poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Myśl Ojców pustyni

TWOJA PRZYSIĘGA

17 czerwca 2018

Niedziela, XI Tydzień zwykły

Rok II, B


Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
(Mk 4, 26-34).

 „Bóg wykorzystuje wiatry przeciwne, aby doprowadzić nas do portu”

Karol de Foucauld

TWOJA PRZYSIĘGA

Pierwsze czytanie przekazuje nam dzisiaj przesłanie nadziei wbrew nadziei. Prorok Ezechiel wypowiada swe słowa w chwili gdy Naród Wybrany przeżywa ciemne dni swej historii. Pomiędzy jedną niewolą a drugą. Wydawało się, że to już koniec wszystkiego, koniec historii tego Narodu. Ezechiel żyje w tych dniach mrocznych ale „śpiewa” z nadzieją opierając się na niewzruszonej wierze w Boga. Jest przekonany, że żadne zło ludzkie nie może powstrzymać planów Bożych.

W życiu zdarza się podobnie. Niejednokrotnie zdaje się, że jesteśmy „rozdzierani pomiędzy Egiptem a Babilonią”, że nie pozostaje w nas nic, co mogłoby być źródłem jakiejś radości. Bóg wszystko może odbudować! Z małej gałązki wzbudzić owoc niespodziewany!

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak (Mk 4,26-27).

Przypowieść bardzo krótka, zwięzła ale tryskającą siłą i dynamizmem. Płynie to samo przesłanie nadziei co u Ezechiela. Przypowieść podkreśla, że Bóg działa z ogromną cierpliwością, aby osiągnąć to, co zamierzył. Przypowieść mówi, że Bóg potrafi czekać i że cierpliwość nie oznacza Jego słabości, ale miłość, dobroć, mądrość.

Przypowieść wprawia w zakłopotanie. Nie mówi co mamy robić a czego nie! Mówi o tym, co dzieje się z ziarnem. Mówi także, że ziarno zna swoje zadanie i wypełnia je kiedy chce i jak chce. Bóg zasiał ziarno, czekamy cierpliwie na owoce!

Druga przypowieść podejmuje temat małości, która wydaje się zbyt słaba aby mogła cokolwiek zmienić. Nie jest przypadkiem, iż Jezus nie mówi o  jakimkolwiek nasieniu, ale o jednym z najmniejszych czyli o gorczycy. To jest obraz, który przypomina nam, że pokora jest drogą Boga, że pokora zawsze zwycięży a pycha jest przeznaczona na przegraną. Nie było i nie będzie tak, że siły ludzkie zmienią ten świat. Widzimy dzisiaj, że pycha obecna w tzw. postępie jest wymierzona przeciw Bogu, i że podarowała nam zmęczenie, przemoc. Potrzebujemy nawrócenia, aby wróciła pokora i szacunek do małości, poprzez którą Bóg czyni rzeczy wielkie.

Módlmy się o cierpliwość i hojność bez miary w głoszeniu Słowa Bożego, które w pierwszym momencie może wydawać się bezużytecznym i bezowocnym. Nawet porażka jest tylko powierzchowna, dla Królestwa Bożego nie istnieje praca bezużyteczna. Głoszenie Słowa Bożego zawsze przynosi nadzieję!

 

—————————————————————–

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia, rektor WSD Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

 

 

ks. Jacek Pawłowski MS ks. Jacek Pawłowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 9, 30-37), XXV Niedziela Zwykła, 23-09-2018

Pierwszy czy ostatni?

(…)„Jezus poucza swoich uczniów, wyjawia im prawdziwy i najgłębszy sens swojego cierpienia i poniżenia. Na krzyżu Jezus jest ostatni, przegrany, poniżony, jest jednakże całkowicie i do końca posłuszny woli kochającego Go Ojca. Krzyż jest także szczytem Jego zbawczej miłości do nas, ludzi. Kto jest kochany, jest w pewien sposób pierwszy, ważny. Miłość uzdrawia i usuwa poniżenie. Kto natomiast kocha, z miłości może być ostatni.

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.”

(Blaise Pascal)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

Czy piękno może "zbawić świat"? Jakie jest jego miejsce w Kościele? I czym w ogóle jest piękno? W rzeszowskiej wkładce do najbliższego numeru "Posłańca" artykuł Agaty Tokarskiej "Okno, przez które widać muzykę" na temat ewangelizacyjnej roli sztuki sakralnej... i nie tylko.

Jeśli jesteś mieszkańcem Dębowca, Kobylanki, Rzeszowa czy Trzcianki, poszukaj "Posłańca" z dodatkową wkładką z wiadomościami z Twojej parafii!

photo by Pixabay.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

4 dni temu

172 lata temu, w ciepły, wrześniowy poranek, może właśnie taki jak dziś w Krakowie czy Dębowcu, Piękna Pani zjawiła się dwojgu pastuszków. W takim dniu jak dziś warto wrócić do opisu tego spotkania i treści Jej Orędzia. Możesz je znaleźć chociażby tu: www.saletyni.pl/la-salette/objawienie ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA