poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NA MOCY CHRZTU

8 lipca 2018

Niedziela, XIV Tydzień zwykły

Rok II, B


„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał” (Mk 6, 1-6).

Na mocy chrztu

Kim jest prorok? Jego pierwszym i podstawowym zadaniem jest oznajmianie ludziom tego, czego Bóg oczekuje od nich – tu i teraz. Może też mówić o rzeczach mogących wydarzyć się w przyszłości, jako konsekwencja przyjęcia lub odrzucenia woli Bożej.

Jezus objawia słuchaczom wolę Ojca przygotowując ich do uwierzenia w to, że On jest zapowiadanym Mesjaszem.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus nauczał w rodzinnym Nazarecie. I właśnie tu, wśród swoich krewnych i znajomych spotyka Go największa obojętność i odrzucenie. Krajanie Jezusa wiedzieli o Jego cudach. One nie stały się jednak dla nich potwierdzeniem prawdziwości Jego nauki. Przeszkodą było, że znali Go tak dobrze od dawna.

My chrześcijanie XXI wieku nie mamy problemów z uznaniem w Jezusie zapowiadanego Mesjasza. Ale czy zastanawiamy się nad tym, jak dzisiaj Jezus przemawia do nas. Czytamy Ewangelie, słuchamy nauk, jeździmy na rekolekcje czy pielgrzymki. Czy pomyśleliśmy, że prorokiem może być dla nas brat lub siostra z najbliższego otoczenia? Przecież na mocy chrztu, każdy przyjął (m.inn.) misję prorocką. Więc i my mamy sobie nawzajem oznajmiać to, czego Bóg oczekuje od nas w obecnym czasie. Dzisiejsza Ewangelia mówi mi, że mam mieć otwarte ucho także na najbardziej znanego mi człowieka, bo i w nim może tkwić prorocza wielkość. A do tego potrzeba wiary. Gdzie Jezus widzi wiarę –  tam też dokonuje cudów. „W Nazarecie nie mógł zdziałać żadnego cudu”.  

Znana dziennikarka Dorota Łosiewicz ciekawie zatytułowała jedną ze swoich książek: „Cuda nasze powszednie”. Opisuje w niej historie ludzi, u których w życiu wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W przedmowie do niej ks. Bogusław Wolański pisze: „Okazuje się jednak, że codziennie dokonują się cuda, czy mówiąc szerzej – cuda nasze powszednie. Jest ich naprawdę wiele. Nieraz nawet się nie domyślamy, że dzieją się one za ścianą naszego mieszkania – u sąsiadów. Nie przychodzi nam do głowy, że wydarzenie, które pochopnie nazwaliśmy przypadkiem, było rzeczywistym cudem doświadczonym w życiu kuzyna czy siostry. Prawda, że większości z tych cudów nikt nie bada, nie potwierdza, ale doświadczający ich wiedzą dobrze, że w tym wszystkim od początku do końca jest palec Boży”.

Uwierzmy Jezusowi, że On chce przez nas prorokować i działać cuda powszednie.

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 6, 30-34), XVI Niedziela zwykła, 22-07-2018

Owca bez pasterza

My pasterze, jesteśmy od tego, aby nieść tych, którzy żyją w lęku, strachu, którzy boją się kolejnej godziny czy dnia, boją się wszystkich i wszystkiego, boją się wilka!
Pasterze mają być z wystraszonymi życiem, wystraszonymi sobą, przeżytą historią. Pozwolić się obsikać przez baranki!

ks. Bohdan Dutko MS
(redaktor naczelny „La Salette”)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.”

(Leonardo da Vinci)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA