poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-1, Pytania do i o Biblii

KAIN ZABIJA ABLA

– pierwsza krwawa plama na kartach Biblii

Bunt pierwszych ludzi przeciw Bogu przyniósł katastrofalne skutki dla ludzi wszystkich czasów. Adam i Ewa zostali usunięci z rajskiego ogrodu i byli odtąd wystawieni na działanie zła. W rozdziałach 4–11 Księgi Rodzaju ukazane są różne przejawy obecności i działania sił zła w życiu kolejnych pokoleń oraz to, jak Bóg – wierny swym
obietnicom – wspomaga człowieka w tej nierównej walce z nimi. Pierwszym z cyklu owych opowiadań o mechanizmach działania zła w życiu człowieka jest historia Kaina i Abla (Rdz 4,1–16).

Opowiadanie o bratobójstwie jest próbą zmierzenia się biblijnych autorów z okrutną prawdą, że człowiek może zabić drugiego człowieka – nawet najbliższego członka rodziny. Ów tekst, posiadający walory literackie opowiadania mądrościowego, nie jest pierwszą w historii ludzkości próbą zdiagnozowania mechanizmów, które mogą doprowadzić do zbrodni. Starożytni zmagali się już z tym problemem od czasów sumeryjskich, czego świadectwa znajdujemy w zachowanej literaturze. Opowiadanie z Księgi Rodzaju (4,1–16) nie epatuje złem, lecz koncentruje się na ukazaniu sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który stoi na straży ustanowionych przez siebie praw, zwłaszcza prawa człowieka do życia.

Bracia Kain i Abel składali Bogu ofiarę (4,3–5). Starszy z nich – Kain, pierworodny syn Adama i Ewy, był rolnikiem i złożył ofiarę z płodów ziemi. Jego młodszy brat – Abel, będący pasterzem, złożył Bogu pierworodne zwierzęta ze swoich stad, ofiarowując mu najlepsze części ich ciała, zwłaszcza tłuszcz. Biblia nie mówi o tym, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla a nie przyjął ofiary Kaina oraz jakie były znaki jej przyjęcia lub odrzucenia. Można jedynie spekulować, że pasterz Abel doświadczał w swoim życiu Bożego błogosławieństwa, a rolnik Kain nie. Czy przejawem tego błogosławieństwa był materialny dostatek lub inne dobra, tego nie wiemy. Taka sytuacja wywołała gniew u Kaina, który chodził „ze spuszczoną głową” (Rdz 4,5–7). Wprawdzie autor biblijny nie używa tu wprost słowa „zazdrość” na określenie stanu, w którym znalazł się Kain, ale z kontekstu wyraźnie wynika, że w jego sercu zagnieździła się zawiść wobec brata cieszącego się Bożym błogosławieństwem.

W sytuacji duchowych zmagań Kaina, sam Bóg podejmuje z nim dialog, uświadamiając mu, że smutek (którego metaforą jest spuszczona głowa) wynika stąd, że wszedł w kompromis z grzechem. Tym grzechem jest zazdrość, która doprowadziła go do nienawiści do Abla. Przyzwolenie na grzech sprawia, że Kain nie jest już w stanie przyjąć Bożego napomnienia. Zupełnie nie podejmuje z Bogiem dialogu, nie odpowiada na Jego diagnozę. Jest zniewolony przez zbrodnicze uczucie, nie potrafi sprzeciwić się szatańskiej pokusie. Głuchy na głos Boga, udaje się do Abla, idzie z nim na pole i tam dopuszcza się bratobójstwa.
(…)

Czytaj całość rozważań w najnowszym numerze Posłańca Matki Bożej SaletyńskiejLa Salette” poświęcony tematowi MIŁOŚĆ USUWA LĘK

 

ks. prof. Janusz Kręcidło MS ks. prof. Janusz Kręcidło MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 23, 1-49), Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 14 kwietnia 2019

Kamienie przepowiadają Dobrą Nowinę

Procesja „palmowa” z Ewangelii nie jest jedynie opisem wydarzenia, ale proroctwem na nasze życie. Oby wraz z lekturami Triduum Paschalnego Jezusa Chrystusa mogła być przez nas uwewnętrzniona, czyli zrozumiana, przyjęta czyli zaakceptowana, a wreszcie głęboko przeżyta. Tylko bowiem wtedy kamienie, jakimi są ludzkie serca, będą zdolne na głos przepowiadać Dobrą Nowinę, która nie kończy się na Krzyżu, ani bez niego nie istnieje, ale ma zwieńczenie w Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego ożywiającego nasze umarłe ciała.

Tylko dzięki tej łasce będziemy mogli kochać innych w sposób bezwarunkowy, za darmo tak jak darmowa jest nieograniczona miłość Ojca, który wprawdzie jest w niebie, lecz w sposób widoczny działa na ziemi.

prof. Jan Grosfeld
(ekonomista, politolog i działacz katolicki)

"

A F O R Y Z M

„Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.”

(Andre Agassi)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

"Crux sancta sit mihi lux..."
Drodzy przyjaciele Posłańca! Niech Krzyż święty będzie Wam światłem, mocą, łaską i miłością nie tylko w te święta, ale w każdy dzień, który przybliża nas do wiecznej Paschy!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA