poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

PIERWSZY CZY OSTATNI?

23 września 2018, Niedziela

XXV tydzień zwykły, Rok B


Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». (Mk 9, 30-37)

 

foto: Pixabay.com

Pierwszy czy ostatni?

Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies.

Ostatni zawsze zostaje w matni.

Jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz stawki.

Gdzie ten ostatni ?

Nie warto…

Nie liczy się…

Wymowne są zacytowane powyżej słowa piosenki zespołu Strachy na lachy. Nikt nie chce być ostatni. W powszechnym mniemaniu być ostatnim, to być najgorszym, nieudacznikiem, być w pogardzie, być lekceważonym. Ostatni się nie liczy. Człowiek tak potraktowany nieraz całe życie nosi w sobie to trujące piętno – „jestem ostatni, najgorszy, nie liczę się…” Ta logika przepełnia także serca uczniów Jezusa. Nie rozumieją swojego mistrza, nie rozumieją Jego nauki. Jak dzieci boją się zapytać o to, czego nie pojmują. Czy nie dlatego, żeby się nie skompromitować, nie pokazać swojej ignorancji? Ich umysły zajmuje inna ważna kwestia – kto jest największy? Kto jest pierwszy, nie ostatni? Kto jest ważny, wielki? Kto zasługuje na szacunek?

W dzisiejszej Ewangelii znajduje się jednak klucz, którzy odwraca, przewartościowuje tę  powszechną opinię. Tym kluczem jest krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus poucza swoich uczniów, wyjawia im prawdziwy i najgłębszy sens swojego cierpienia i poniżenia. Na krzyżu Jezus jest ostatni, przegrany, poniżony, jest jednakże całkowicie i do końca posłuszny woli kochającego Go Ojca. Krzyż jest także szczytem Jego zbawczej miłości do nas, ludzi. Kto jest kochany, jest w pewien sposób pierwszy, ważny. Miłość uzdrawia i usuwa poniżenie. Kto natomiast kocha, z miłości może być ostatni.

Czy uwierzysz, że w oczach Boga jesteś pierwszy, najważniejszy, aż po krzyż? Jeśli uwierzysz, uzdrowione serce nie będzie krwawić, gdy, aby służyć innym jak Jezus, przypadnie Ci ostatnie miejsce.

W wilczej watasze na początku idą osobniki słabe, chore, stare. Potem samce, za nimi samice. Ostatni idzie basior, samiec alfa, wódz. Ma na oku całą grupę i zabezpiecza tyły. Jest najbystrzejszy i najsilniejszy. Jego nie pogryzie byle pies.

Kto jeszcze chce być pierwszy?…

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS – redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA