poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Rozważania adwentowe

Prosta, trudna wiara

4 grudnia 2017, poniedziałek  – I tydzień Adwentu

 


Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim» (Mt 8, 5-11).

 Prosta, trudna wiara

Dzisiejsza Ewangelia może z jednej strony zachwycić nas, swoim orędziem o prostocie wiary. Oto spotykamy rzymskiego żołnierza, który z ufnością przedstawia Jezusowi swoją prośbę. Nie owija w bawełnę, nie próbuje pokazać się z jak najlepszej strony. On akceptuje swoją sytuację. Jest poganinem, okupantem, więc oczywiste jest, że Żyd nie wejdzie pod jego dach. To jednak nie przeszkadza mu wierzyć, że Jezus może uzdrowić jego sługę na odległość. Prosta prośba – prosta odpowiedź Jezusa. Rzymski żołnierz wychowany w świecie wojskowych reguł lubi jasne sytuacje. Nie ma problemu z zaakceptowaniem nad sobą autorytetu. Nie wnika, jakim sposobem ma się stać cud. On przedstawia problem ufny, że zostanie rozwiązany. Nie snuje dociekań, jak moc Jezusa dosięgnie jego sługę. Zostawia to Chrystusowi.

To orędzie ma także druga stronę. Jest dla nas wyzwaniem. Czy my tak umiemy? Czy my potrafimy przedstawić prośbę i zaufać. To zachwycające, że ta historia jest taka prosta i nieskomplikowana ale… my czasem zamiast aktu szczerej wiary wolelibyśmy trochę tajemniczych rytuałów, jakiś namacalny dowód, gest… Tymczasem w postawie setnika- poganina Bóg nas wzywa do prostoty w przeżywaniu wiary. Nie muszę widzieć, nie muszę dotykać, nie muszę czuć. Mam wiedzieć, że On już się tym zajmie.

 

—————————————————————–

Maja Miduch – wykładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu,  liderka wspólnoty „Głos na Pustyni”, autorka książek, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

 

Maja Miduch Maja Miduch
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mt 1,16.18-21.24a), poniedziałeku, 19-03-2018

Święty Józef – Oblubieniec

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny to znak, że Bóg chciał, aby w Kościele oddzielnie świętowano oblubieńczość Józefa. Oblubieńczość zbudowaną na wierze i miłości. Możemy wierzyć, że Pan, Bóg Nieba i ziemi upodobał sobie w miłości Maryi i Józefa. Chciał, aby na ziemie wspominać ją. To wspomnienie jest ważne dla nas. Przypomina bowiem, że Bóg nie wchodzi w nasze ludzkie historie jako rywal ludzkiej miłości i najintymniejszych wyborów. Św. Józef, Oblubieniec Maryi jest dla nas dzisiaj świadkiem Boga, który przemienia ludzkie plany i stwarza z nich coś niesłychanego: najświętszą historię zbawienia.

ks. Andrzej Zagórski MS
(teolog duchowości, duszpasterz, mieszka w Zakopanem)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Św. Józef głosi cuda Pana, świadcząc o dziewictwie Maryi, bezinteresownym działaniu Boga, i strzegąc ziemskiego życia Mesjasza. Czcimy więc prawnego ojca Jezusa (por. KKK, 532), w nim bowiem kształtuje się człowiek nowy, który spogląda z ufnością i odwagą w przyszłość, nie realizuje własnych planów, ale całkowicie zawierza nieskończonemu miłosierdziu Tego, który wypełnia proroctwa i zapoczątkowuje czas zbawienia.”

(Benedykt XVI)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA