Posłaniec MBS LaSalette
poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

ŚWIADCZYĆ Z MOCĄ

20 maja 2018, Niedziela Zesłania Ducha Świętego

VII tydzień zwykły, Rok B


„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi»” (J 15, 26-27; 16, 12-15).

Świadczyć z mocą

Zmienność

Jedną z bardziej znaczących cech współczesności jest ogromna zmienność otaczającego nas świata. W ciągu zaledwie kilku lat dokonują się w otaczającej nas rzeczywistości zmiany, które wcześniej zajmowały całe pokolenia. Postęp technologii, globalizacja, zmiany kulturowe są tak szybkie, że coraz częściej odczuwamy brak jakiegoś trwałego fundamentu w życiu. Nienadążający za zmianami rodzice przestają być autorytetem dla swoich dzieci, a tak bardzo kiedyś poważani ze względu na swoje doświadczenie życiowe, starcy kojarzą się dzisiaj w zasadzie tylko z nieporadnością. Być może niektórym udaje się jakiś czas serfować na fali tych zmian, jednak wymaganie ciągłej przemiany powoduje, że wcześniej czy później opadają z sił i rodzi się w nich chęć ucieczki od świata. Oprócz tej niepewności zmieniający się świat wprowadza poczucie, że nie ma nic stałego. Cierpi na tym „nierozerwalność” małżeństwa i „wieczystość” ślubów zakonnych – coraz częściej tego rodzaju stałość wydaje się zupełnie nieosiągalna.

Boża stałość

Wobec zmienności świata Bóg posyła do nas Ducha Świętego, który jest nieuchwytny jak wiatr i wprawia w ruch tych, którzy Go przyjmują ale jednocześnie wnosi w ich życie niezmienną miłość. Miłość, która się nie zmienia, pozwala małżonkom trwać wobec pojawiających się problemów i cierpienia. Miłość pozwala siostrom zakonnym i księżom ofiarowywać z odwagą swoje życie Bogu. Miłość pozwala męczennikom świadczyć o zmartwychwstaniu wobec groźby utraty życia. Niezmienność Bożej miłości, którą chce się On z nami dzielić w darze Ducha Świętego pozwala nam ocalić swoje życie.

Świadectwo

Właśnie do tego rodzaju świadectwa zaprasza Jezus swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii. Bardzo ważne jest przy tym, że jest ono możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Wobec tak wielu propozycji łatwej przyjemności, narkotyków, rozwiązłości seksualnej, relatywizmu moralnego Duch Święty pozwala nam utkwić wzrok w kochającym Ojcu. Właśnie ta niezmienna obecność Jego miłości pozwala nam świadczyć. Nie chodzi przy tym jedynie o słowa, ale o tego rodzaju wiarę, która pozwala nam każdego dnia wybierać wstrzemięźliwość tam, gdzie inni wybierają rozwiązłość, wierność tam, gdzie świat proponuje zmienność, trwanie w ciszy i modlitwie tam, gdzie otacza nas hałas mediów i nachalna rozrywka, wybierać raczej śmierć z miłości niż odbieranie komuś życia w obronie własnego.

Być chrześcijanami możemy jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Często wobec własnej słabości i grzeszności przyjmujemy strategię: jeszcze bardziej się starać, jeszcze mocniej się spiąć. U swoich początków Kościół w doświadczeniu Apostołów odkrył coś zupełnie innego. Wobec lęku, grzechu i własnej słabości powinniśmy bardziej się otworzyć na Ducha Świętego. Odpowiedzią chrześcijanina na grzech jest oczywiście decyzja nawrócenia, ale wyraża się ona w większym pragnieniu Ducha Świętego. Tylko Jego mocą i tylko dzięki Jego stałości potrafimy kochać i to staje się świadectwem. Ktoś kiedyś powiedział, że to, kim jestem mówi tak głośno, że ludzie nie słyszą tego, co mówię. Miłość, którą rozlewa w nas Bóg przez Ducha Świętego staje się świadectwem pociągającym do wiary innych. Krew męczenników, krew świadków staje się zasiewem chrześcijan.

—————————————————————–

ks. Marcin Ciunel MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

—————————————————————–

 

ks. Marcin Ciunel MS ks. Marcin Ciunel MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 6, 41-51), XIX Niedziela zwykła, 12-08-2018

Chleb Życia

„Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. Pod słowem „chleb” rozumiemy tę najbardziej podstawową rzecz w naszym życiu, jaką jest jedzenie. Bez niej skazani jesteśmy na śmierć. Dlatego nasze życie wieczne jest tak bardzo zależne od Jezusa, jak jedzenie w życiu doczesnym. Ale o chlebie nie wystarczy wiedzieć, że jest. Także dyskusja o nim nas nie nasyci. Żeby chleb spełniał swoją funkcję musi być jedzony. I tak, jak nie wystarczy zjeść dużo chleba raz na jakiś czas, tak Jezus chce być „spożywany” w dzień powszedni. Przecież prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj …”

ks. Witold Kuman MS
(przełożony i duszpasterz, Balzers (Liechtenstein))

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Gdy słucham Mozarta, nie mieści mi się w głowie, aby ta muzyka mogła być dziełem przypadku.”

(Hubert Reeves)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

1 dzień temu

Czy katolikowi można dziś grillować?🧐

Można! Ale nie w całej Polsce, tylko w metropolii katowickiej i w każdej parafii, która ma za patrona św. Jacka! 😎

Nie ma to związku z obchodzonym wcześniej Wniebowzięciem NMP, a faktem, że w ww. miejscach wspomnienie św. Jacka ma rangę uroczystości.

Smacznego! 🥓🍳
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA