poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-3, Aktualności, Wydarzenia

Sanktuarium Narodowe

13 maja w sanktuarium Matki Bożej na zakopiańskich Krzeptówkach abp Marek Jędraszewki podczas Mszy św. inaugurującej tegoroczne celebracje fatimskie ogłosił to miejsce Sanktuarium Narodowym. W homilii przypominał, że fundamentem tej świątyni stała się modlitwa o cud ocalenia życia Jana Pawła II po zamachu w 1981 roku.

Podczas Mszy św. sprawowanej z okazji uroczystego nadania zakopiańskim Krzeptówkom tytułu Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej metropolita krakowski odczytał stosowną uchwałę Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2018 roku.

W wygłoszonej homilii mówił, że każdy człowiek ma „swój czas i swoją historię”. „Ale ten nasz czas mieści się w tej wielkiej znanej tylko Bogu przestrzeni między Alfą i Omegą, początkiem i końcem” – podkreślał hierarcha, dodając, że w tym czasie ludzie Kościoła odkrywają to, że są powołani dla nieba. Zaznaczył ponadto, ze prawda ta szczególnie głęboko wybrzmiała w życiu pastuszków fatimskich.

Mówimy o tym doświadczeniu nieba, mówimy o tym świetle Bożym, ale wiemy, że ten świat to nie tylko, i niestety nie przede wszystkim, światło. To także ciemność, która może budzić przerażenie” – dodał kaznodzieja, wspominając zamach na św. Jana Pawła II na Pl. św. Piotra 13 maja 1981 roku.

Uderzyli wtedy w apostoła światła. Zrobili po ludzku wydawałoby się wszystko, aby głos wołającego o otwarcie się na Chrystusa ostatecznie zamilkł. Ale nie człowiek decyduje o tym, co się dzieje w tym świecie. To do Pana należy czas i wieczność. I stąd ten cud ocalenia życia Jana Pawła II. Cud wymodlony także tutaj, w tym miejscu, cud, który sprawił, że powstała ta świątynia, to sanktuarium, które stało się Sanktuarium Narodowym” – podkreślał metropolita krakowski.

Fot. Joanna Adamik

Nawiązał również do aktu zawierzenia Ojczyzny i Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi z 1946 roku i jego uroczystego odnowienia z udziałem Episkopatu Polski, które odbyło się rok temu na Krzeptówkach. „Chodziło o to, by zrozumieć raz jeszcze nasz czas wpisany w czas Boga i wyzwania, przed którymi stoimy, pojąć wielkość naszej odpowiedzialności za to, co trzeba nam czynić, aby Królestwo Najświętszej Marii Panny w naszym narodzie było prawdziwie Jej Królestwem miłości, dobroci, sprawiedliwości” – wyjaśniał.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste odnowienie Aktu Poświęcenia Ojczyzny i Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

(…)

Źródło:

Redakcja Posłańca Redakcja Posłańca
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 15, 26-27; 16, 12-15), Zesłanie Ducha Świętego, 20-05-2018

Świadczyć z mocą

Być chrześcijanami możemy jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Często wobec własnej słabości i grzeszności przyjmujemy strategię: jeszcze bardziej się starać, jeszcze mocniej się spiąć. U swoich początków Kościół w doświadczeniu Apostołów odkrył coś zupełnie innego. Wobec lęku, grzechu i własnej słabości powinniśmy bardziej się otworzyć na Ducha Świętego. Odpowiedzią chrześcijanina na grzech jest oczywiście decyzja nawrócenia, ale wyraża się ona w większym pragnieniu Ducha Świętego.

ks. Marcin Ciunel MS
(sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Kto żyje nadzieją, tańczy bez muzyki.”

(Przysłowia angielskie)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA