poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NA MOCY CHRZTU

8 lipca 2018

Niedziela, XIV Tydzień zwykły

Rok II, B


„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał” (Mk 6, 1-6).

Na mocy chrztu

Kim jest prorok? Jego pierwszym i podstawowym zadaniem jest oznajmianie ludziom tego, czego Bóg oczekuje od nich – tu i teraz. Może też mówić o rzeczach mogących wydarzyć się w przyszłości, jako konsekwencja przyjęcia lub odrzucenia woli Bożej.

Jezus objawia słuchaczom wolę Ojca przygotowując ich do uwierzenia w to, że On jest zapowiadanym Mesjaszem.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus nauczał w rodzinnym Nazarecie. I właśnie tu, wśród swoich krewnych i znajomych spotyka Go największa obojętność i odrzucenie. Krajanie Jezusa wiedzieli o Jego cudach. One nie stały się jednak dla nich potwierdzeniem prawdziwości Jego nauki. Przeszkodą było, że znali Go tak dobrze od dawna.

My chrześcijanie XXI wieku nie mamy problemów z uznaniem w Jezusie zapowiadanego Mesjasza. Ale czy zastanawiamy się nad tym, jak dzisiaj Jezus przemawia do nas. Czytamy Ewangelie, słuchamy nauk, jeździmy na rekolekcje czy pielgrzymki. Czy pomyśleliśmy, że prorokiem może być dla nas brat lub siostra z najbliższego otoczenia? Przecież na mocy chrztu, każdy przyjął (m.inn.) misję prorocką. Więc i my mamy sobie nawzajem oznajmiać to, czego Bóg oczekuje od nas w obecnym czasie. Dzisiejsza Ewangelia mówi mi, że mam mieć otwarte ucho także na najbardziej znanego mi człowieka, bo i w nim może tkwić prorocza wielkość. A do tego potrzeba wiary. Gdzie Jezus widzi wiarę –  tam też dokonuje cudów. „W Nazarecie nie mógł zdziałać żadnego cudu”.  

Znana dziennikarka Dorota Łosiewicz ciekawie zatytułowała jedną ze swoich książek: „Cuda nasze powszednie”. Opisuje w niej historie ludzi, u których w życiu wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W przedmowie do niej ks. Bogusław Wolański pisze: „Okazuje się jednak, że codziennie dokonują się cuda, czy mówiąc szerzej – cuda nasze powszednie. Jest ich naprawdę wiele. Nieraz nawet się nie domyślamy, że dzieją się one za ścianą naszego mieszkania – u sąsiadów. Nie przychodzi nam do głowy, że wydarzenie, które pochopnie nazwaliśmy przypadkiem, było rzeczywistym cudem doświadczonym w życiu kuzyna czy siostry. Prawda, że większości z tych cudów nikt nie bada, nie potwierdza, ale doświadczający ich wiedzą dobrze, że w tym wszystkim od początku do końca jest palec Boży”.

Uwierzmy Jezusowi, że On chce przez nas prorokować i działać cuda powszednie.

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 13, 24-32), XXXIII Niedziela Zwykła, 18-11-2018

Co się skończy, a co zostanie

Gdy świat widzialny rozpadnie się na kawałki, a kurz i emocje już opadną, zobaczysz samego siebie ze skarbami, które zgromadziłeś w niebie. Tymi skarbami będzie słowo Boże, które udało ci się wcielić w życie. Słowo przebaczenia i służby. Słowo, które wcielając się w twoje życie przynosiło Chrystusa temu światu. Ono przetrwa i nie przeminie. Będzie twoim obrońcom lub oskarżycielem.

diakon Paweł Baran MS
(Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Saletynów w Krakowie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście.”

(Antoine de Saint-Exupéry)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Już od najbliższej niedzieli w saletyńskich parafiach oraz w prenumeracie dostępny kolejny numer Posłańca! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

5 dni temu

"Dziś Kościół w Irlandii pokutuje za czasy, w których uciskał naród swoją władzą. Ludzie odchodzą nie tylko ze względu na pedofilię, ale też z powodu nadmiernego używania władzy. W latach 60., czy nawet jeszcze 70. Kościół irlandzki był bardzo wymagający i surowy w stosunku do swoich wiernych. To był Kościół władzy, siły, a nawet przemocy, i oczywiście grzechu ludzi Kościoła: biskupów, kapłanów. To może nas i dziwić i przerażać, ale taka była rzeczywistość..."

O trudnej pielgrzymce papieża Franciszka do Irlandii i o różnicach miedzy Kościołem w Polsce i w Irlandii, z ks. Andrzejem Sroką, wieloletnim duszpasterzem w Limerick rozmawia Iwona Kosztyła - już niebawem w nowym numerze Posłańca!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA