poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-2

POSŁUGA POJEDNANIA

Publikacja wydania Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej zbiega się z początkiem Wielkiego Postu – czasu, w którym najczęściej słyszymy wezwanie do odnowy życia, nawrócenia, pracy nad sobą, a także zachętę do skorzystania z sakramentu pokuty.

Sakrament pojednania jest dla katolików podstawowym narzędziem nawrócenia, naczyniem miłosierdzia Bożego. Jednak jest to także sakrament trudny, wymagający pokory zarówno od tych, którzy na spowiedź decydują się po latach, mając na sumieniu wielkie winy, jak i dla tych, którzy systematycznie klękają przy kratkach konfesjonału. Dla wszystkich wierzących przedmiotem troski winno być nie tylko to, żeby się spowiadać, ale również żeby robić to dobrze.

Jak się spowiadać?” – artykuły zamieszczone w marcowym numerze Posłańca są próbą odpowiedzi na to pytanie, uwzględniającą różne perspektywy, a jednocześnie próbą przyjścia z pomocą tym wszystkim, którzy przeżywają różnego rodzaju kłopoty czy mają wątpliwości związane z praktykowaniem spowiedzi. Poprosiłem o pomoc w ich przygotowaniu moich współbraci w życiu zakonnym – misjonarzy saletynów. „Misjonarze Matki Bożej z La Salette tworzą w łonie ludu Bożego Zgromadzenie zakonne i apostolskie, poświęcone posłudze pojednania” – to treść pierwszego punktu naszej reguły zakonnej. Cieszę się, że misję powierzoną nam przez Kościół możemy realizować także tworząc nasz saletyński dwumiesięcznik.

W numerze między innymi:

– Co Maryja w La Salette mówi o… spowiedzi? (s. 36)
– Na wojnie nie ma niewierzących – ciąg dalszy wywiadu z Agnieszką Pasko, weteranem z Afganistanu (s. 4)
– Jak się spowiadać? – cykl artykułów autorstwa misjonarzy saletynów, pomocnych w dobrym i owocnym przeżywaniu sakramentu pokuty (s. 12-34)
– Rachunek sumienia (s. 27)
– Z apteki brata Bronisława Glanca MS – przesilenie wiosenne (s. 50)


Zapowiedź nowego numeru:

– W mocy Ducha Świętego
– Trudny sakrament
– Modlitwa o odnowienie przyjętego bierzmowania
– Być świadkiem

 

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA