kilkanaście, inni mniej, na przykład kilka lat. Pan Bóg daje nam czas, który trzeba dobrze przyjąć i dobrze przeżyć. Dziś pytamy siebie nawzajem: jak mamy patrzeć na czas, jak mamy rozumieć czas. Święty Apostoł Paweł mówi nam, że trzeba otworzyć oczy i popatrzeć otwartymi oczyma na świat. Nie możemy iść przez świat z zamkniętymi oczyma. Kiedy czasami jesteśmy w ciemnym pokoju, albo gdy na zewnątrz jest ciemna noc, wtedy nasze życie jest trudne i jest nam ciężko zobaczyć to, co jest najważniejsze.

Góra

Co mamy robić patrząc na świat otwartymi oczyma? Prorok Izajasz każe nam wejść na świętą górę. Pismo Święte Starego Testamentu ukazuje nam wiele gór, na których dokonało się wiele tajemnic i wiele ważnych, ciekawych rzeczy.

Według proroka Izajasza mamy wejść na świętą górę, która przyciąga wielu ludzi – liczne narody idą do tej góry. Ktoś może zapytać: po co tam idą. Przecież wejście na górę jest trudne. Prorok odpowiada, że ludzie idą na tę górę po to, aby się nauczyć dróg Pana Boga, czyli nauczyć się, jak mamy postępować. Z tej góry płynie pouczenie dla wszystkich ludzi. Z tego miejsca, z Bożej góry idzie dar pokoju. Prorok Izajasz mówi, że będzie nie tylko powszechne zawieszenie broni, ale całkowite wyrzucenie, zniszczenie narzędzi wojennych, którymi zabija się ludzi. Ich miejsce zajmą narzędzia potrzebne do zdobywania żywności. Prorok Izajasz mówi słowa, które są bardzo obrazowe: „Miecze swe przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy”. A więc to wszystko, co do tej pory służyło wojnie, będzie narzędziem służącym pokojowi. Całe narody, wielu ludzi będzie chodzić w świetle, to znaczy będą oglądać świat otwartymi oczyma.

Odrzućmy uczynki ciemności

W podobnym duchu mówi św. Paweł Apostoł w liście do Rzymian: „odrzućmy uczynki ciemności, a więc grzechy. W miejsce grzechu trzeba wprowadzić światło, a więc dobro. Mamy żyć przyzwoicie – po prostu dobrze. Trzeba unikać wszelkiego zła – pijaństwa, grzechów nieczystych, kłótni, zazdrości i wszystkich innych grzechów. W miejsce szukania przyjemności dla ciała, trzeba patrzeć na Chrystusa i chodzić w jego świetle.

Czujni

Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który przyjdzie, aby sprawdzić i osądzić nas za nasze życie. Przyjdzie po to, aby dać nam nagrodę za dobre życie i za to, że chodzimy w świetle, czyli jesteśmy przyjaciółmi Boga i ludzi. On tez da ludziom złym karę za ich grzechy.

Pan Jezus nie powiedział nam, kiedy przyjdzie. On wiedział, kiedy będzie to drugie przyjście na ziemię. Jest podobnie jak wówczas, gdy dwa tysiące lat ludzie czekali na pierwsze przyjście. Oni również nie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Wielu ludzi czekało na Jego przyjście. Najpiękniej czekali Maryja, św. Józef, św. Jan Chrzciciel, pasterze, Trzej Mędrcy … Pan Jezus nie powiedział nam o czasie swego drugiego przyjścia, bo chce, abyśmy zawsze dobrze żyli.

W adwencie przypominamy sobie to, że trzeba być czujnym. Należy unikać wszystkiego, co nas osłabia i paraliżuje naszą wolę. Każdy chrześcijanin, tak jak gospodarz domu, do którego ma przyjść złodziej, ma czuwać.

Jednym ze sposobów tego przygotowania są rekolekcje. Rekolekcje to piękny czas. Czas, w którym zatrzymujemy się, myślimy o naszym życiu, poprawiamy się z grzechów i staramy się wyjść na świętą górę po to, aby pomyśleć, co mamy dobrego zrobić w naszym życiu, aby było lepsze.

Dziś w pierwszą niedzielę adwentu myślimy o tym, że mamy wejść na górę Pana jako uczniowie Pana Jezusa. To sam Pan Jezus powołuje nas, aby być na tej górze Jego dziećmi i zarazem uczniami. Jesteśmy jako dzieci Boże w szkole Jezusa. Nauczycielem dla nas wszystkich jest Jezus Chrystus. Jest on nauczycielem wymagającym, daje nam trudne wymagania. Te wymagania zostały przez Niego wypowiedziane w czasie trwającej trzy lata szkoły. Wymagania te są zapisane w Ewangelii.

Adwentowe postanowienia

W odpowiedzi na te wymagania postawione nam przez Pana Jezusa mamy podjąć dziś adwentowe postanowienia. Każdy z nas w ciągu życia wiele razy podejmuje postanowienia bardzo różne, przez które możemy lepiej przygotować się nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale także na drugie przyjście Pana Jezusa w czasie sądu.

Powinniśmy przypilnować niedzielnej Mszy Świętej. W każdą niedzielę mamy być na tym pięknym spotkaniu z Panem Jezusem. Mamy pamiętać o codziennej modlitwie. Mamy w adwencie oczyścić duszę z grzechów w spowiedzi świętej i przyjmować Komunię Święta.

Pamiętajmy także o tym, że Pan Jezus przychodzi do nas także w czasie każdej Mszy Świętej w swoim Słowie i pod postacią Chleba i Wina. Spotkamy Go także w ludziach potrzebujących pomocy, spotkamy go w modlitwie, w cierpieniu, czytając Pismo Święte.

Powinniśmy także pamiętać o spotkaniach modlitewnych naszego duszpasterstwa. Dobrze byłoby przyprowadzać innych uczniów, niesłyszących, na nasze duszpasterskie spotkania.

Nasze postanowienia mogą więc polegać na odnowieniu tych spotkań z Panem Jezusem i ludźmi.

Dawno temu w Polsce w adwencie przychodzili do ołtarza przedstawiciele całego narodu – mieszkaniec wsi, mieszkaniec miasta, kupiec, kapłan, biskup i król. Każdy z nich zapalał jedną świecę i mówił: „Jestem gotowy na sąd Boży”. Dziś nie ma już takiego zwyczaju, ale dobrze jest pamiętać, by być zawsze gotowym na spotkanie z Panem Bogiem. Być gotowym na sąd Boży, to znaczy mieć czyste serce.

—————————————————————–

abp Adam Szal – metropolita przemyski

—————————————————————–

 

abp Adam Szal abp Adam Szal
ADWENTOWE ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mt 17, 10-13), sobota 16-12-2017

Wsławiony Eliasz i pokorny Jan Chrzciciel

Wołanie wzywające do nawrócenia i pokuty, do uznania pustyni jako ważnego miejsca, które pomaga zwyciężać fałsz, podwójność, korupcję.
Ileż razy, także i my w naszym życiu, w naszej codzienności nie rozpoznajemy tych, którzy są wysłannikami Pana. Nawet są blisko nas i ich nie dostrzegamy!

ks. Jacek Pawłowski MS
(rektor WSD Księży Misjonarzy Saletynów)

ROZWAŻANIA ADWENTOWE

A F O R Y Z M

„Post bez jałmużny to tyle, co… lampa bez oliwy. Taki post umartwia ciało, ale duszy nie rozjaśnia światłem miłości.”

(św. Cezary z Arles)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

19 godzin temu

#adwent #ŁamiemySłowo

Tuż przed „magią świąt” wyhamuj, wsłuchaj się w Słowo, poczytaj komentarz, popatrz wokół siebie. Nie zmarnuj czasu OCZEKIWANIA!
... WięcejMniej

PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA