poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

ESCHATOLOGICZNE NAPIĘCIE

12 listopada, XXXII niedziela zwykła


„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny»” (Mt 25, 1-13).

Eschatologiczne napięcie

Pomyślmy o osobie, którą chętnie chcielibyśmy zobaczyć i pobyć w jej towarzystwie jakiś czas. Rodzice czekają na przyjazd kochanych i kochających dzieci, a dziadkowie na przybycie ukochanych wnucząt. W dzisiejszej Ewangelii panny czekają na przybycie pana młodego. Być może są rozgorączkowane i z wypiekami na twarzach nie mogą doczekać się kiedy go wreszcie ujrzą.

W kontekście tej Ewangelii zapytajmy siebie samych, czy Jezus jest zawsze dla nas Panem Młodym, któremu chętnie wyszlibyśmy naprzeciw. Jak wytrwale potrafimy na Niego czekać? Ile trudu moglibyśmy sobie zadać, by Go zobaczyć?

Połowa z dziesięciu panien nazwana jest przez ewangelistę Mateusza roztropnymi, a druga połowa nierozsądymi. Dlaczego? Pięć panien zadbało o to, by w ich lampach było wystarczająco dużo oliwy – pozostałe nie pomyślały o tym.

Mocą chrztu świętego stajemy się lampą mogącą oświetlić sobie i innym drogę do Chrystusa. Ale nie każdy jest lampą, która świeci. W wielu z nas oliwa wypaliła się. Sami chodzimy w ciemnościach i inni przy nas błądzą. Jak zatroszczyć się o oliwę w lampach naszych dusz? Trzeba nam nieustannie prosić w modlitwie o trzy cnoty boskie: o wiarę, nadzieję i miłość.

Zasłyszałem kiedyś taką myśl: „Kto może – niech sadzi zboże. Kto myśli w czas – niech sadzi las. A kogo oświeci – nich inwestuje w dzieci”. Cnota długomyślności jest darem, o który powinniśmy nieustannie prosić. Ale jeszcze bardziej powinno nam zależeć, byśmy byli czuwającymi. Czuwający jest zawsze człowiekiem roztropnym. Jest człowiekiem trzeźwo oceniającym sytuację i łatwo potrafi wyobrazić sobie skutki swoich zaniedbań. Czuwający wie, że w każdej chwili może stanąć przed Panem. Więc każdy roztropnie czuwający żyje w tzw. „eschatologicznym napięciu” – tzn. w rozgorączkowanym oczekiwniu na spotkanie z Panem.

Prośmy dziś Pana Jezusa, byśmy zawsze bali pannami roztropnymi.

 

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 9, 30-37), XXV Niedziela Zwykła, 23-09-2018

Pierwszy czy ostatni?

(…)„Jezus poucza swoich uczniów, wyjawia im prawdziwy i najgłębszy sens swojego cierpienia i poniżenia. Na krzyżu Jezus jest ostatni, przegrany, poniżony, jest jednakże całkowicie i do końca posłuszny woli kochającego Go Ojca. Krzyż jest także szczytem Jego zbawczej miłości do nas, ludzi. Kto jest kochany, jest w pewien sposób pierwszy, ważny. Miłość uzdrawia i usuwa poniżenie. Kto natomiast kocha, z miłości może być ostatni.

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.”

(Blaise Pascal)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Czy piękno może "zbawić świat"? Jakie jest jego miejsce w Kościele? I czym w ogóle jest piękno? W rzeszowskiej wkładce do najbliższego numeru "Posłańca" artykuł Agaty Tokarskiej "Okno, przez które widać muzykę" na temat ewangelizacyjnej roli sztuki sakralnej... i nie tylko.

Jeśli jesteś mieszkańcem Dębowca, Kobylanki, Rzeszowa czy Trzcianki, poszukaj "Posłańca" z dodatkową wkładką z wiadomościami z Twojej parafii!

photo by Pixabay.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

4 dni temu

172 lata temu, w ciepły, wrześniowy poranek, może właśnie taki jak dziś w Krakowie czy Dębowcu, Piękna Pani zjawiła się dwojgu pastuszków. W takim dniu jak dziś warto wrócić do opisu tego spotkania i treści Jej Orędzia. Możesz je znaleźć chociażby tu: www.saletyni.pl/la-salette/objawienie ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA