poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NARODZENIE MARYI

8 września 2018, Sobota

Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny


Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami». (Mt 1, 18-23)

Narodzenie Maryi 

Protoewangelii Jakuba, apokryfu powstałego około 150 r., czyli bardzo blisko czasów apostolskich, dowiadujemy się, że rodzice Najświętszej Maryi Panny, Joachim i Anna, długo nie mogli mieć dziecka. Gorliwie o nie prosili, a Bóg wysłuchał ich próśb.

Te niepotwierdzone przez Objawienie informacje skłaniają do zadania sobie kilku pytań. czy naprawdę narodziny Maryi to owoc próśb niepłodnych rodziców, skoro w planach Bożych od dawna przewidziana była „Niewiasta, której Potomstwo zmiażdży głowę węża”? Bezsprzecznie, niezależnie od ludzkich próśb, plany Boże zrealizowałyby się tak czy inaczej. Czy może ta apokryficzna sytuacja miała wyłącznie znaczenie dla samych Joachima i Anny, jako próba zaufania Bożym planom wobec nich?

Niewątpliwie Bóg Niewiastę Maryję wybrał na Matkę Zbawiciela. A czy istnienie kogokolwiek z nas jest przypadkiem? Czy nie mieści się także w planach Bożych? Przecież ze względu na nas, nawet tych w swoich oczach, czy w oczach ludzi, najmniejszych, przyszedł na świat Jezus, Syn Maryi, Syn Boży. Czy jako ludzie wierzący mamy moralne prawo, aby myśleć, że moje istnienie pozbawione jest sensu czy znaczenia? Czy raczej obowiązkiem jest pytać i szukać odpowiedzi w nieskończonej, stwórczej i zbawczej mądrości i miłości Ojca?

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS – redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 13, 24-32), XXXIII Niedziela Zwykła, 18-11-2018

Co się skończy, a co zostanie

Gdy świat widzialny rozpadnie się na kawałki, a kurz i emocje już opadną, zobaczysz samego siebie ze skarbami, które zgromadziłeś w niebie. Tymi skarbami będzie słowo Boże, które udało ci się wcielić w życie. Słowo przebaczenia i służby. Słowo, które wcielając się w twoje życie przynosiło Chrystusa temu światu. Ono przetrwa i nie przeminie. Będzie twoim obrońcom lub oskarżycielem.

diakon Paweł Baran MS
(Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Saletynów w Krakowie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście.”

(Antoine de Saint-Exupéry)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Już od najbliższej niedzieli w saletyńskich parafiach oraz w prenumeracie dostępny kolejny numer Posłańca! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

5 dni temu

"Dziś Kościół w Irlandii pokutuje za czasy, w których uciskał naród swoją władzą. Ludzie odchodzą nie tylko ze względu na pedofilię, ale też z powodu nadmiernego używania władzy. W latach 60., czy nawet jeszcze 70. Kościół irlandzki był bardzo wymagający i surowy w stosunku do swoich wiernych. To był Kościół władzy, siły, a nawet przemocy, i oczywiście grzechu ludzi Kościoła: biskupów, kapłanów. To może nas i dziwić i przerażać, ale taka była rzeczywistość..."

O trudnej pielgrzymce papieża Franciszka do Irlandii i o różnicach miedzy Kościołem w Polsce i w Irlandii, z ks. Andrzejem Sroką, wieloletnim duszpasterzem w Limerick rozmawia Iwona Kosztyła - już niebawem w nowym numerze Posłańca!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA