poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-6, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

MOJA NADZIEJA W TOBIE!

1 stycznia 2018, Wtorek, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, I


Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
(Łk 2, 16-21)

„W czym mam pokładać nadzieję, o Panie?

Moja nadzieja jest w Tobie!” (Ps 39,8)

Po hucznym sylwestrze 1 stycznia rozpoczyna nowy rok cywilny. To, co nowe, zwykle wyzwala w nas jednocześnie przeciwstawne odczucia lęku i nadziei. W naturalnym odruchu chciałoby się pokonać lęk i wspomóc nadzieję. Do tego też zmierzają życzenia, które sobie składamy. Ale czy życzenia mają taką moc?

W starożytnym Rzymie na styczeń przypadała zmiana urzędów, której towarzyszyły wielkie uroczystości zwykle o charakterze religijnym. Młody Kościół odcinał się od nich i modlił się ad prohibendum ab idolis – o zachowanie od idoli, bóstw pogańskich. W średniowieczu w zwyczajach ludowych 1 stycznia traktowano jako festum stultorum – święto głupców lub festum osinorum – święto osłów. Liturgia nie przewidywała żadnych specjalnych obchodów na tę okoliczność. Pierwszy dzień nowego roku był tematycznie związany z Oktawą Bożego Narodzenia. Od VI wieku popularność zyskiwało wspomnienie obrzezania Pańskiego, co znajduje echo w czytanej do dziś Ewangelii. Dopiero reforma kalendarza liturgicznego z 1969 roku i Mszał z 1970 roku ustanawiają 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

To bardzo szczęśliwe rozwiązanie liturgiczne, świadomie czy nie nawiązujące do starej praktyki kościelnej nadawania niechrześcijańskim obchodom chrześcijańskiej treści. Jednocześnie kładzie fundament pod nasze noworoczne życzenia, bo oddając w tym dniu cześć Matce Boga, możemy polecać siebie Tej, której Bóg, przychodząc na świat, zawierzył siebie w osobie swojego Syna. Nierozsądne bowiem dla człowieka wierzącego jest opieranie swojego życia tylko na słabych ludzkich siłach.

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 28b-36), II Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019

Przemienił się wobec nich

„Uczniowie uczestniczą w wydarzeniu spektakularnym. Widzieli już wiele, ale to objawienie się Jezusa na Taborze było dla nich zdecydowanie największym z cudów. Żeby zrozumieć lepiej wartość tego spotkania spróbujmy się przyjrzeć kontekstowi tego wydarzenie. Chwilę wcześniej Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus zapowiada po raz pierwszy, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, i że zmartwychwstanie. Jezus zapowiada również, że będzie sądził świat gdy przyjdzie w swojej chwale. I nagle, po tym wszystkim, spotykamy trzech uczniów i Jezusa na górze przemienienia, gdzie to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, znajduje swoje potwierdzenie w słowach Ojca: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Tym wydarzeniem Jezus przypieczętował to, co powiedział o Nim Piotr, a także to, co sam powiedział o swojej najbliższej przyszłości.”

ks. Marcin Sitek MS

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Spowiedź to nie tylko rozgrzeszenie. Spowiedź to rozwój! Przeczytaj koniecznie w najnowszym Posłańcu tekst ks. Stanisława Tokarskiego MS, duszpasterza, psychoterapeuty, prezesa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

"Nie odpowiadamy za słowa innych, ich przekonania, błędy, uczucia, pomysły i podejmowane działania, a także konsekwencje tych zachowań. Nie jesteśmy także odpowiedzialni za uczucia, jakie w nas powstają ani myśli, które rodzą się w naszej głowie. Jesteśmy odpowiedzialni natomiast za to, co z nimi zrobimy, jak je potraktujemy czy wykorzystamy, jak się do nich odniesiemy. Odpowiadamy za decyzje. Uczucia mówią nam o naszych wewnętrznych stanach, smutku czy radości, żalu czy satysfakcji, informują o pragnieniach i potrzebach. Wszystkie one są dobre. Dzięki nim możemy się o siebie zatroszczyć."

Prenumerata:
polaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA