poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-Ext, Aktualności

ŁASKA LA SALETTE

Są takie spotkania, które zmieniają nas na zawsze. Każdy z uczniów Jezusa mógłby zaświadczyć, że po spotkaniu z niezwykłym Rabbim z Nazaretu, życie już nie było takie samo. I tak dzieje się przez wieki. Św. Augustyn spotkał św. Ambrożego, biskupa Mediolanu i postanowił przyjąć chrzest, św. Franciszek usłyszał głos samego Pana nawołujący do odbudowania Kościoła, św. Ignacy po wizji nad rzeką Cardoner nigdy nie był już tym samym człowiekiem. W nieskończoność można by wymieniać podobne sytuacje.

Pewne ciepłe wrześniowe popołudnie roku 1846 było punktem zwrotnym w życiu Maksymiliana i Melanii, dwojga prostych, biednych pastuszków. Po spotkaniu tajemniczej Pięknej Pani i wysłuchaniu Jej słów, całe ich życie miało odtąd służyć przekazywaniu orędzia pojednania całemu Jej ludowi. To zjawienie jednak nie odmieniło tylko ich życia, ale stało się impulsem do nawrócenia czy ożywienia wiary wielu mieszkańców XIX-wiecznej Francji i Europy.

Niniejsze wydanie Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej zawiera świadectwa wielu osób, dla których zetknięcie się z łaską La Salette oznaczało mniejszy lub większy zwrot w dotychczasowym życiu. Dobiega szczęśliwego końca proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jana Berthiera, saletyna, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Br. Bronisław Glanc MS zmarł w 1986 roku w opinii świętości i wielu mieszkańców Dębowca oraz okolic pielęgnuje o nim pamięć. Po zjawieniu Maryi w La Salette powstały dwa zgromadzenia zakonne, które do dziś owocnie służą Kościołowi.

Tymczasem historia toczy się dalej. Maryja powołuje kolejnych misjonarzy i misjonarki, wstawiając się za nami u Syna, przemienia serca, uzdrawia ciała i dusze, wzbudza wielkie apostolskie pragnienia. Łaska La Salette jest ciągle żywa.

Przekonaj się o tym osobiście!

 

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA