poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2019-3, Aktualności

TWOJE BIERZMOWANIE

JAK WSPOMINASZ?

Ja ze swojego bierzmowania nie pamiętam praktycznie nic… ale to może być taka „właściwość” mojej pamięci, że niewiele wspomnień mam z dzieciństwa a może brak odpowiedniego przygotowania nas do niego, do jego niezwykłości. Dobrze, że pozostał pamiątkowy krzyżyk, jeszcze wtedy nie było „modne” wyrzucanie krzyży z bierzmowania więc przynajmniej wiem kiedy to się wydarzyło. Dzisiaj, z perspektywy czterdziestu kilku lat od mojego bierzmowania, myślę, że szkoda tej łaski jaka spływała wtedy przez sakrament na mnie, moje serce nie było otwarte na pełne wylanie Ducha Świętego. Bóg jednak nie odstąpił od obietnicy, bo moja Pięćdziesiątnica wydarzyła się ale 20 lat później, podczas modlitwy wstawienniczej we wspólnocie ludzi, którzy swoim świadectwem rozbudzili moje pragnienie Ducha Świętego…
…On przyszedł, ożywił moją „uśpioną” wiarę i zmienia ciągle moje życie. Obiecany „skutek” sakramentu bierzmowania spełnił się, co prawda z opóźnieniem, ale stał się moim udziałem i teraz w dużej mierze zależy ode mnie jak go wykorzystuję. Chciałbym, żeby dzisiejsze pokolenia młodych chrześcijan szczerze pragnęły pełnego wylania Ducha Świętego i przez to doświadczały synowskich owoców jakie płyną z sakramentu bierzmowania. Jak to się może stać, co robić żeby ten sakrament nie był dla nich tylko jakimś niepamiętanym rytuałem?
Świadectwo! Świadectwo mojego, naszego (chrześcijan) życia może ich przyciągnąć do tego pragnienia, tak jak życie pierwszych chrześcijan, jak mnie osobiście pociągnęło świadectwo innych. Można by powiedzieć, świadek „rodzi” się pod wpływem autentycznego świadectwa innego świadka Chrystusa. Wydaje mi się, że dzisiaj młodzi ludzie są jeszcze bardziej uwrażliwieni na autentyzm wiary w nas, rodzicach, starszych, duchownych. Sama religijność bez żywości wiary w naszym życiu nie pokaże im, że można pragnąć, walczyć i prawdziwie żyć w Bogu.

Antek

Podczas przygotowań byłam harda, zbuntowana i często nieobecna. Bóg złagodził usposobienie kapłana, który zgodził się bym podeszła do tego Sakramentu. Bardzo żałuję i wstydzę się przed Bogiem tego lekceważenia. Pomimo niedojrzałości podczas samego sakramentu odczułam jego głębię i wagę. Teraz pragnę kochać coraz mocniej Boga, siebie, ludzi. W tym pomaga mi Duch Święty i to, że zaprosiłam Go do swojego życia podczas sakramentu bierzmowania. Modlę się o dary Ducha Świętego, obecnie szczególnie proszę o mądrość. Pragnę być mądrym człowiekiem, mądrą żoną, mądrą mamą, a to możliwe jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. Sakrament Bierzmowania jest zatem konieczny by naprawdę KOCHAĆ.

Małgorzata Chlebek, menadżer, żona Pawła

 

Moje bierzmowanie odbyło się kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej, była to końcówka lat osiemdziesiątych. Doskonale pamiętam, że miałem listę pytań i odpowiedzi, z której się uczyłem do „egzaminu”. Przeżywałem fakt, że mam być odpytywany, a nie istotę bierzmowania jako sakramentu. Dzisiaj mam zupełnie inną świadomość religijną. Wierzę, że mimo mojej ówczesnej niedojrzałości, zostałem namaszczony. Bierzmowanie pojmuję jako wewnętrzne przyzwolenie, aby Duch Święty umacniał mnie i działał przeze mnie.

Paweł Chlebek, artysta rzeźbiarz, mąż Małgorzaty

Co wspominam ze swojego bierzmowania ? Była to dla mnie (podobnie jak komunia święta) wzniosła chwila. Nie czułam się jeszcze na tyle dojrzała w wierze, aby zdawać sobie sprawę czym naprawdę jest ten sakrament ale pamiętam uczucie wzruszenia i poruszenia jakie mi towarzyszyło. Sakrament ten jest dla mnie umocnieniem w Duchu Świętym. Czuję się odpowiedzialna za głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie. Czuję się w obowiązku bronić wiary. Pragnę, aby Duch Święty umacniał moją wiarę i nie pozwolił mi „błądzić „!!!

Małgorzata Jakubiec-Hauke, aktorka

Kiedy myślę o swoim bierzmowaniu, nie wspominam wielkich fajerwerków. Bierzmowanie nie było dla mnie pierwszym, ważnym zetknięciem z Jezusem. Przyjmując bierzmowanie, zgadzałam się na działanie Ducha we mnie. Teraz najmocniej przeżywam Go w znaku pieczęci. Odciśniętej na mnie na zawsze i tak mocno, że nie da się jej usunąć. Choćbym zezłościła się na Boga strasznie, sklęła Go i się szarpała, to jej „nie zedrę”. Już się nie da. Ale nie ma w tym niewoli. Tego chcę.
Innym aspektem przeżywanym przeze mnie na co dzień jest obraz Boga we mnie jako w świątyni. Ten obraz wyraźnie nie oddziela mojego żyjącego ducha, od życia w ciele. Przeżywam moje życie na ziemi. Używam szminki, biegam, chodzę na wykłady i robiąc to wszystko, staram się dostrzegać głębszą perspektywę. Która nie jest „obok”, ani „dalej” tylko „we mnie”.

Ania Głowik, studentka kognitywistyki i psychologii

 

 

Więcej o bierzmowaniu czytaj w majowym wydaniu Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej „LaSalette” o temacie przewodnim – BIEŻMOWANIE  i co dalej?

Redakcja Posłańca Redakcja Posłańca
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA