poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-1, Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

Po granice absurdu

Sobota, 20 lutego 2016

Komentarz do Ewangelii: (Mt 5,43-48)

Powyższa Ewangelia dotyczy sedna przekazu judeochrześcijańskiego. Odnosi się do teofanii (manifestacji Stwórcy w świecie doczesnym) oraz zawartego w niej przykazania miłości Boga i bliźniego. Najwyższy ukazał się po raz pierwszy Mojżeszowi w krzaku ognistym i przedstawił się, jako „JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” (Wj 3, 14). Po raz drugi prorok spotkał się z nim na Synaju, gdy Stwórca nakazał mu ogłosić całemu ludowi: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5). W stwierdzeniu „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził»” z cytowanej tu na początku Ewangelii według św. Mateusza przywołuje krążący wśród Izraela nakaz niewiadomego pochodzenia („słyszeliście”) – najprawdopodobniej przekazywanej ustnie tradycji faryzejskiej, bowiem w Biblii hebrajskiej nigdzie nie ma imperatywu dotyczącego nienawiści do nieprzyjaciela. Jezus więc w tym miejscu ani nie przeciwstawia się Torze, ani nie rozszerza zawartego w niej objawienia, lecz po prostu prostuje bardzo rozpowszechniony wtedy w Izraelu błędny przekaz, wyjaśniając zarazem sedno Objawienia – mówi o Bogu, który kocha człowieka w porządku miłości nadprzyrodzonej, którą przedstawia jako: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Jest to miłość nie z tego świata, ponieważ nikt z ludzi nie jest w stanie sam z siebie tak kochać. To przesłanie jest właśnie istotą „JA JESTEM”. Jeżeli ktoś pragnie – wyjaśnia dalej Jezus – stać się „synem Ojca […], który jest w niebie”, musi zacząć praktykować miłość do wrogów.

Ja jestem chlebemTa forma miłości jest myślą przewodnią zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, bo przecież Bóg, którego reprezentuje Jezus, jest tym samym, który objawił się Mojżeszowi. Istotą biblijnej Dobrej Nowiny, jest to, że Stworzyciel kocha jednakowo zarówno swoich przyjaciół, jak i nieprzyjaciół, i kierowany tą miłością (posuniętą w ludzkim myśleniu aż do granic absurdu) posłał swojego Syna, aby ten oddał swoje życie za nich wszystkich.

Jezus pokazuje w tej Ewangelii, że w optyce Bożej miłości jest tylko jeden porządek moralny: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Stosowanie innych kryteriów sytuuje nas poza kręgiem wyznawców Boga: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?”.

Konkluzja rozważanego fragmentu Ewangelii określa perspektywę zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan: „Bądźcie, więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”. Aby tak się stało, aby mieć naturę Boga, a więc być Jego dzieckiem, trzeba kochać nieprzyjaciół. Jest to przykazanie, ale zarazem obietnica, że jeśli zaufamy Temu, w którego wiarę wyznajemy, może On do tej miłości nas uzdolnić.

 

WielkiPost_zPoslancem_2016

————————————————————
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, Kierownik komponentu dydaktycznego stacjonarnych studiów doktoranckich, Zastępca kierownika zespołu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”
————————————————————

prof. dr hab. Sławomir J.Żurek prof. dr hab. Sławomir J.Żurek
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA