poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-1, Aktualności

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” – tymi doskonale na m znanymi słowami św. Jan Paweł II, „przejęty głębokim drżeniem w poczuciu swej niegodności„, rozpoczynał przeszło 40 lat temu wielki pontyfikat. Ciekawe, że w pierwszej papieskiej homilii znalazło się właśnie odniesienie do leku. Może dlatego, że papież – pochodzący ze zniewolonego narodu – doskonale wiedział, że przy pomocy lęku można sprawować niemal absolutną władzę nad poszczególnymi jednostkami i całymi narodami. Człowiek zalękniony nie jest człowiekiem wolnym.

Niniejszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej podejmuje temat leku. Jest to niejako dopowiedzenie do poprzednich dwóch wydań naszego czasopisma – o wspólnocie i o relacjach. „W miłości nie ma leku, lecz doskonała miłość usuwa lek” – pisze św. Jan Ewangelista w pierwszym ze swoich listów (1 J 4, 18). To nowotestamentalne zestawienie uzmysławia nam, że lęk pojawia się tam, gdzie brakło miłości, a jednocześnie miłość działa uzdrawiająco. Lęk może istotnie zaburzyć nasze relacje, pokój panujący we wspólnotach, które tworzymy, a jednocześnie wspólnoty i relacje to miejsca, w których może dokonać się uwolnienie.

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie dziękuję Wam za wszelkie ofiary przekazywane na utrzymanie naszego czasopisma, za wsparcie materialne i duchowe oraz każdy przejaw życzliwości. Otrzymujecie Posłańca na początku nowego roku. To, co nowe, nieraz budzi lęk, ale tez napełnia nadzieją. W tej noworocznej perspektywie nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć Wam gorące życzenia, przywołując jeszcze raz słowa Wielkiego Rodaka: „Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi„.
 

Zapowiedź nowego numeru:

SPOWIEDŹ

> Jak się dobrze spowiadać?

> Osoba spowiednika

> Rachunek sumienia

> Skrupuły

> Odmowa rozgrzeszenia

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 23, 1-49), Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 14 kwietnia 2019

Kamienie przepowiadają Dobrą Nowinę

Procesja „palmowa” z Ewangelii nie jest jedynie opisem wydarzenia, ale proroctwem na nasze życie. Oby wraz z lekturami Triduum Paschalnego Jezusa Chrystusa mogła być przez nas uwewnętrzniona, czyli zrozumiana, przyjęta czyli zaakceptowana, a wreszcie głęboko przeżyta. Tylko bowiem wtedy kamienie, jakimi są ludzkie serca, będą zdolne na głos przepowiadać Dobrą Nowinę, która nie kończy się na Krzyżu, ani bez niego nie istnieje, ale ma zwieńczenie w Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego ożywiającego nasze umarłe ciała.

Tylko dzięki tej łasce będziemy mogli kochać innych w sposób bezwarunkowy, za darmo tak jak darmowa jest nieograniczona miłość Ojca, który wprawdzie jest w niebie, lecz w sposób widoczny działa na ziemi.

prof. Jan Grosfeld
(ekonomista, politolog i działacz katolicki)

"

A F O R Y Z M

„Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.”

(Andre Agassi)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

"Crux sancta sit mihi lux..."
Drodzy przyjaciele Posłańca! Niech Krzyż święty będzie Wam światłem, mocą, łaską i miłością nie tylko w te święta, ale w każdy dzień, który przybliża nas do wiecznej Paschy!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA