poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-1, Pytania do i o Biblii

PYTANIA DO I O BIBLII

Wprowadzenie do nowego cyklu

Dlaczego taki cykl?
Prawie każdego dnia z różnych stron słyszę prośby o wyjaśnianie biblijnych zawiłości. Dzieje się to nie tylko na uniwersytecie, lecz także w posłudze duszpasterskiej i podczas spotkań towarzyskich. Pytania te zadają nie tylko ludzie głęboko wierzący, ale i ci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o świecie biblijnych ksiąg.
Świadczy to o niezwykłej atrakcyjności Biblii, która dla niektórych ludzi jest skierowanym do nich słowem samego Boga, dla innych zaś intrygującą i tajemniczą księgą, którą warto poznać. Bez znajomości Biblii nie da się zrozumieć ani wiary, ani też świata, w którym żyjemy. Pomysł na ten nowy cykl na łamach „Posłańca” powstał ze świadomości tego zapotrzebowania ze strony ludzi wierzących i głodnych biblijnej wiedzy. Każdy z kolejnych odcinków będzie zawierał odpowiedzi na „pytania do i o Biblii”, które słyszałem z różnych stron na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszam także Czytelników „Posłańca” do zadawania pytań drogą e−mailową lub w tradycyjnych listach pisanych na adres Redakcji.

Biblia – najważniejsza księga świata
Biblia jest światowym bestsellerem. Jest bez wątpienia najbardziej poczytną książką świata, przetłumaczoną na ponad 2500 języków. Jest zatem najważniejszą księgą świata, którą trzeba czytać i studiować. To wyzwanie dotyczy zarówno tych, którzy powinni czynić to motywowani chrześcijańską wiarą, jak i tych, którzy chcą zrozumieć historię i teraźniejszość naszej cywilizacji, której kodem kulturowym jest właśnie Biblia. Druga połowa poprzedniego wieku i początek obecnego stulecia to czas bardzo intensywnych studiów nad Biblią z bardzo różnych punktów widzenia. Wiedza o Biblii i o świecie, w którym powstała, jest dziś tak ogromna, że nie jest do ogarnięcia przez pojedynczego człowieka.
A liczba książek i artykułów na tematy biblijne, które powstały w różnych językach świata, jest tak olbrzymia, że nie ma w świecie biblioteki, w której mogłyby się pomieścić. Łamy „Posłańca” będą forum, na którym poznamy choćby niewielką cząstkę tej wiedzy.

Biblia – zbiór ksiąg powstałych w odległym czasie i w innej kulturze
Piszę tutaj o Biblii jako o jednej księdze – jako o Piśmie Świętym. W istocie jednak jest to zbiór wielu ksiąg spisanych na przestrzeni około dziesięciu wieków, w różnych kontekstach historycznych i geograficznych. Już na podstawowym poziomie słowo „Biblia” może oznaczać dla różnych ludzi coś innego (pomijam tutaj znaczenia typu „biblia informatyka”). Dla wyznawców religii Mojżeszowej jest to zbiór napisanych w języku hebrajskim (plus fragmenty aramejskie) 24 ksiąg, podzielonych na trzy grupy (Prawo, Prorocy i Pisma). Dla nas, katolików liczba świętych i natchnionych przez Boga ksiąg jest znacznie większa: 47 ksiąg Starego Testamentu, do których zaliczane są nie tylko wspomniane powyżej 24 księgi hebrajskie, lecz także te, które powstały oryginalnie w języku greckim oraz 27 napisanych w języku greckim ksiąg Nowego Testamentu.
Nasza Biblia liczy zatem w sumie 74 księgi i jest o 50 ksiąg obszerniejsza od Biblii wyznawców religii Mojżeszowej, liczącej, jak wspomniałem, 24 księgi. Wyznania protestanckie przyjmują w swoim kanonie Biblii mniejszą liczbę ksiąg Starego Testamentu niż my katolicy, natomiast prawosławni, idąc za kanonem greckiej Septuaginty mają Biblię jeszcze obszerniejszą niż my.
Nie ma tu miejsca, żeby rozwinąć te zagadnienia, ale możemy do nich wrócić w przyszłości. Świadomość różnej zawartości Biblii dla równych religii i wyznań jest czymś absolutnie fundamentalnym, gdyż w dużej mierze determinuje odpowiedzi na związane z nią pytania.

Czy Biblia daje odpowiedzi na wszystkie pytania?
Nie było ambicją autorów biblijnych ksiąg danie odpowiedzi na pytania z każdej dziedziny wiedzy. Nie oznacza to jednak, że Biblia jest fikcją – jest bardzo ważnym źródłem wiedzy o historii i kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu. Biblia jest jednak przede wszystkim Księgą wiary. Księgi Biblii są zapisem religijnych doświadczeń spotkania z Bogiem przez różnych ludzi w różnorakich historycznych i egzystencjalnych okolicznościach ich życia. Księgi biblijne są wytworem wiary adresowanym do tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę. W sprawach wiary Biblia zawiera pełnię Bożego objawienia. Daje zatem odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wiarą – jest Pismem Świętym, listem Boga zawierającym odpowiedzi adresowane osobiście do każdego czytelnika/słuchacza.
Zachęcam do odważnego „stawiania pytań do i o Biblii” na łamach „Posłańca”. Dzięki temu, Drodzy Czytelnicy, będziecie współtwórcami tego nowego cyklu.

ks. prof. Janusz Kręcidło MS ks. prof. Janusz Kręcidło MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA