poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2016-7, Aktualności

Saletyni przed Czarną Madonną

Niedzielny Apel Jasnogórski przed tronem Czarnej Madonny na Jasnej Górze w Częstochowie prowadził prowincjał polskiej prowincji Księży Misjonarzy Saletynów ks. Andrzej Zagórski MS

Przewodnictwo modlitewne to dziękczynienie Matce Boga za 170-lecie Jej objawień w alpejskich górach w okolicach LaSalette, gdzie objawiła się dzieciom Maksymilianowi i Melanii. Było to dnia 19 września 1846 roku, w sobotę, w dzień poprzedzający Święto Siedmiu Boleści Maryi.

Wrześniowa Matko Bolesna

Rozważanie księdza prowincjała Andrzeja Zagórskiego podczas Apelu Maryjnego na Jasnej Górze 25.09.2016

Matko nasza, Twój lud gromadzi się przed Tobą, aby Cię kompletować, Pełną Łaski i doskonałą Służebnicę Bożego zamysłu miłosierdzia. Ośmielamy się włączyć w ewangeliczne pozdrowienia Archanioła Gabriela i mówimy do Ciebie, naszej Przenajświętszej Matki: Bądź pozdrowiona Pełna Łaski, wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny! Także i nasze pokolenie pragnie Cię błogosławić. W naszych polskich dziejach okazałaś nam bowiem serdeczne miłosierdzie i „mogliśmy – jak powiedział Papież Franciszek – namacalnie dotknąć konkretnej i przezornej czułości Matki Wszystkich” (Częstochowa 2016).

Otaczają Cię tutaj w sanktuarium precjoza, klejnoty, szlachetne kamienie, lecz one są przecież znakiem miłości. Milsza Ci jest sama miłość prostych serc i wszystkich ubogich. Tak, jak dzieci w La Salette, Lourdes czy w Fatimie, tak jak ubogiego Juana z objawienia w Guadalupe. Matko Pana, jesteś nade wszystko szczęśliwa, bo „uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). A zaraz po zwiastowaniu uwielbiasz Boga i dajesz o Nim świadectwo. W ten sposób uczysz nasz, że uwielbienie Boga w Duchu Świętym i świadectwo są orężem wierzących.

(…)jasna-gora-604

Cieszymy się bardzo, że i w naszej polskiej historii i na naszej ziemi założyłaś jedną ze swoich stolic. Jesteśmy przy Tobie Maryjo, pamiętamy i czuwamy, bo pragniemy wypełnić Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Oto Matka Twoja”. Wpatrujemy się w Twój Częstochowski obraz i widzimy Ciebie Maryjo, jak podtrzymujesz w ramionach Jezusa Chrystusa. Matko Boga i człowieka już wtedy, kiedy nosiłaś Jezusa w swoim łonie w tajemniczy sposób podtrzymywałaś Jego życie… Później, stojąc pod Krzyżem, podtrzymywałaś Jego zbawcze działanie i Jego potężne ramię poprzez trwanie i modlitwę, przez wiarę i zaufanie. W La Salette przyniosłaś Krzyż z Jezusem Chrystusem: przyniosłaś ten Krzyż na piersi jako swoją chlubę i dumę, tajemnicę swojej chwały! Twoje nieustanne wstawiennictwo oznacza nieustanną ofiarę miłości, dlatego przyniosłaś ten Krzyż. Dlatego Twoje Orędzie jest bardzo poważne, bo staje się żywym, ciągle żywym wezwaniem do nawrócenia. Dlatego w La Salette mówiłaś: „ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Krzyż jest ciągle żywym głoszeniem kerygmatu czyli dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a my możemy otrzymywać owoce tej męki, kiedy w wierze jesteśmy obmyci z naszych grzechów, kiedy żyjemy wiarą, idziemy z wiarą za Jezusem Chrystusem, słuchamy Go. Właśnie dlatego powiedział o Tobie do ucznia Pan: „Oto Matka Twoja”. Zaprosił w ten sposób nas wierzących do związania się z Tobą jako Matką, do zawierzenia Ci i naśladowania Twojej wiary. Rozumiemy że w uległej wierze Jezusowi, Panu i Zbawicielowi mieści się zawierzenie Tobie. Dlatego podczas Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski ponowiliśmy akt zawierzenia Tobie, wypowiedziany przez Episkopat, wypowiedziany sercami nas wszystkich, Maryjo.

(…)

jasna-gora-602

Ty Maryjo jesteś również, jak żyzna ziemia: ikona Kościoła i Matka, która pokornie przyjmuje łaskę Pana i w bólach rodzenia wydaje na świat życie. Dlatego myślimy we wrześniu o Tobie, jako Matce Bożej Siewnej. I dlatego wspominamy Cię jako Matkę Bożą Bolesną. Myślimy również o Twoim cierpieniu i płaczu w La Salette, kiedy mówiłaś, że skoro masz wypełnić wobec nas misję matki i chcesz, aby Twój Syn nas zbawił, musisz nieustannie o to prosić, bo my tak mało się tym przejmujemy. O, gdyby mogły przemówić konfesjonały w Twoich sanktuariach, gdyby mogły przemówić konfesjonały z Jasnej Góry, poznalibyśmy jak miłosiernie pociągasz nas do jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak wspaniale wypełniasz swą misję ucieczki i pojednawczyni grzeszników, jak pięknie wzywasz nas do nawrócenia. Uczysz nas, że nawrócenie dotyczy najpierw nie tyle etyki i moralności, najpierw przemienia nasze serca i nasz obraz Boga, jaki nosimy w sercu. Nawrócenie jest najpierw odkryciem, że dobry nasz Bóg jest nieustannie obecny i działa pośród nas, cierpliwie nas kocha i wspomaga. Dopiero spotkanie z miłością Boga w Jezusie Chrystusie czyni człowieka ewangelicznym sługą i prostym świadkiem, zdolnym do przemiany życia i do miłości bliźniego. Dopiero takie nawrócenie daje wolność od siebie samego, nadaje sens naszej słabości oraz uzdalnia nas do nieustannego powstawania z upadków.

Maryjo, nie możemy zapomnieć, że wrzesień był w naszej historii czasem innego zasiewu i użyźniania krwią tysięcy bohaterów, którzy polegli na tej ziemi dla obrony Rzeczpospolitej, dla obrony polskiej tożsamości i chrześcijańskiej wiary. Dlatego chcemy się także modlić dzisiaj o pokój w Europie i na świecie oraz za ofiary konfliktów i wojen.

Wrześniowa Matko Bolesna!

Matko wiernych aż po śmierć obrońców! Matko siewców tego życia które kosztuje cenę krwi i cierpienia!

Matko utrudzonych siewców nowego życia, zatem także Matko rodzin i małżeństw!

Proś za nami abyśmy się nieustannie nawracali! Abyśmy cenili i kochali nasze chrzcielne przymierze z Bogiem w Chrystusie, bo przecież we chrzcie zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem, aby wraz z Nim zmartwychwstać do nowego życia!

jasna-gora-601

Redakcja Posłańca Redakcja Posłańca
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 18-24), XII Niedziela Zwykła, 23 czerwca 2019

Strojenie odbiornika

„Dobrze, kiedy dzieją się wielkie rzeczy mocą Ducha Świętego, kiedy w sposób namacalny doświadczamy tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ale nie możemy wyrzucić z chrześcijaństwa cierpienia. Nie odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To wydarzenie sprawiło, że coś tak beznadziejnego jak cierpienie i ból może się stać narzędziem ku dobremu. To na prawdę dobra nowina. Krzyż to etap do poranka zmartwychwstania. Nigdy cel sam w sobie. Nieść swój krzyż w perspektywie życia, które pokonuje śmierć, to być prawdziwie dobrze nastrojonym. Obyśmy nie zniechęcili się wszelkimi zakłóceniami.”
ks. Paweł Baran MS

"

A F O R Y Z M

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.”

(św. Jan XXIII)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

UWAGA PROMOCJA!
Niespodziankę w postaci ostatniego numeru Posłańca, Łez Maryi i książki "Ryczące owieczki" wydawnictwa Dreams otrzymają trzy osoby, które odpowiedzą w komentarzu na pytanie: DO ILU OŁTARZY IDZIE PROCESJA W BOŻE CIAŁO???
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Czy spotkaliście kiedyś Pampiludki? Jeśli nie - jest okazja!
Asia Olejarczyk, pisarka, opowiada o tym, jak Duch Święty poprowadził ją do odkrycia Pampilii.

"Podczas Mszy Świętej, kiedy to siedziałam w ławce ze zniecierpliwionymi dziećmi, które niewiele rozumiały z liturgii, poprosiłam Go, by pomógł mi objaśnić im, co właściwie się tam dzieje. Zaczęłam słuchać słów uszami dzieci. Wyobraziłam sobie, że znów mam kilka lat… I poczułam się tak, jakby ktoś mówił do mnie w obcym języku. Na przeszkodzie stały trudne, archaiczne słowa, z którymi dzieci nie stykają się w codziennych kontekstach: „amen”, „hosanna”, „chwała”, „bliźni”, „zbawienie”… Przyszło mi do głowy, by umiejscowić te wyrazy w przyjaznym, baśniowym świecie. Właśnie wtedy przed oczami stanęły mi dwa niewielkie ludziki w kolorowej krainie: pampiludki – Gideon i Alimemek."

Ostatni numer Posłańca możesz otrzymać pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA