poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-3, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

NIEBO

13 maja 2018

VII Tydzień Wielkanocny

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Rok II, B


„Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 15-20).

Niebo

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego podobnie jak apostołowie wpatrujemy się w niebo. Jest ono dla nas (mniej lub bardziej uświadomionymi) tęsknotami za jakimś idealnym stanem bycia, który nigdy się nie kończy. Im bardziej dręczą nas różne życiowe plagi, przepracowanie, stres, niepowodzenia, rozczarowania, lęki, obawy, niepewności czy choroby lub odejścia najbliższych – tym mocniej odczuwamy potrzebę wyzwolenia się z nich i przejścia w stan błogiego spokoju, równowagi i szczęścia. Być może wszystko to, co nas dręczy w życiu należy rozumieć jako złego ducha, węże czy zatruty napój, o których mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tuż przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus rozsyła apostołów na „cały świat” i nakazuje im głosić Dobrą Nowinę, wzbudzać wiarę i udzielać chrztu. Tym apelem Mistrz z Nazaretu daje swoim uczniom instrumenty do stwarzania nieba w zadręczających się umysłach i sercach ludzi. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony…”

Tak więc (tylko i aż) dwie rzeczy są nam potrzebne, by zostać zbawionym – czyli, być w niebie. Słowo „uwierzyć” niesie w sobie tak wiele treści. Chodzi w nim, przede wszystkim o to,  aby Jezusa Chrystusa spotkać i aby stał się dla mnie Przyjacielem, aby to On wszystko mi wyjaśniał i tłumaczył, aby  mną kierował, aby mnie leczył z moich ograniczeń, aby Jezus był moją drogą, prawdą i życiem (J 14,6).

Uwierzyć mam nie tylko w Jego ludzką bliskość ale także w to, że jest Bogiem równy Ojcu Wszechmogącemu, że jest Panem i Centrum Historii.

Przyjąć chrzest to uznać, że ciągle mam przechodzić (pascha) ze śmierci grzechu do życia z Bogiem.

Niebo nie jest tylko naszym ostatecznym celem do osiągnięcia w doczesnym życiu. Niebo można mieć w sobie żyjąc wiarą i łaską chrztu świętego.

 

—————————————————————–

ks. Witold Kuman MS – przełożony i duszpasterz, mieszka w Balzers (Liechtenstein)

—————————————————————–

 

 

ks. Witold Kuman MS ks. Witold Kuman MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 15, 26-27; 16, 12-15), Zesłanie Ducha Świętego, 20-05-2018

Świadczyć z mocą

Być chrześcijanami możemy jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Często wobec własnej słabości i grzeszności przyjmujemy strategię: jeszcze bardziej się starać, jeszcze mocniej się spiąć. U swoich początków Kościół w doświadczeniu Apostołów odkrył coś zupełnie innego. Wobec lęku, grzechu i własnej słabości powinniśmy bardziej się otworzyć na Ducha Świętego. Odpowiedzią chrześcijanina na grzech jest oczywiście decyzja nawrócenia, ale wyraża się ona w większym pragnieniu Ducha Świętego.

ks. Marcin Ciunel MS
(sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Kto żyje nadzieją, tańczy bez muzyki.”

(Przysłowia angielskie)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA