poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-3, Rozważania biblijne

ŚMIERĆ DRUGA

Matka Boża Fatimska w pierwszej tajemnicy ukazała dzieciom wizję piekła. W relacji siostry Łucji spisanej przez nią w 1941 r. czytamy między innymi: „Pani Nasza pokazała nam morze ognia […]; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przeźroczyste płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać […]. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt.”

Ewangeliczne orędzie Jezusa jest Dobrą Nowiną i stanowi przedmiot głoszenia i wzywania do nawrócenia. Cała misja Kościoła koncentruje się na tym właśnie działaniu. Prawda o piekle bywa zazwyczaj przemilczana, jest bowiem odwrotnością Ewangelii. Jednak w Nowym Testamencie znajdujemy wiele ksiąg, które mówią o ostatecznej, piekielnej karze, a wśród nich wyróżnia się niewątpliwe Apokalipsa, czyli Księga Objawienia traktująca o tym, „co musi stać się niebawem” (1,1).

Piekło przyjmuje w niej nazwę śmierci drugiej (por. 2,11; 21,8). Śmierć fizyczna stosownie z logiką autora Apokalipsy jest śmiercią pierwszą i wszyscy poznamy jej smak. Zgodnie z pragnieniem Jezusa nie należy się jej bać (por. Mt 10, 28). Wierność Jezusowi aż do śmierci pierwszej gwarantuje nam wszystkim wolność od śmierci drugiej (por. Ap 2,11). Ta zaś oznacza ostateczną karę i zatracenie.

W starożytnym Egipcie wyobrażano sobie śmierć drugą jako całkowitą destrukcję człowieka. Tego typu myślenie nie zgadza się jednak z objawieniem przekazanym przez Słowo Boże. Śmierć druga nie jest unicestwieniem człowieka, lecz jego męką na wieki wieków, śmiercią eschatologiczną, czyli taką, która wyłącza go definitywnie ze wspólnoty z Bogiem. Jest zgubą totalną, bez możliwości odwrócenia jej.

Śmierć druga utożsamia się z jeziorem ognia i siarki (por. Ap 21,8), taki obraz napawa przerażeniem. Ogień dokonuje zniszczenia, natomiast spalana w nim siarka zatruwa przestrzeń i uniemożliwia życie. Obecność t4ych dwóch elementów jest symbolem wspomnianego już nieustannego cierpienia.

Śmierć druga jest losem ostatecznym: losem diabła, bestii, czyli całego anty−Bożego systemu fałszywego proroka, rozumianego w sensie zbiorowym jako wszystkich kłamliwych propagatorów żyjących na usługach tego systemu (por. Ap 19,20−21; 20,10) oraz tych, którzy nie zostali zapisani w księdze życia (por. Ap 20,15; 21,8). Kierując się bowiem zyskiem i pokusą wygodnego życia, sprzedali swoje przekonania i wybrali bałwochwalczą służbę dla bestii. Śmierci drugiej podlegają więc wszyscy sojusznicy diabła, których wspólną cechą jest życie w kłamstwie i upodobanie w nim.

Matka Boża w Fatimie ukazując dzieciom piekło potwierdziła tym samym jego istnienie. Dzieci na widok potępionych popadły w przerażenie i drżały ze strachu. Łucja wyznała, że gdyby nie obietnica nieba złożona im wcześniej przez Maryję – umarłyby z lęku.

Niekiedy słyszy się pocieszające opinie, że piekło będzie puste, ponieważ Bóg – Ojciec wszystkich ludzi – nie skaże nikogo na wieczne potępienie, by w ten sposób rozstać się ze swoim umiłowanym stworzeniem. Rzeczywiście, Bóg „pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni” (1Tm 2,3). Jednak ostateczne odrzucenie przez Boga jest dobrowolnym wyborem człowieka.

Maryja w Fatimie mówi do świadków Jej zjawienia: „Widzieliście piekło dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.

Bóg jest całkowicie po stronie grzesznika. Każdemu wychodzi naprzeciw i pierwszy śpieszy z inicjatywą pojednania. Żałującego i pokutującego wywyższa ponad najśmielsze nasze oczekiwania. Mistycy dopowiadają, że nawet w ostatniej i rozstrzygającej chwili Bóg – gdy już dochodzi do spotkania z Nim – proponuje swoją miłość. Odpowiedź należy do człowieka. Zachował się pewien starożytny tekst na temat ostatecznych pytań, jakie Bóg zadaje człowiekowi. Pierwsze brzmi: „czy Mnie kochasz”. Gdy usłyszy „nie”, wówczas pyta: „czy pozwolisz, abym Ja cię kochał”? Oczywiście są to ludzkie intuicje, ale odpowiadają naturze Boga, jaką jest miłość.

Bądźmy w codziennym życiu na „tak” wobec Pana. Wówczas widmo drugiej śmierci nie będzie dla nas istnieć.

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 6, 30-34), XVI Niedziela zwykła, 22-07-2018

Owca bez pasterza

My pasterze, jesteśmy od tego, aby nieść tych, którzy żyją w lęku, strachu, którzy boją się kolejnej godziny czy dnia, boją się wszystkich i wszystkiego, boją się wilka!
Pasterze mają być z wystraszonymi życiem, wystraszonymi sobą, przeżytą historią. Pozwolić się obsikać przez baranki!

ks. Bohdan Dutko MS
(redaktor naczelny „La Salette”)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.”

(Leonardo da Vinci)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA