poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

KRZYŻ CHWALEBNY

14 kwietnia, piątek, Triduum Paschalne


Chrystus cierpiący, ukrzyżowany Chrystus –

to nasza mądrość i nasza moc”.

(św. Jan Paweł II)

Krzyż Chwalebny

Szymon z Cyreny – screna z filmu „Pasja”

„Chwalebny krzyż zmartwychwstałego Pana jest drzewem mojego zbawienia”. Ten tekst jest wzięty ze starożytnego hymnu, który mówi: „W jego cieniu postawiłem mój namiot”. Krzyż Chrystusa nadaje sens naszemu życiu i czyni nas chrześcijanami. Chrześcijanin, który nie rozumie czym jest krzyż stracił zdolność przyjęcia cierpienia, nie rozumie swojego życia, a wchodząc w bunt czyni się nieprzyjacielem krzyża Chrystusowego. Kto stracił rozumienie sensu krzyża podobny jest do zwietrzałej – niczemu nie służy – zostaje wyrzucona i podeptana przez ludzi.

W nowym blasku

Krzyż widziany w blasku zmartwychwstania nie jest tylko Krzyżem Wielkiego Piątku, ale przede wszystkim jest Krzyżem Niedzielnego Poranka, krzyżem chwalebnym! Mając Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego możemy wołać za św. Pawłem: „Nieustannie noszę w moim ciele konanie Jezusa, aby się we mnie objawiło Jego zmartwychwstanie”.

krzyze_08

Ukryta tajemnica

Śmierć na krótko zdawało się, że zwyciężyła Jezusa. Chrystus Zmartwychwstając zadał jej śmierć – nie ma już ona więcej mocy. Możemy wchodzić w wydarzenia śmierci dlatego, że Chrystus dał nam swojego ducha, który pokonał śmierć. Od tego momentu krzyż nie jest miejscem śmierci – zniszczenia, ale miejscem doświadczenia Jego miłości. Jezus po to cierpiał, abym ja nie cierpiał. „On się obarczył naszym cierpie­niem” (Iz 53,4), by nas od niego uwolnić. W krzyżu swego życia chrześcijanin doświadcza obecności chwały Chrystusa, doświadcza Jego mocy. Nasza śmierć stała się Jego śmiercią, aby Jego życie stało się naszym życiem.

Bóg dopuszcza krzyż

W krzyżu spotykamy Boga. Nie schodź z krzyża, bo cię pożre diabeł – mówili Ojcowie Kościoła. Dla chrześcijanina krzyż w życiu jest faktem – ale przyjętym z miłością. Krzyż nie oznacza już przekleństwa, lecz przeciwnie – błogosławieństwo.

Pamiętamy słowa Jezusa: „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24. Dlatego każdy dzień jest dla chrześcijanina po trosze Wielkim Piątkiem, dniem przyjęcia krzyża Chrystusowego. Ukrzyżowany, chce byśmy powstali z naszego pochylenia i otwarli się: „nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).

 

—————————————————————–

ks. Bohdan Dutko MS – redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

—————————————————————–

 

ks. Bohdan Dutko MS ks. Bohdan Dutko MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 11, 29-32), środa, 21-02-2018

Trudno przekonać

Bogaczowi cierpiącemu w otchłani Abraham odpowiada jasno: „jeśli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nawet jeśliby kto z martwych powstał, nie uwierzą” Łk 16,31. Z własnej woli umieścili się poza zasięgiem znaku. Trudno przekonać kogoś, do kogo nic już nie przemawia. Ciągłe narzekanie, to krótkowzroczność. Szkoda czasu.

ks. Andrzej Zontek MS
(duszpasterz, mieszka w Grenoble)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Aniołowie dwoma skrzydłami zasłaniają oblicze, a dwoma latają wołając: Święty!”

(Cyryl Jerozolimski)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA