poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-1, Pytania do i o Biblii

KAIN ZABIJA ABLA

– pierwsza krwawa plama na kartach Biblii

Bunt pierwszych ludzi przeciw Bogu przyniósł katastrofalne skutki dla ludzi wszystkich czasów. Adam i Ewa zostali usunięci z rajskiego ogrodu i byli odtąd wystawieni na działanie zła. W rozdziałach 4–11 Księgi Rodzaju ukazane są różne przejawy obecności i działania sił zła w życiu kolejnych pokoleń oraz to, jak Bóg – wierny swym
obietnicom – wspomaga człowieka w tej nierównej walce z nimi. Pierwszym z cyklu owych opowiadań o mechanizmach działania zła w życiu człowieka jest historia Kaina i Abla (Rdz 4,1–16).

Opowiadanie o bratobójstwie jest próbą zmierzenia się biblijnych autorów z okrutną prawdą, że człowiek może zabić drugiego człowieka – nawet najbliższego członka rodziny. Ów tekst, posiadający walory literackie opowiadania mądrościowego, nie jest pierwszą w historii ludzkości próbą zdiagnozowania mechanizmów, które mogą doprowadzić do zbrodni. Starożytni zmagali się już z tym problemem od czasów sumeryjskich, czego świadectwa znajdujemy w zachowanej literaturze. Opowiadanie z Księgi Rodzaju (4,1–16) nie epatuje złem, lecz koncentruje się na ukazaniu sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który stoi na straży ustanowionych przez siebie praw, zwłaszcza prawa człowieka do życia.

Bracia Kain i Abel składali Bogu ofiarę (4,3–5). Starszy z nich – Kain, pierworodny syn Adama i Ewy, był rolnikiem i złożył ofiarę z płodów ziemi. Jego młodszy brat – Abel, będący pasterzem, złożył Bogu pierworodne zwierzęta ze swoich stad, ofiarowując mu najlepsze części ich ciała, zwłaszcza tłuszcz. Biblia nie mówi o tym, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla a nie przyjął ofiary Kaina oraz jakie były znaki jej przyjęcia lub odrzucenia. Można jedynie spekulować, że pasterz Abel doświadczał w swoim życiu Bożego błogosławieństwa, a rolnik Kain nie. Czy przejawem tego błogosławieństwa był materialny dostatek lub inne dobra, tego nie wiemy. Taka sytuacja wywołała gniew u Kaina, który chodził „ze spuszczoną głową” (Rdz 4,5–7). Wprawdzie autor biblijny nie używa tu wprost słowa „zazdrość” na określenie stanu, w którym znalazł się Kain, ale z kontekstu wyraźnie wynika, że w jego sercu zagnieździła się zawiść wobec brata cieszącego się Bożym błogosławieństwem.

W sytuacji duchowych zmagań Kaina, sam Bóg podejmuje z nim dialog, uświadamiając mu, że smutek (którego metaforą jest spuszczona głowa) wynika stąd, że wszedł w kompromis z grzechem. Tym grzechem jest zazdrość, która doprowadziła go do nienawiści do Abla. Przyzwolenie na grzech sprawia, że Kain nie jest już w stanie przyjąć Bożego napomnienia. Zupełnie nie podejmuje z Bogiem dialogu, nie odpowiada na Jego diagnozę. Jest zniewolony przez zbrodnicze uczucie, nie potrafi sprzeciwić się szatańskiej pokusie. Głuchy na głos Boga, udaje się do Abla, idzie z nim na pole i tam dopuszcza się bratobójstwa.
(…)

Czytaj całość rozważań w najnowszym numerze Posłańca Matki Bożej SaletyńskiejLa Salette” poświęcony tematowi MIŁOŚĆ USUWA LĘK

 

ks. prof. Janusz Kręcidło MS ks. prof. Janusz Kręcidło MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 5, 1-11), V Niedziela zwykła, 10 lutego 2019

Krótki traktat o łowieniu ryb

„Bóg jest dla mnie bardzo ważny” – można nierzadko usłyszeć takie słowa z ust ludzi, którzy nie praktykują swojej wiary wcale lub prawie wcale. Noszą w sobie bardzo silne przekonanie o wyjątkowej pozycji Boga w swoim życiu, jednak nie przekłada się to na żadne konkrety. Czy Go w takim razie w ogóle znają? Czy może jest to tylko owo silne przekonanie, nic więcej? Z kolei słowa „ciągle Bóg nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu” można usłyszeć od osób, które regularnie się modlą, spowiadają, przyjmują Komunię świętą, a jakiś fakt z życia, upadek, słabość, skłania ich do takiego wyznania. Czy słusznie?

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(rektor naczelny „La Salette”)

"

A F O R Y Z M

„Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg – ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.”

(Edyta Stein)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

Dziś Posłaniec zawitał do niezwykle gościnnej dla saletynów Dobrzycy koło Pleszewa! Dla wielu osób związanych z saletynami nazwa Dobrzyca jest bardzo bliska sercu, bo tu przeżyli swoje rekolekcje oazowe. Jeśli pamiętacie - LAJKUJCIE! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

1 tydzień temu

Czy ktoś jeszcze waha się czy warto zaprenumerować Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej? Oto jeden z argumentów - wywiad z ppor. Agnieszką Pasko, którego pierwsza część ukazała się w styczniowym wydaniu, a drugą będzie można przeczytać w marcu.

"Nie wiem czy wrócę, czy będę miała ręce, czy będę miała nogi, czy będzie ostrzał, czy wróci mój kolega lub koleżanka, jakie padną rozkazy. Żaden patrol nie jest przewidziany czasowo. W każdej chwili może się zmienić sytuacja albo rozkaz. Nie patrzymy w przyszłość na zasadzie co będzie się działo za rok, dwa czy dziesięć lat. Tam jest życie bardzo proste. Jeść. Spać. Przeżyć."

Zaprenumeruj pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA