poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-2, Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

JEZUS KRÓL

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, 20 marca 2016

Komentarz do Ewangelii: (Łk 22, 14 – 23, 56)

Jerozolima była głównym miastem ojczyzny Jezusa. Otaczały ją mury. Znajdowała się w niej świątynia odbudowana po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Do tego miasta przybywali Izraelici na doroczne święta. Przybywali także z emigracji, z tak zwanego rozproszenia wśród obcych (diaspora). Jezus poszedł także po raz ostatni do Jerozolimy na święta paschy, w 30. roku naszej ery. Oczekiwali niechętni Mu faryzeusze, tworzący stronnictwo patriotyczno-religijne. Oni już wcześniej zdecydowali, że Jezus powinien zginąć. Stawał się bowiem osobą coraz bardziej rozpoznawalną. Był według ich opinii radykalnym liderem religijnym, który mógł doprowadzić do zamieszek w mieście i do gwałtownej, bezwzględnej reakcji Rzymian okupujących ojczyznę Jezusa.

wjazd-do-JerozolimyWedług opisu Ewangelii, Jezus przekroczył bramy świętego miasta na osiołku. Na spotkanie z Nim wyszli – z gałązkami oliwnymi w dłoniach – ci, którzy byli słuchaczami Jego nauczania o królestwie Bożym. Świadkami znaków i uzdrowień, których dokonywał. Pojawiły się okrzyki „błogosławiony, którzy przybywa w imię Pańskie”. Słowo „pański”, znaczy tyle co „Boży”. Skandowano również słowa „Król Izraelski”. Były to zapewne szczere gesty i okrzyki. Osoba Jezusa i Jego działania kojarzyły się z zapowiedziami proroków o Mesjaszu-Wybawcy, którego Bóg obiecał dać swojemu ludowi. Okrzyk „Król Izraelski” mógł być jednak prowokacją. Później przecież tytuł „Król Żydowski” uznano za główny powód skazania Jezusa na śmierć. Rzymianie byli bardzo wrażliwi na wszelkie dążenia wolnościowe w kraju przez siebie podbitym. Tłumili je w zarodku.

Chrześcijanie wyznają, że Jezus jest królem. Jednak nie w znaczeniu politycznym. Kościół nie tęskni dziś za monarchią. Jezus nie jest też królem Żydów. Zresztą, oni tego nigdy społecznie nie uznali. Tymczasem Jezus jest Królem wszystkich narodów, wszystkich stworzeń i ich naturalnego środowiska, a więc Królem wszechświata. Nie jest królem z ludzkiego wyboru. Nie jest królem z czyjegoś nadania. Jest Królem, Panem i Władcą, jako Syn Boży, jako Bóg prawdziwy, a więc z natury rzeczy.

Symbolem władzy Chrystusa nie jest korona ze złota czy diadem cesarski. Jest nim korona z cierni. Krzesłem królewskim Jezusa, tronem władcy na podwyższeniu nie jest jakieś dzieło sztuki, ale krzyż, na którym zawieszono Zbawiciela.

Prawem obowiązującym w królestwie Chrystusa jest ewangelia, niezmienna, wieczna, chroniąca godność osoby i życie, otwierająca perspektywy nieskończoności.

Królestwo Jezusa rodzi się w sercu człowieka. Ujawnia się w szlachetnych czynach, także w działaniach społecznych. Rozbłyśnie jednak w pełni w wieczności.

Za przyznawanie się dziś do Chrystusa Króla giną Jego wyznawcy, chrześcijanie, w różnych miejscach świata.

 

WielkiPost_zPoslancem_2016

————————————————————
ks. bp Jacek Jezierski – biskup diecezjalny elbląski
————————————————————

bp Jacek Jezierski bp Jacek Jezierski
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA