poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NARODZENIE MARYI

8 września 2018, Sobota

Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny


Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami». (Mt 1, 18-23)

Narodzenie Maryi 

Protoewangelii Jakuba, apokryfu powstałego około 150 r., czyli bardzo blisko czasów apostolskich, dowiadujemy się, że rodzice Najświętszej Maryi Panny, Joachim i Anna, długo nie mogli mieć dziecka. Gorliwie o nie prosili, a Bóg wysłuchał ich próśb.

Te niepotwierdzone przez Objawienie informacje skłaniają do zadania sobie kilku pytań. czy naprawdę narodziny Maryi to owoc próśb niepłodnych rodziców, skoro w planach Bożych od dawna przewidziana była „Niewiasta, której Potomstwo zmiażdży głowę węża”? Bezsprzecznie, niezależnie od ludzkich próśb, plany Boże zrealizowałyby się tak czy inaczej. Czy może ta apokryficzna sytuacja miała wyłącznie znaczenie dla samych Joachima i Anny, jako próba zaufania Bożym planom wobec nich?

Niewątpliwie Bóg Niewiastę Maryję wybrał na Matkę Zbawiciela. A czy istnienie kogokolwiek z nas jest przypadkiem? Czy nie mieści się także w planach Bożych? Przecież ze względu na nas, nawet tych w swoich oczach, czy w oczach ludzi, najmniejszych, przyszedł na świat Jezus, Syn Maryi, Syn Boży. Czy jako ludzie wierzący mamy moralne prawo, aby myśleć, że moje istnienie pozbawione jest sensu czy znaczenia? Czy raczej obowiązkiem jest pytać i szukać odpowiedzi w nieskończonej, stwórczej i zbawczej mądrości i miłości Ojca?

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS – redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 9, 30-37), XXV Niedziela Zwykła, 23-09-2018

Pierwszy czy ostatni?

(…)„Jezus poucza swoich uczniów, wyjawia im prawdziwy i najgłębszy sens swojego cierpienia i poniżenia. Na krzyżu Jezus jest ostatni, przegrany, poniżony, jest jednakże całkowicie i do końca posłuszny woli kochającego Go Ojca. Krzyż jest także szczytem Jego zbawczej miłości do nas, ludzi. Kto jest kochany, jest w pewien sposób pierwszy, ważny. Miłość uzdrawia i usuwa poniżenie. Kto natomiast kocha, z miłości może być ostatni.

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.”

(Blaise Pascal)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Czy piękno może "zbawić świat"? Jakie jest jego miejsce w Kościele? I czym w ogóle jest piękno? W rzeszowskiej wkładce do najbliższego numeru "Posłańca" artykuł Agaty Tokarskiej "Okno, przez które widać muzykę" na temat ewangelizacyjnej roli sztuki sakralnej... i nie tylko.

Jeśli jesteś mieszkańcem Dębowca, Kobylanki, Rzeszowa czy Trzcianki, poszukaj "Posłańca" z dodatkową wkładką z wiadomościami z Twojej parafii!

photo by Pixabay.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

4 dni temu

172 lata temu, w ciepły, wrześniowy poranek, może właśnie taki jak dziś w Krakowie czy Dębowcu, Piękna Pani zjawiła się dwojgu pastuszków. W takim dniu jak dziś warto wrócić do opisu tego spotkania i treści Jej Orędzia. Możesz je znaleźć chociażby tu: www.saletyni.pl/la-salette/objawienie ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA