poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

ORĘDZIE PASCHALNE

16 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania, Triduum Paschalne


„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20, 1-9).

Orędzie Paschalne

Oto Wydarzenie najważniejsze w historii ludzkości! Historia została uratowana. Człowiek, czas i Kosmos – wszystko zostało uratowane!

Oto przebija się do naszego życia ŻYCIE prawdziwe. Oto trzęsienie ziemi, bym otworzył się na coś naprawdę nowego w moim życiu. Ziemia się musi zatrząść, aby niebo się dla mnie otwarło i abym usłyszał głos anioła.  Wstrząsy mojego życia: utrata pracy, przyjaciela, zdrowia, sukcesu,  urody, sił, pieniędzy, kontroli nad życiem jest pomocą, bym się otworzył, by głębia mego bytu, by wszystko we mnie pozwoliło ogarnąć się ŻYCIEM. By nie tylko wszystkie moje działania, prace, wysiłki, plany ale i wszystkie moje śmierci zostały ogarnięte ŻYCIEM. 

Objawienie! Człowiek z Nazaretu,  który mówił o sobie JA JESTEM jest MIŁOŚCIĄ, jaka ogarnia cały wszechświat. Objawienie! Wszechświat jest krzakiem gorejącym, każda cząsteczka stworzenia jest przeniknięta Miłością. Więcej! Śmierć jest przeniknięta Miłością!

Oto Anioł z nieba, Kościół Święty ogłasza nam wszystkim, że najgłębsze  i najpiękniejsze ludzkie pragnienia,  marzenia mogą być zrealizowane! 

Wy szukacie Ukrzyżowanego, by smucić się nad życiem na ziemi, by narzekać na niesprawiedliwość, jaka dzieje się w świecie, ale Jego tutaj nie ma, On ZMARTWYCHWSTAŁ!

Podniesiono Go, by udowodnić, że nie ma w sobie nic boskiego, że Bóg nie jest z Nim, że Jego propozycja jest szkodliwą utopią, jest nie do przyjęcia.   Wszyscy się pomylili, ludzkość się pomyliła. On miał rację! Jego zaufanie do Ojca jest silniejsze niż śmierć,  Jego miłość do człowieka jest silniejsza niż śmierć! ZMARTWYCHWSTAŁ!

Nie bójcie się, już niczego nie musicie się bać. On ma moc napełnić głębię waszego bytu swoim Duchem, On ma moc i wolę dać tobie to, co miał w Sobie. Nie bójcie się, ON ZMARTWYCHWSTAŁ! Idźcie i ogłaszajcie, że ŻYCIE jest silniejsze niż śmierć! Ogłaszajcie, że ten Ukrzyżowany ZMARTWYCHWSTAŁ, a doświadczycie ŻYCIA. 

Tak, Panie, Ty nas uratowałeś od śmierci wiecznej! Śmierć już nie ma władzy nad nami, ale przychodź do nas, ratuj mnie, napełnij swoim Życiem moją śmierć. Błagam Ciebie! Tylko Ty możesz mnie uratować.  Chcę iść drogami Galilei, chcę ogłaszać ŻYCIE, ale Ty musisz mnie napełniać każdego dnia swoim Życiem, musisz głębię mojej duszy wypełnić swoim Duchem.

Oto ten cudowny dzień, który zmienił porządek Kosmosu! Oto Wydarzenie  ratujące czas i człowieka: Twoje ZMARTWYCHWSTANIE!

O jak cudownie być Twoim dzieckiem, dać się formować w boską naturę by wejść w ŻYCIE, w Trójcę Przenajświętszą!

 

—————————————————————–

bp Radosław Zmitrowicz OMI – diecezja kamieniecko-podolska

—————————————————————–

 

bp Radosław Zmitrowicz OMI bp Radosław Zmitrowicz OMI
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mt 1,16.18-21.24a), poniedziałeku, 19-03-2018

Święty Józef – Oblubieniec

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny to znak, że Bóg chciał, aby w Kościele oddzielnie świętowano oblubieńczość Józefa. Oblubieńczość zbudowaną na wierze i miłości. Możemy wierzyć, że Pan, Bóg Nieba i ziemi upodobał sobie w miłości Maryi i Józefa. Chciał, aby na ziemie wspominać ją. To wspomnienie jest ważne dla nas. Przypomina bowiem, że Bóg nie wchodzi w nasze ludzkie historie jako rywal ludzkiej miłości i najintymniejszych wyborów. Św. Józef, Oblubieniec Maryi jest dla nas dzisiaj świadkiem Boga, który przemienia ludzkie plany i stwarza z nich coś niesłychanego: najświętszą historię zbawienia.

ks. Andrzej Zagórski MS
(teolog duchowości, duszpasterz, mieszka w Zakopanem)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Św. Józef głosi cuda Pana, świadcząc o dziewictwie Maryi, bezinteresownym działaniu Boga, i strzegąc ziemskiego życia Mesjasza. Czcimy więc prawnego ojca Jezusa (por. KKK, 532), w nim bowiem kształtuje się człowiek nowy, który spogląda z ufnością i odwagą w przyszłość, nie realizuje własnych planów, ale całkowicie zawierza nieskończonemu miłosierdziu Tego, który wypełnia proroctwa i zapoczątkowuje czas zbawienia.”

(Benedykt XVI)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA