Posłaniec MBS LaSalette
poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NIEBO

13 maja 2018

VII Tydzień Wielkanocny

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Rok II, B


„Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 15-20).

Niebo

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego podobnie jak apostołowie wpatrujemy się w niebo. Jest ono dla nas (mniej lub bardziej uświadomionymi) tęsknotami za jakimś idealnym stanem bycia, który nigdy się nie kończy. Im bardziej dręczą nas różne życiowe plagi, przepracowanie, stres, niepowodzenia, rozczarowania, lęki, obawy, niepewności czy choroby lub odejścia najbliższych – tym mocniej odczuwamy potrzebę wyzwolenia się z nich i przejścia w stan błogiego spokoju, równowagi i szczęścia. Być może wszystko to, co nas dręczy w życiu należy rozumieć jako złego ducha, węże czy zatruty napój, o których mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus rozsyła apostołów na „cały świat” i nakazuje im głosić Dobrą Nowinę, wzbudzać wiarę i udzielać chrztu. Tym apelem Mistrz z Nazaretu daje swoim uczniom instrumenty do stwarzania nieba w zadręczających się umysłach i sercach ludzi. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony…”

Tak więc (tylko i aż) dwie rzeczy są nam potrzebne, by zostać zbawionym – czyli, być w niebie. Słowo „uwierzyć” niesie w sobie tak wiele treści. Chodzi w nim, przede wszystkim o to,  aby Jezusa Chrystusa spotkać i aby stał się dla mnie Przyjacielem, aby to On wszystko mi wyjaśniał i tłumaczył, aby  mną kierował, aby mnie leczył z moich ograniczeń, aby Jezus był moją drogą, prawdą i życiem (J 14,6).

Uwierzyć mam nie tylko w Jego ludzką bliskość ale także w to, że jest Bogiem równy Ojcu Wszechmogącemu, że jest Panem i Centrum Historii.

Przyjąć chrzest to uznać, że ciągle mam przechodzić (pascha) ze śmierci grzechu do życia z Bogiem.

Niebo nie jest tylko naszym ostatecznym celem do osiągnięcia w doczesnym życiu. Niebo można mieć w sobie żyjąc wiarą i łaską chrztu świętego.

 

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 6, 41-51), XIX Niedziela zwykła, 12-08-2018

Chleb Życia

„Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. Pod słowem „chleb” rozumiemy tę najbardziej podstawową rzecz w naszym życiu, jaką jest jedzenie. Bez niej skazani jesteśmy na śmierć. Dlatego nasze życie wieczne jest tak bardzo zależne od Jezusa, jak jedzenie w życiu doczesnym. Ale o chlebie nie wystarczy wiedzieć, że jest. Także dyskusja o nim nas nie nasyci. Żeby chleb spełniał swoją funkcję musi być jedzony. I tak, jak nie wystarczy zjeść dużo chleba raz na jakiś czas, tak Jezus chce być „spożywany” w dzień powszedni. Przecież prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj …”

ks. Witold Kuman MS
(przełożony i duszpasterz, Balzers (Liechtenstein))

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Gdy słucham Mozarta, nie mieści mi się w głowie, aby ta muzyka mogła być dziełem przypadku.”

(Hubert Reeves)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

1 dzień temu

Czy katolikowi można dziś grillować?🧐

Można! Ale nie w całej Polsce, tylko w metropolii katowickiej i w każdej parafii, która ma za patrona św. Jacka! 😎

Nie ma to związku z obchodzonym wcześniej Wniebowzięciem NMP, a faktem, że w ww. miejscach wspomnienie św. Jacka ma rangę uroczystości.

Smacznego! 🥓🍳
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA