poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-1, Pytania do i o Biblii

KAIN ZABIJA ABLA

– pierwsza krwawa plama na kartach Biblii

Bunt pierwszych ludzi przeciw Bogu przyniósł katastrofalne skutki dla ludzi wszystkich czasów. Adam i Ewa zostali usunięci z rajskiego ogrodu i byli odtąd wystawieni na działanie zła. W rozdziałach 4–11 Księgi Rodzaju ukazane są różne przejawy obecności i działania sił zła w życiu kolejnych pokoleń oraz to, jak Bóg – wierny swym
obietnicom – wspomaga człowieka w tej nierównej walce z nimi. Pierwszym z cyklu owych opowiadań o mechanizmach działania zła w życiu człowieka jest historia Kaina i Abla (Rdz 4,1–16).

Opowiadanie o bratobójstwie jest próbą zmierzenia się biblijnych autorów z okrutną prawdą, że człowiek może zabić drugiego człowieka – nawet najbliższego członka rodziny. Ów tekst, posiadający walory literackie opowiadania mądrościowego, nie jest pierwszą w historii ludzkości próbą zdiagnozowania mechanizmów, które mogą doprowadzić do zbrodni. Starożytni zmagali się już z tym problemem od czasów sumeryjskich, czego świadectwa znajdujemy w zachowanej literaturze. Opowiadanie z Księgi Rodzaju (4,1–16) nie epatuje złem, lecz koncentruje się na ukazaniu sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który stoi na straży ustanowionych przez siebie praw, zwłaszcza prawa człowieka do życia.

Bracia Kain i Abel składali Bogu ofiarę (4,3–5). Starszy z nich – Kain, pierworodny syn Adama i Ewy, był rolnikiem i złożył ofiarę z płodów ziemi. Jego młodszy brat – Abel, będący pasterzem, złożył Bogu pierworodne zwierzęta ze swoich stad, ofiarowując mu najlepsze części ich ciała, zwłaszcza tłuszcz. Biblia nie mówi o tym, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla a nie przyjął ofiary Kaina oraz jakie były znaki jej przyjęcia lub odrzucenia. Można jedynie spekulować, że pasterz Abel doświadczał w swoim życiu Bożego błogosławieństwa, a rolnik Kain nie. Czy przejawem tego błogosławieństwa był materialny dostatek lub inne dobra, tego nie wiemy. Taka sytuacja wywołała gniew u Kaina, który chodził „ze spuszczoną głową” (Rdz 4,5–7). Wprawdzie autor biblijny nie używa tu wprost słowa „zazdrość” na określenie stanu, w którym znalazł się Kain, ale z kontekstu wyraźnie wynika, że w jego sercu zagnieździła się zawiść wobec brata cieszącego się Bożym błogosławieństwem.

W sytuacji duchowych zmagań Kaina, sam Bóg podejmuje z nim dialog, uświadamiając mu, że smutek (którego metaforą jest spuszczona głowa) wynika stąd, że wszedł w kompromis z grzechem. Tym grzechem jest zazdrość, która doprowadziła go do nienawiści do Abla. Przyzwolenie na grzech sprawia, że Kain nie jest już w stanie przyjąć Bożego napomnienia. Zupełnie nie podejmuje z Bogiem dialogu, nie odpowiada na Jego diagnozę. Jest zniewolony przez zbrodnicze uczucie, nie potrafi sprzeciwić się szatańskiej pokusie. Głuchy na głos Boga, udaje się do Abla, idzie z nim na pole i tam dopuszcza się bratobójstwa.
(…)

Czytaj całość rozważań w najnowszym numerze Posłańca Matki Bożej SaletyńskiejLa Salette” poświęcony tematowi MIŁOŚĆ USUWA LĘK

 

ks. prof. Janusz Kręcidło MS ks. prof. Janusz Kręcidło MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA