poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-04-15

ORĘDZIE PASCHALNE

16 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania, Triduum Paschalne


„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20, 1-9).

Orędzie Paschalne

Oto Wydarzenie najważniejsze w historii ludzkości! Historia została uratowana. Człowiek, czas i Kosmos – wszystko zostało uratowane!

Oto przebija się do naszego życia ŻYCIE prawdziwe. Oto trzęsienie ziemi, bym otworzył się na coś naprawdę nowego w moim życiu. Ziemia się musi zatrząść, aby niebo się dla mnie otwarło i abym usłyszał głos anioła.  Wstrząsy mojego życia: utrata pracy, przyjaciela, zdrowia, sukcesu,  urody, sił, pieniędzy, kontroli nad życiem jest pomocą, bym się otworzył, by głębia mego bytu, by wszystko we mnie pozwoliło ogarnąć się ŻYCIEM. By nie tylko wszystkie moje działania, prace, wysiłki, plany ale i wszystkie moje śmierci zostały ogarnięte ŻYCIEM. 

Objawienie! Człowiek z Nazaretu,  który mówił o sobie JA JESTEM jest MIŁOŚCIĄ, jaka ogarnia cały wszechświat. Objawienie! Wszechświat jest krzakiem gorejącym, każda cząsteczka stworzenia jest przeniknięta Miłością. Więcej! Śmierć jest przeniknięta Miłością!

Oto Anioł z nieba, Kościół Święty ogłasza nam wszystkim, że najgłębsze  i najpiękniejsze ludzkie pragnienia,  marzenia mogą być zrealizowane! 

Wy szukacie Ukrzyżowanego, by smucić się nad życiem na ziemi, by narzekać na niesprawiedliwość, jaka dzieje się w świecie, ale Jego tutaj nie ma, On ZMARTWYCHWSTAŁ!

Podniesiono Go, by udowodnić, że nie ma w sobie nic boskiego, że Bóg nie jest z Nim, że Jego propozycja jest szkodliwą utopią, jest nie do przyjęcia.   Wszyscy się pomylili, ludzkość się pomyliła. On miał rację! Jego zaufanie do Ojca jest silniejsze niż śmierć,  Jego miłość do człowieka jest silniejsza niż śmierć! ZMARTWYCHWSTAŁ!

Nie bójcie się, już niczego nie musicie się bać. On ma moc napełnić głębię waszego bytu swoim Duchem, On ma moc i wolę dać tobie to, co miał w Sobie. Nie bójcie się, ON ZMARTWYCHWSTAŁ! Idźcie i ogłaszajcie, że ŻYCIE jest silniejsze niż śmierć! Ogłaszajcie, że ten Ukrzyżowany ZMARTWYCHWSTAŁ, a doświadczycie ŻYCIA. 

Tak, Panie, Ty nas uratowałeś od śmierci wiecznej! Śmierć już nie ma władzy nad nami, ale przychodź do nas, ratuj mnie, napełnij swoim Życiem moją śmierć. Błagam Ciebie! Tylko Ty możesz mnie uratować.  Chcę iść drogami Galilei, chcę ogłaszać ŻYCIE, ale Ty musisz mnie napełniać każdego dnia swoim Życiem, musisz głębię mojej duszy wypełnić swoim Duchem.

Oto ten cudowny dzień, który zmienił porządek Kosmosu! Oto Wydarzenie  ratujące czas i człowieka: Twoje ZMARTWYCHWSTANIE!

O jak cudownie być Twoim dzieckiem, dać się formować w boską naturę by wejść w ŻYCIE, w Trójcę Przenajświętszą!

 

—————————————————————–

bp Radosław Zmitrowicz OMI – diecezja kamieniecko-podolska

—————————————————————–

 

bp Radosław Zmitrowicz OMI bp Radosław Zmitrowicz OMI

SŁOWO NA DZIŚ
ŁAMIEMY SŁOWO

Bóg miłosierny

Nie wiemy czy Tomasz włożył rękę do boku Zmartwychwstałego Pana czy nie. Ale wiemy, że Jezus pozwala się dotykać na różne sposoby. Możemy dotykać Jezusa przez wiarę. Dotykamy Jezusa, kiedy Kościół głosi Jego słowo. Dotykamy Jezusa w sakramencie przebaczenia, kiedy nas przygarnia do siebie. Dotykamy Jezusa w Jego Ciele i Krwi, kiedy Go spożywamy. Dotykamy Jezusa w sakramencie, jakim jest Kościół.

- ks. Bohdan Dutko MS

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE

A F O R Y Z M

"Bogaty pomaga biednemu na tym świecie, biedny jednak pomaga bogatemu w świecie przyszłym.”

(żydowskie)

AFORYZMY

MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

„Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, przyszłam oznajmić wam wielką nowinę"

Na La Salette świeci słońce! Kto wybiera się w tym roku?
... WięcejMniej

PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA