poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-1, Rozważania biblijne

NIE BÓJ SIĘ I NIE LĘKAJ

(Joz 1, 9)

Każdy z nas ma doświadczenie strachu. W dzieciństwie boimy się ciemności, w młodości towarzyszą nam lęki związane na przykład ze szkołą, w dojrzałych latach obawiamy się zazwyczaj chorób, natomiast w podeszłym wieku przychodzą naturalne niepokoje dotyczące zbliżającej się śmierci. Strach – jak mówimy – ma wielkie oczy. Lęki wyolbrzymiają zagrożenia. Ktoś nagle pod wpływem strachu dostrzega krążące orły, a później okazuje się, że były to tylko gołębie.

Biblia dość często mówi o lękach. Strach zawładnął między innymi młodym Jozuem. Po śmierci wielkiego wodza, jakim był Mojżesz, Bóg wybrał Jozuego na kolejnego przywódcę. Już na samym początku księgi noszącej jego imię, Bóg trzykrotnie zwracał się do niego: „bądź mężny i mocny” (Joz 1,6.7.9).

W relacjach międzyludzkich tego typu słowa brzmią wprawdzie życzliwie, jednak niczego nie zmieniają. Kto jest opanowany przez strach, ten nie reaguje na takie zachęty. Niemoc okazuje się silniejsza od dobrych rad. Gdy jednak wypowiadającym te słowa jest Bóg, sytuacja zmienia się. Odwaga, którą przekazuje, dociera do samej głębi człowieka. Nadto Bóg gwarantuje swoją Obecność. Do Jozuego mówił: „jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę” (Joz 1,5).

Bóg panuje w sposób absolutny nad czasem i wydarzeniami. Przeszłość, naznaczona Jego bliskością, pozwala ufnie spojrzeć w nieznaną nam przyszłość. Poza tym, nie ma takiej przestrzeni, w której On nie byłby obecny (por. Joz 1,9). Boża bliskość sprawia, że serce bije w nas równym rytmem. Bóg nie ma też względu ani na osoby ani czyjeś zasługi. Skoro przeznacza kogoś do jakiejś misji, zadania, to również zapewnia pomoc. Z naszej strony wystarczy ją jedynie przyjąć. W obliczu niepokonalnych trudności nie jest jednak łatwo w nią uwierzyć – Jozue musiał trzy razy usłyszeć te same słowa. Bóg dopuszcza przerastające nas sytuacje, ponieważ jedynie w nich możemy rozpoznać bezcenną wartość wiary.

(…)

Czytaj całość rozważań w najnowszym numerze Posłańca Matki Bożej SaletyńskiejLa Salette” poświęcony tematowi MIŁOŚĆ USUWA LĘK

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 23, 1-49), Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 14 kwietnia 2019

Kamienie przepowiadają Dobrą Nowinę

Procesja „palmowa” z Ewangelii nie jest jedynie opisem wydarzenia, ale proroctwem na nasze życie. Oby wraz z lekturami Triduum Paschalnego Jezusa Chrystusa mogła być przez nas uwewnętrzniona, czyli zrozumiana, przyjęta czyli zaakceptowana, a wreszcie głęboko przeżyta. Tylko bowiem wtedy kamienie, jakimi są ludzkie serca, będą zdolne na głos przepowiadać Dobrą Nowinę, która nie kończy się na Krzyżu, ani bez niego nie istnieje, ale ma zwieńczenie w Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego ożywiającego nasze umarłe ciała.

Tylko dzięki tej łasce będziemy mogli kochać innych w sposób bezwarunkowy, za darmo tak jak darmowa jest nieograniczona miłość Ojca, który wprawdzie jest w niebie, lecz w sposób widoczny działa na ziemi.

prof. Jan Grosfeld
(ekonomista, politolog i działacz katolicki)

"

A F O R Y Z M

„Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.”

(Andre Agassi)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

"Crux sancta sit mihi lux..."
Drodzy przyjaciele Posłańca! Niech Krzyż święty będzie Wam światłem, mocą, łaską i miłością nie tylko w te święta, ale w każdy dzień, który przybliża nas do wiecznej Paschy!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA