poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-2

POSŁUGA POJEDNANIA

Publikacja wydania Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej zbiega się z początkiem Wielkiego Postu – czasu, w którym najczęściej słyszymy wezwanie do odnowy życia, nawrócenia, pracy nad sobą, a także zachętę do skorzystania z sakramentu pokuty.

Sakrament pojednania jest dla katolików podstawowym narzędziem nawrócenia, naczyniem miłosierdzia Bożego. Jednak jest to także sakrament trudny, wymagający pokory zarówno od tych, którzy na spowiedź decydują się po latach, mając na sumieniu wielkie winy, jak i dla tych, którzy systematycznie klękają przy kratkach konfesjonału. Dla wszystkich wierzących przedmiotem troski winno być nie tylko to, żeby się spowiadać, ale również żeby robić to dobrze.

Jak się spowiadać?” – artykuły zamieszczone w marcowym numerze Posłańca są próbą odpowiedzi na to pytanie, uwzględniającą różne perspektywy, a jednocześnie próbą przyjścia z pomocą tym wszystkim, którzy przeżywają różnego rodzaju kłopoty czy mają wątpliwości związane z praktykowaniem spowiedzi. Poprosiłem o pomoc w ich przygotowaniu moich współbraci w życiu zakonnym – misjonarzy saletynów. „Misjonarze Matki Bożej z La Salette tworzą w łonie ludu Bożego Zgromadzenie zakonne i apostolskie, poświęcone posłudze pojednania” – to treść pierwszego punktu naszej reguły zakonnej. Cieszę się, że misję powierzoną nam przez Kościół możemy realizować także tworząc nasz saletyński dwumiesięcznik.

W numerze między innymi:

– Co Maryja w La Salette mówi o… spowiedzi? (s. 36)
– Na wojnie nie ma niewierzących – ciąg dalszy wywiadu z Agnieszką Pasko, weteranem z Afganistanu (s. 4)
– Jak się spowiadać? – cykl artykułów autorstwa misjonarzy saletynów, pomocnych w dobrym i owocnym przeżywaniu sakramentu pokuty (s. 12-34)
– Rachunek sumienia (s. 27)
– Z apteki brata Bronisława Glanca MS – przesilenie wiosenne (s. 50)


Zapowiedź nowego numeru:

– W mocy Ducha Świętego
– Trudny sakrament
– Modlitwa o odnowienie przyjętego bierzmowania
– Być świadkiem

 

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 28b-36), II Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019

Przemienił się wobec nich

„Uczniowie uczestniczą w wydarzeniu spektakularnym. Widzieli już wiele, ale to objawienie się Jezusa na Taborze było dla nich zdecydowanie największym z cudów. Żeby zrozumieć lepiej wartość tego spotkania spróbujmy się przyjrzeć kontekstowi tego wydarzenie. Chwilę wcześniej Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus zapowiada po raz pierwszy, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, i że zmartwychwstanie. Jezus zapowiada również, że będzie sądził świat gdy przyjdzie w swojej chwale. I nagle, po tym wszystkim, spotykamy trzech uczniów i Jezusa na górze przemienienia, gdzie to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, znajduje swoje potwierdzenie w słowach Ojca: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Tym wydarzeniem Jezus przypieczętował to, co powiedział o Nim Piotr, a także to, co sam powiedział o swojej najbliższej przyszłości.”

ks. Marcin Sitek MS

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Spowiedź to nie tylko rozgrzeszenie. Spowiedź to rozwój! Przeczytaj koniecznie w najnowszym Posłańcu tekst ks. Stanisława Tokarskiego MS, duszpasterza, psychoterapeuty, prezesa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

"Nie odpowiadamy za słowa innych, ich przekonania, błędy, uczucia, pomysły i podejmowane działania, a także konsekwencje tych zachowań. Nie jesteśmy także odpowiedzialni za uczucia, jakie w nas powstają ani myśli, które rodzą się w naszej głowie. Jesteśmy odpowiedzialni natomiast za to, co z nimi zrobimy, jak je potraktujemy czy wykorzystamy, jak się do nich odniesiemy. Odpowiadamy za decyzje. Uczucia mówią nam o naszych wewnętrznych stanach, smutku czy radości, żalu czy satysfakcji, informują o pragnieniach i potrzebach. Wszystkie one są dobre. Dzięki nim możemy się o siebie zatroszczyć."

Prenumerata:
polaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA