poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-1, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

DOTYK JEZUSA

11 lutego 2018, Niedziela

VI tydzień zwykły, Rok B


„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego” (Mk 1, 40-45).

Dotyk Jezusa

Trąd był chorobą, która już w prawie Mojżeszowym wykluczała ze społeczności. Dotknięta nią osoba musiała mieszkać z dala od innych i nie wolno było się jej do innych zbliżać. Powinna ona nosić rozerwane ubranie, włosy mieć w nieładzie i wołać głośno: nieczysty, nieczysty. Te przepisy były równie starannie przestrzegane za czasów Jezusa.

W dzisiejszej Ewangelii zarówno trędowaty jak i Jezus łamią te reguły. Chory na trąd podchodzi blisko do Jezusa a On, wbrew ustalonym i przestrzeganym normom, dotyka go. Następuje cudowne uzdrowienie. Warto tu wspomnieć, że w tamtych czasach jakiekolwiek cierpienie fizyczne, ułomność czy choroba, były rozumiane jako skutek grzechu.

Jaka więc „dobra nowina” zostaje nam, w tej krótkiej Ewangelii wg. św. Marka, objawiona?

Dotyk Jezusa ma moc uzdrawiania. My, z naszymi „trądami” musimy się do Niego tylko zbliżyć. Jest tak wiele chorych miejsc w naszych duszach. Niewiara, zwątpienie, nałogi i wszelki grzech opanowują nasze wnętrze niczym trąd. Czym dłużej pozostajemy z dala od Jezusa tym bardziej pozwalamy, by zło się w nas rozwijało.

Dotyk Jezusa przynosi nie tylko ulgę w chorobie. On sprawia, że na nowo należymy do wspólnoty. Człowiek uzdrowiony z „trądu grzechu”, chce się dzielić z innymi radością doznanej łaski, chce o niej opowiadać innym, by ich do zbliżenia się do Jezusa zachęcać.

Prośmy dziś o łaskę widzenia „trędowatych” miejsc w naszej duszy i o dar wiary, że Jego dotyk uzdrawia.

 

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 11, 29-32), środa, 21-02-2018

Trudno przekonać

Bogaczowi cierpiącemu w otchłani Abraham odpowiada jasno: „jeśli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nawet jeśliby kto z martwych powstał, nie uwierzą” Łk 16,31. Z własnej woli umieścili się poza zasięgiem znaku. Trudno przekonać kogoś, do kogo nic już nie przemawia. Ciągłe narzekanie, to krótkowzroczność. Szkoda czasu.

ks. Andrzej Zontek MS
(duszpasterz, mieszka w Grenoble)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Aniołowie dwoma skrzydłami zasłaniają oblicze, a dwoma latają wołając: Święty!”

(Cyryl Jerozolimski)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA