poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-6, Aktualności, Rozważania adwentowe

Niepokalane Poczęcie

8 grudnia 2017, piątek – I tydzień Adwentu

Uroczystość


„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1,26-38).

 

Niepokalane Poczęcie NMP

Maryja, młodziutka dziewczyna mieszkająca gdzieś na dalekiej prowincji doświadczyła niezwykłej rzeczywistości. Znała granice swojego małego świata. Mieszkała pośród znanych sobie ludzi w Nazarecie. Miała swoje marzenia i pragnienia. Była świadoma swoich możliwości i ograniczeń. Nade wszystko jednak była otwarta na Boże działanie. Późniejsi autorzy powiedzą, że Maryja „cała była piękna”. To piękno pochodziło z jej wnętrza wypełnionego Bożą łaską. Powiedział jej o tym wysłaniec Boga, anioł Gabriel. Idąc za starożytną myślą chrześcijańskich autorów, śmiało można powiedzieć, że w duszy Maryi, Bóg ciągle przechadzał się jak w pięknym ogrodzie. Ten ogród był Jego dziełem, ale także Jej dziełem, bo Maryja wypełniona została Bożą łaską, tę łaskę przyjęła i pielęgnowała ją dokonując wolnych wyborów w codzienności życia.

Dzięki otwarciu się na Boże działanie, w Maryi, Bóg wkroczył z wielką mocą w historię świata. To wejście zrealizowało się w ciszy dokonując niezwykłych zmian. Zniszczony został dawny porządek z grzechem i zabłysła zbawcza nadzieja dla świata. To, co było skutkiem nieposłuszeństwa nareszcie zobaczyło swój kres. Tak” Maryi, „niech mi się stanie według słowa twego”, to jeden z najpiękniejszych okrzyków człowieka w dziejach ludzkości, który uchylił drzwi historii całego świata dla Ewangelii i wielkiej tajemnicy odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

Boża łaska nie zadziałała w Maryi w sposób bajkowy, mityczny, bezwolny i wymuszony. Zapowiedź anioła Gabriela oczekiwała współpracy Maryi z wolą Boga. W zwiastowaniu Maryi jest miejsce na wyrażenie niepokoju, wątpliwości, cierpliwie tłumaczenie doniosłości przyszłych wydarzeń. Sam Bóg w tej zapowiedzi cierpliwie oczekiwał na odpowiedź Maryi.

Pan Bóg, by realizować plan zbawienia nie potrzebuje niezwykłych ludzi i niezwykłego scenariusza. Zawsze działa w sobie wiadomy sposób i nie niszczy wolności człowieka. To, co czyni nas podobnymi do Maryi, to łaska uświęcająca, dana nam w sakramencie chrztu świętego i umacniana, rozwijana lub przywracana w innych sakramentach świętych. Bóg, tak jak w duszy Maryi, tak i w duszach wierzących pragnie przechadzać się, jak w najpiękniejszych ogrodach. Konsekwencją „tak” Maryi jest zanurzenie się chrześcijan w łasce danej Kościołowi w tajemnicach paschalnych Jezusa Chrystusa.

Przeżyć dobrze spotkanie ze Słowem Bożym w czytanym dziś fragmencie z Ewangelii według świętego Łukasza, to ucieszyć się łaską uświęcającą w własnym sercu i zobaczyć piękno, które Bóg wnosi do codziennego życia tych, którzy przemierzają drogi świata i idą ku spotkaniu z Jezusem Chrystusem w niebie. Owocem tej radości jest poddanie się zbawczej woli Boga i współpraca z Jego łaską.

 

—————————————————————–

bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

—————————————————————–

 

bp Leszek Leszkiewicz bp Leszek Leszkiewicz
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 10, 17-27), XXVIII Niedziela Zwykła, 14-10-2018

Ubóstwo, które jest bogactwem

W perykopie poprzedzającej nasz dzisiejszy fragment (Mk 10,13-16) ukazuje uczniom nic niemające dziecko, jako gotowe do przyjęcia królestwa Bożego. Co więcej ogłasza uczniom że, jeśli nie staną się jak dzieci, nie będą mogli się tam znaleźć. Teraz okazuje się, że bogacz, który wydaje się, że ma wszystko nie jest w stanie wejść do królestwa Bożego. Nie jest nawet w stanie wyruszyć za Jezusem w drogę do swojej ziemi obiecanej. Ten, kto nic nie ma ma wszystko. Ten kto ma wszystko nic nie ma.

ks. Marcin Ciunel MS
(rektor WSD Misjonarzy Saletynów)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Słusznie nazwałbyś szczęśliwym tego, kto nie posiada wiele.”

(Horacy)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

4 dni temu

Uwaga! Dzień jest tak piękny, że postanowiliśmy rozdać 3 zestawy Posłańca: Wspólnota + Łzy Maryi. Wystarczy w komentarzu w jednym zdaniu ZAPROSIĆ DO SWOJEJ WSPÓLNOTY. Dla tych, którzy myślą, że nie są w żadnej, mała podpowiedź - nie myślcie utartymi schematami! Czasopisma wyślemy po weekendzie za najciekawsze odpowiedzi! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

6 dni temu

Pierwsza zapowiedź tematu kolejnego numeru Posłańca znajduje się na okładce wrześniowego wydania. RELACJE - coś o co nieustannie trzeba się troszczyć! Już w następnym numerze. ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA