poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-6, Aktualności, Rozważania adwentowe

Niepokalane Poczęcie

8 grudnia 2017, piątek – I tydzień Adwentu

Uroczystość


„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1,26-38).

 

Niepokalane Poczęcie NMP

Maryja, młodziutka dziewczyna mieszkająca gdzieś na dalekiej prowincji doświadczyła niezwykłej rzeczywistości. Znała granice swojego małego świata. Mieszkała pośród znanych sobie ludzi w Nazarecie. Miała swoje marzenia i pragnienia. Była świadoma swoich możliwości i ograniczeń. Nade wszystko jednak była otwarta na Boże działanie. Późniejsi autorzy powiedzą, że Maryja „cała była piękna”. To piękno pochodziło z jej wnętrza wypełnionego Bożą łaską. Powiedział jej o tym wysłaniec Boga, anioł Gabriel. Idąc za starożytną myślą chrześcijańskich autorów, śmiało można powiedzieć, że w duszy Maryi, Bóg ciągle przechadzał się jak w pięknym ogrodzie. Ten ogród był Jego dziełem, ale także Jej dziełem, bo Maryja wypełniona została Bożą łaską, tę łaskę przyjęła i pielęgnowała ją dokonując wolnych wyborów w codzienności życia.

Dzięki otwarciu się na Boże działanie, w Maryi, Bóg wkroczył z wielką mocą w historię świata. To wejście zrealizowało się w ciszy dokonując niezwykłych zmian. Zniszczony został dawny porządek z grzechem i zabłysła zbawcza nadzieja dla świata. To, co było skutkiem nieposłuszeństwa nareszcie zobaczyło swój kres. Tak” Maryi, „niech mi się stanie według słowa twego”, to jeden z najpiękniejszych okrzyków człowieka w dziejach ludzkości, który uchylił drzwi historii całego świata dla Ewangelii i wielkiej tajemnicy odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

Boża łaska nie zadziałała w Maryi w sposób bajkowy, mityczny, bezwolny i wymuszony. Zapowiedź anioła Gabriela oczekiwała współpracy Maryi z wolą Boga. W zwiastowaniu Maryi jest miejsce na wyrażenie niepokoju, wątpliwości, cierpliwie tłumaczenie doniosłości przyszłych wydarzeń. Sam Bóg w tej zapowiedzi cierpliwie oczekiwał na odpowiedź Maryi.

Pan Bóg, by realizować plan zbawienia nie potrzebuje niezwykłych ludzi i niezwykłego scenariusza. Zawsze działa w sobie wiadomy sposób i nie niszczy wolności człowieka. To, co czyni nas podobnymi do Maryi, to łaska uświęcająca, dana nam w sakramencie chrztu świętego i umacniana, rozwijana lub przywracana w innych sakramentach świętych. Bóg, tak jak w duszy Maryi, tak i w duszach wierzących pragnie przechadzać się, jak w najpiękniejszych ogrodach. Konsekwencją „tak” Maryi jest zanurzenie się chrześcijan w łasce danej Kościołowi w tajemnicach paschalnych Jezusa Chrystusa.

Przeżyć dobrze spotkanie ze Słowem Bożym w czytanym dziś fragmencie z Ewangelii według świętego Łukasza, to ucieszyć się łaską uświęcającą w własnym sercu i zobaczyć piękno, które Bóg wnosi do codziennego życia tych, którzy przemierzają drogi świata i idą ku spotkaniu z Jezusem Chrystusem w niebie. Owocem tej radości jest poddanie się zbawczej woli Boga i współpraca z Jego łaską.

 

—————————————————————–

bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

—————————————————————–

 

bp Leszek Leszkiewicz bp Leszek Leszkiewicz
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 6, 30-34), XVI Niedziela zwykła, 22-07-2018

Owca bez pasterza

My pasterze, jesteśmy od tego, aby nieść tych, którzy żyją w lęku, strachu, którzy boją się kolejnej godziny czy dnia, boją się wszystkich i wszystkiego, boją się wilka!
Pasterze mają być z wystraszonymi życiem, wystraszonymi sobą, przeżytą historią. Pozwolić się obsikać przez baranki!

ks. Bohdan Dutko MS
(redaktor naczelny „La Salette”)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.”

(Leonardo da Vinci)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA