poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

ŚWIADCZYĆ Z MOCĄ

20 maja 2018, Niedziela Zesłania Ducha Świętego

VII tydzień zwykły, Rok B


„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi»” (J 15, 26-27; 16, 12-15).

Świadczyć z mocą

Zmienność

Jedną z bardziej znaczących cech współczesności jest ogromna zmienność otaczającego nas świata. W ciągu zaledwie kilku lat dokonują się w otaczającej nas rzeczywistości zmiany, które wcześniej zajmowały całe pokolenia. Postęp technologii, globalizacja, zmiany kulturowe są tak szybkie, że coraz częściej odczuwamy brak jakiegoś trwałego fundamentu w życiu. Nienadążający za zmianami rodzice przestają być autorytetem dla swoich dzieci, a tak bardzo kiedyś poważani ze względu na swoje doświadczenie życiowe, starcy kojarzą się dzisiaj w zasadzie tylko z nieporadnością. Być może niektórym udaje się jakiś czas serfować na fali tych zmian, jednak wymaganie ciągłej przemiany powoduje, że wcześniej czy później opadają z sił i rodzi się w nich chęć ucieczki od świata. Oprócz tej niepewności zmieniający się świat wprowadza poczucie, że nie ma nic stałego. Cierpi na tym „nierozerwalność” małżeństwa i „wieczystość” ślubów zakonnych – coraz częściej tego rodzaju stałość wydaje się zupełnie nieosiągalna.

Boża stałość

Wobec zmienności świata Bóg posyła do nas Ducha Świętego, który jest nieuchwytny jak wiatr i wprawia w ruch tych, którzy Go przyjmują ale jednocześnie wnosi w ich życie niezmienną miłość. Miłość, która się nie zmienia, pozwala małżonkom trwać wobec pojawiających się problemów i cierpienia. Miłość pozwala siostrom zakonnym i księżom ofiarowywać z odwagą swoje życie Bogu. Miłość pozwala męczennikom świadczyć o zmartwychwstaniu wobec groźby utraty życia. Niezmienność Bożej miłości, którą chce się On z nami dzielić w darze Ducha Świętego pozwala nam ocalić swoje życie.

Świadectwo

Właśnie do tego rodzaju świadectwa zaprasza Jezus swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii. Bardzo ważne jest przy tym, że jest ono możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Wobec tak wielu propozycji łatwej przyjemności, narkotyków, rozwiązłości seksualnej, relatywizmu moralnego Duch Święty pozwala nam utkwić wzrok w kochającym Ojcu. Właśnie ta niezmienna obecność Jego miłości pozwala nam świadczyć. Nie chodzi przy tym jedynie o słowa, ale o tego rodzaju wiarę, która pozwala nam każdego dnia wybierać wstrzemięźliwość tam, gdzie inni wybierają rozwiązłość, wierność tam, gdzie świat proponuje zmienność, trwanie w ciszy i modlitwie tam, gdzie otacza nas hałas mediów i nachalna rozrywka, wybierać raczej śmierć z miłości niż odbieranie komuś życia w obronie własnego.

Być chrześcijanami możemy jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Często wobec własnej słabości i grzeszności przyjmujemy strategię: jeszcze bardziej się starać, jeszcze mocniej się spiąć. U swoich początków Kościół w doświadczeniu Apostołów odkrył coś zupełnie innego. Wobec lęku, grzechu i własnej słabości powinniśmy bardziej się otworzyć na Ducha Świętego. Odpowiedzią chrześcijanina na grzech jest oczywiście decyzja nawrócenia, ale wyraża się ona w większym pragnieniu Ducha Świętego. Tylko Jego mocą i tylko dzięki Jego stałości potrafimy kochać i to staje się świadectwem. Ktoś kiedyś powiedział, że to, kim jestem mówi tak głośno, że ludzie nie słyszą tego, co mówię. Miłość, którą rozlewa w nas Bóg przez Ducha Świętego staje się świadectwem pociągającym do wiary innych. Krew męczenników, krew świadków staje się zasiewem chrześcijan.

—————————————————————–

ks. Marcin Ciunel MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

—————————————————————–

 

ks. Marcin Ciunel MS ks. Marcin Ciunel MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 2, 1-11), II Niedziela zwykła, 20 stycznia 2019

Kto kogo szuka?

Pierwszym znakiem jaki Jezus uczynił był ten związany z radością, pozwolił się ludziom cieszyć. Wino jest w tej Ewangelii symbolem radości. Zanim Jezus uczynił inne cuda, pomnożył radość. Z resztą w wielu miejscach Ewangelii znajdziemy fragmenty, które opowiadają o radości będącej efektem doświadczenia jakiegoś dobra ze strony Jezusa. A gdzie się podziała nasza radość? Nie dostrzegamy dobroci Boga czy już nam spowszedniała?

ks. Marcin Sitek MS
(prefekt WSD Misjonarzy Saletynów)

"

A F O R Y Z M

„Tym, którzy pozostają w związkach małżeńskich, nie mówię ja, ale i Pan: niechaj żona nie odchodzi od męża; a jeżeli od niego odejdzie, niech nie wstępuje ponownie w związek małżeński, lecz niech pogodzi się z mężem; tak i mężczyzna niech nie odrzuca swej żony.”

(Św. Paweł)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

"Była godzina 7:30 czasu nowojorskiego. W biurze było może 20 osób. Panowała idealna cisza. O 8:46 tę ciszę zakłócił niesamowity hałas, a potem huk. – To było jak „betonowy sztorm” – opowiada pani Leokadia. – Wybuch betonu z potężną, syczącą masą powietrza. Wieża odchyliła się w stronę południową. Im wyżej, tym odchylenie było większe."

O ocalonej z zamachu na World Trade Center w 2001 roku, w nowym numerze Posłańca, pisze Jaromir Kwiatkowski w artykule "Aby pozbyć się lęku, trzeba zaufać Jezusowi"
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

1 tydzień temu

Zaprenumeruj POSŁAŃCA!
Polecam, Sylwia Rudnicka, nowicjuszka SNDS

Dziś wysyłamy nowy numer + plus numer specjalny "Łzy Maryi"👍👍👍
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA