poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-2, Aktualności

NA WOJNIE …

nie ma niewierzących (część 2)

Wiele osób z niecierpliwością czeka na ciąg dalszy wywiadu z Agnieszką Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, podporucznik Wojska Polskiego, weteranem 9. i 10. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, którego fragment publikujemy poniżej.

Co wtedy dzieje się z wiarą?
„Wtedy wiara chyba łączy. To nie chodzi o wyznanie – tam spotykają się ludzie różnych wyznań i różnych poglądów na świat. Myślę, że taki moment łączy wszystkich. Taka cisza, szacunek do najwyższej ofiary.Wiara to nie liczba przeklęczanych w kościele godzin. Wiarę odzwierciedla szacunek do zmarłych, także do poległego wroga. Szacunek do tego, który zginął z naszej ręki. My nie pastwimy się nad ofiarami, staramy się zachować z godnością.To jest kwestia tego, co człowiekowi wpojono, czego go nauczono – zmarłym należy oddać cześć. To wszystko się wynosi z dekalogu, z tego, czego człowiek uczy się od dziecka.
Wiara uczy nas szacunku do wszystkiego. Daje nam poczucie stabilności. Sprawia, że potrafimy sobie poradzić w ciężkich sytuacjach, że mamy gdzie pójść i komu się wypłakać, porozmawiać z kimś. Mnie wiara chrześcijańska kojarzy się z rozwojem cywilizacji. Nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie, ale to rzeczywiście daje jakieś podwaliny naszej kultury.”

 

 

Marcowy numer Posłańca MBS „La Salette” poświęcony pytaniu „Jak się spowiadać?” już w drodze!

 

Redakcja Posłańca Redakcja Posłańca
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 28b-36), II Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019

Przemienił się wobec nich

„Uczniowie uczestniczą w wydarzeniu spektakularnym. Widzieli już wiele, ale to objawienie się Jezusa na Taborze było dla nich zdecydowanie największym z cudów. Żeby zrozumieć lepiej wartość tego spotkania spróbujmy się przyjrzeć kontekstowi tego wydarzenie. Chwilę wcześniej Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus zapowiada po raz pierwszy, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, i że zmartwychwstanie. Jezus zapowiada również, że będzie sądził świat gdy przyjdzie w swojej chwale. I nagle, po tym wszystkim, spotykamy trzech uczniów i Jezusa na górze przemienienia, gdzie to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, znajduje swoje potwierdzenie w słowach Ojca: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Tym wydarzeniem Jezus przypieczętował to, co powiedział o Nim Piotr, a także to, co sam powiedział o swojej najbliższej przyszłości.”

ks. Marcin Sitek MS

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Spowiedź to nie tylko rozgrzeszenie. Spowiedź to rozwój! Przeczytaj koniecznie w najnowszym Posłańcu tekst ks. Stanisława Tokarskiego MS, duszpasterza, psychoterapeuty, prezesa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

"Nie odpowiadamy za słowa innych, ich przekonania, błędy, uczucia, pomysły i podejmowane działania, a także konsekwencje tych zachowań. Nie jesteśmy także odpowiedzialni za uczucia, jakie w nas powstają ani myśli, które rodzą się w naszej głowie. Jesteśmy odpowiedzialni natomiast za to, co z nimi zrobimy, jak je potraktujemy czy wykorzystamy, jak się do nich odniesiemy. Odpowiadamy za decyzje. Uczucia mówią nam o naszych wewnętrznych stanach, smutku czy radości, żalu czy satysfakcji, informują o pragnieniach i potrzebach. Wszystkie one są dobre. Dzięki nim możemy się o siebie zatroszczyć."

Prenumerata:
polaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA