poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

Delikatne zadanie

17 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny


 „Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego” (Mt 28, 8-15).

Delikatne zadanie

Liturgia słowa w oktawie Wielkanocy pozwala nam towarzyszyć spotkaniom zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi uczniami. Zdradzony, odrzucony, samotny i mimo to kochający Jezus nie opuszcza również teraz swoich uczniów. Jego misja jeszcze się nie wypełniła. Gdyby odszedł w tym momencie być może udowodniłby wszystkim, że miał rację, że Ojciec Go kocha. Przed Nim jednak stoi jeszcze bardzo delikatne zadanie. Teraz przychodzi do uczniów, by przedrzeć się przez ich poczucie winy, wstyd, być może pogardę dla siebie, dla swojego tchórzostwa i pozwolić im dotknąć tej ogromnej miłości, która w Nim żyje, która wskrzesza do życia. Tak, jak wcielenie, męka i śmierć tak również zmartwychwstanie nie jest dla Niego, jest dla nas. Jak zawsze zaczyna od słów umocnienia: „Nie bójcie się!” Te słowa odnoszą się do lęku spotkania z samym sobą, ze straszną spuścizną grzechu: niepewnością i lękiem przed odrzuceniem. Dopiero teraz uczniowie mogą wyruszyć w jeszcze jedną drogę, drogę do swoich korzeni, do miejsca swoich narodzin i swojego powołania. Potrzebują ją pokonać, by spotkać Zmartwychwstałego. Spotykając Go w tym miejscu prawdy o sobie, o swojej kruchości, grzeszności i w prawdzie o swoim lęku mogą doświadczyć największego pokoju. Pokoju rodzącego się z bycia kochanym i przyjętym bez granic.

W opozycji do tego cudownego spotkania ukazany jest świat nieprawdy. Nie potrafiąc uznać swojej winy przywódcy, którzy wcześniej skazali Jezusa na śmierć, brną w kłamstwo i manipulowanie. Próbując ocalić swój autorytet pogrążają się w strachu. Tworzą iluzoryczny świat oparty na wartości pieniądza, wpływów i siły. Jest to jednak świat przeraźliwie samotny, w którym rozdarcie między prawdą życia i słowami jest tak wielkie, że nie pozwala nigdy poczuć się bezpiecznie.

 

—————————————————————–

ks. Marcin Ciunel MS – biblista, sekretarz prowincjalny, rekolekcjonista, kaznodzieja, pracuje w Warszawie, były Redaktor Naczelny „LaSalette”

—————————————————————–

 

ks. Marcin Ciunel MS ks. Marcin Ciunel MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 4, 26-34), XI Niedziela zwykła, 17-06-2018

Twoja przysięga

Przypowieść bardzo krótka, zwięzła ale tryskającą siłą i dynamizmem. Płynie to samo przesłanie nadziei co u Ezechiela. Przypowieść podkreśla, że Bóg działa z ogromną cierpliwością, aby osiągnąć to, co zamierzył. Przypowieść mówi, że Bóg potrafi czekać i że cierpliwość nie oznacza Jego słabości, ale miłość, dobroć, mądrość.

Przypowieść wprawia w zakłopotanie. Nie mówi co mamy robić a czego nie! Mówi o tym, co dzieje się z ziarnem. Mówi także, że ziarno zna swoje zadanie i wypełnia je kiedy chce i jak chce. Bóg zasiał ziarno, czekamy cierpliwie na owoce!

ks. Jacek Pawłowski MS
(wikariusz generalny Zgromadzenia, rektor WSD Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.”

(Albert Einstein)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA