poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-5, Rozważania biblijne

NAWRACAJCIE SIĘ…

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
(Mk 1, 15)

Według opinii znawców Ewangelia Markowa została napisana najwcześniej od wszystkich pozostałych Ewangelii. Stanowi pewien wzorzec, szczególnie dla Mateusza i Łukasza. Pierwsze przekazane w niej słowa Jezusa brzmią: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) i zostały wypowiedziane w Galilei, w krainie zamieszkanej przez Żydów i pogan.

Apel Jezusa sugeruje nam, że proces nawracania się dotyczy zarówno pobożnych (reprezentowanych przez Żydów), jak i oddalonych od Kościoła (ukazanych pod szyldem pogan). Gdy zwycięża w nas mentalność „starego człowieka”, czyli nie dotkniętego przez Zmartwychwstałego Pana, wówczas konieczność reformy życia pozostawiamy wszystkim znajdującym się poza marginesem wiary. Gdy zaś rozpoznajemy żywego Pana w zdarzeniach, usłyszanych słowach, wtedy zaczynamy rozumieć, że wołanie Jezusa o ciągłe powroty do Niego obejmuje także Jego przyjaciół. Nawracanie się jest bowiem sensem życia.

Słowo „nawracać się” (greckie metanoein) zawiera w sobie refleksję oraz decyzję zmiany. Bez zastanawiania się więc nad własnym życiem, czyli bez „usłyszenia” własnych myśli nie można mówić o nawracaniu się. Dlatego w Księdze Aggeusza napotykamy zdanie: „Rozważcie tylko, jak wam się dzieje” (Ag 1,5). Prorok zachęca do wejścia w siebie w kontekście wysiłków, które nie przynoszą pożądanych owoców, ponieważ Bóg został zapomniany. Niepowodzenia są mową Boga, która pragnie nas zatrzymać i skierować na właściwe tory.
Nawracać się” oznacza zmieniać myślenie. Tego typu zmiany są widoczne dla otoczenia, stąd też nowych postaw nie da się ukryć. Wspomnijmy Zacheusza, który wpierw „kolekcjonował” pieniądze, a później po spotkaniu z Jezusem dobrowolnie je rozdawał i obficie wynagradzał wcześniejsze krzywdy zadane ludziom. Zatem kto przyjmuje łaskę zbawienia, ma nową skalę wartości. Nie rządzi nim mamona; nie tylko oddaje to, co mu się nie należało, lecz także wynagradza popełnione niesprawiedliwości.

Odcieniem nowej mentalności jest „przekraczanie rozumu”. Naturalny umysł podpowiada, że choroba, cierpienie są same w sobie złem, z którym należy walczyć. Gdy jednak zawodzą wszelkie próby podejmowanej walki, wówczas zwykła logika może doprowadzić człowieka albo do czarnego kryzysu, albo ustąpić nowym myślom i dostrzec sens w bezsensie, wbrew opinii otoczenia. Nawracanie się jest bowiem odpowiedzią na uprzedzającą łaskę i pozostaje wewnętrzną tajemnicą między Jezusem i tym, kto doświadcza Jego działania.

Nawracanie się zostaje dopełnione wezwaniem: „wierzcie w Ewangelię”. Ewangelia objawia nową mentalność. Bez niej byłyby niemożliwe nowe postawy. Dobra Nowina jest żywym Jezusem. Wierzyć w Ewangelię oznacza wierzyć w Jezusa, który obdarza nas Duchem Świętym – źródłem wszelkiej nowości.

Myśl o Duchu Świętym – Autorze naszych wewnętrznych zmian – jest pośrednio obecna w stwierdzeniu Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Wraz z Jezusem nastał nowy, mesjański czas, w którym wierzący w Niego są obdarzani Duchem Świętym. Mówiąc językiem Ewangelii Janowej – Jezus udziela żywej wody. Jej skutkiem jest nieustanne oczyszczanie naszego wnętrza z wszelkiego brudu i rzeźbienie nowego człowieka. Wzmianka zaś o bliskim królestwie Bożym podkreśla, że to Jezus jest blisko i zapewnia o swym największym darze, którym jest Duch Święty.

Nasze nawracanie się jest zatem możliwe i przypieczętowane autorytetem Mistrza z Nazaretu. Okazuje się, że Jezus, zanim zaczyna coś wymagać, czyni człowieka zdolnym do sprostania wymaganiom. Nawracanie się i wiara w Jezusa są więc nierozdzielne.

 

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 10, 17-27), XXVIII Niedziela Zwykła, 14-10-2018

Ubóstwo, które jest bogactwem

W perykopie poprzedzającej nasz dzisiejszy fragment (Mk 10,13-16) ukazuje uczniom nic niemające dziecko, jako gotowe do przyjęcia królestwa Bożego. Co więcej ogłasza uczniom że, jeśli nie staną się jak dzieci, nie będą mogli się tam znaleźć. Teraz okazuje się, że bogacz, który wydaje się, że ma wszystko nie jest w stanie wejść do królestwa Bożego. Nie jest nawet w stanie wyruszyć za Jezusem w drogę do swojej ziemi obiecanej. Ten, kto nic nie ma ma wszystko. Ten kto ma wszystko nic nie ma.

ks. Marcin Ciunel MS
(rektor WSD Misjonarzy Saletynów)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Słusznie nazwałbyś szczęśliwym tego, kto nie posiada wiele.”

(Horacy)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

4 dni temu

Uwaga! Dzień jest tak piękny, że postanowiliśmy rozdać 3 zestawy Posłańca: Wspólnota + Łzy Maryi. Wystarczy w komentarzu w jednym zdaniu ZAPROSIĆ DO SWOJEJ WSPÓLNOTY. Dla tych, którzy myślą, że nie są w żadnej, mała podpowiedź - nie myślcie utartymi schematami! Czasopisma wyślemy po weekendzie za najciekawsze odpowiedzi! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

6 dni temu

Pierwsza zapowiedź tematu kolejnego numeru Posłańca znajduje się na okładce wrześniowego wydania. RELACJE - coś o co nieustannie trzeba się troszczyć! Już w następnym numerze. ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA