poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

Usłyszeć głos Ojca

środa, 14 marca 2018

IV tydzień Wielkiego Postu, Rok II, B


„Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał»” (J 5, 17-30).

Usłyszeć głos Ojca…

Słyszę różne głosy, które docierają do mnie, głosy świata, znajomych, rodziny, wspólnoty zakonnej w której żyję. Co one mi mówią i do czego zapraszają? Pytanie najważniejsze dla mojego życia, czy słyszę głos Ojca? Kiedy otwieram Biblię już od pierwszej strony słyszę głos Boga Ojca: Gdzie Jesteś, Moje Dziecko? Ojcowie Kościoła mówią, że kiedy Bóg Ojciec stwarzał człowieka patrzył na swojego Syna – Jezusa Chrystusa! Jezus staje się człowiekiem, aby przypomnieć nam Jego Głos oraz wizję Ojca względem nas, która została zamazana, zniszczona przez grzech. W Nim na nowo stajemy się dziećmi Bożymi i Synami Ojca.

Większość ludzi opiera jednak swoją tożsamość, to kim jest na tym, co robi i jak to jest oceniane przez oko i ucho ludzkie, a nie na tym, kim są w oczach Boga. Co Bóg mówi do mnie i o mnie, a nie to, co inni mówią o mnie. Patrząc na Jezusa Chrystusa widzimy, ze jego tożsamość opierała się na tym, kim był w odniesieniu do swego Ojca, Boga, a nie na tym, co robił. Dla niego najważniejsza była więź z Ojcem, wszystko inne wypływało z tej więzi. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę… Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

Podczas chrztu Jezusa nad Jordanem słyszy głos Ojca: Tyś jest mój umiłowany i w Tobie mam upodobanie. Jezus nigdy w tę miłość Ojca nie wątpił, bo była to miłość wieczna, za to my ciągle się lękamy i nie mamy pewności, kim jesteśmy, bo zamiast w Bogu szukać swej tożsamości, słuchać pełnego miłości głosu, który nas stwarza na nowo, w oczach Boga dopatrywać się miłości i akceptacji szukamy potwierdzenia u ludzi, którzy są chwiejni i nie dają gwarancji na wieczną miłość.

Jezus wiedział, kim jest, bo wiedział, kim jest w oczach swojego Ojca. „Nawet, jeśli Twoi ziemscy rodzice cię nie chcieli, wiedz, że jesteś nieustannie chciany przez twego prawdziwego ojca, Boga. wiedz, że on co dzień głaszcze cię tak czule i z taką pełną troskliwości uwagą, że wie nawet, ile masz włosów na głowie. On nie myli cię z nikim innym
(V. Albisetti).

W swoim dzienniku papież Jan Paweł I zapisał: „Jeśli przypadkiem tam w górze, Bóg posiada stolik, to z pewnością na stoliku jest zawsze przed Jego oczyma moja fotografia”. Zapisał to zdanie pod wrażeniem słów, które Bóg wypowiedział do proroka Izajasza: „Oto wyryłem Cie na obu dłoniach” Bóg zna każdego człowieka po imieniu i myśli o nim, zanim jeszcze matka poczęła go w swoim łonie. Przez Jeremiasza Bóg powie: Zanim ukształtowałem cie w łonie matki znałem Cię… Zanim matka nosiła nas pod swoim sercem, On pierwszy nosił nas w swoim sercu. Człowiek żyje ponieważ Bóg wcześniej zapragnął go i powołał. Dar powołania wyprzedza dar życia! Mogę tym spojrzeniem wzgardzić i odrzucić je, mogę odwrócić się od niego. Mogę postanowić, że we wszystkich sprawach będę sam kierował swoim życiem, jak sierota, który chce pozostać sierotą.

Kim chcę być? Sierotą czy Synem i Córka kochającego Ojca?

—————————————————————–

ks. Wawrzyniec Skraba MS – przełożony wspólnoty zakonnej, proboszcz parafii w Trzciance Lubuskiej

—————————————————————–

 

ks. Wawrzyniec Skraba MS ks. Wawrzyniec Skraba MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 4, 26-34), XI Niedziela zwykła, 17-06-2018

Twoja przysięga

Przypowieść bardzo krótka, zwięzła ale tryskającą siłą i dynamizmem. Płynie to samo przesłanie nadziei co u Ezechiela. Przypowieść podkreśla, że Bóg działa z ogromną cierpliwością, aby osiągnąć to, co zamierzył. Przypowieść mówi, że Bóg potrafi czekać i że cierpliwość nie oznacza Jego słabości, ale miłość, dobroć, mądrość.

Przypowieść wprawia w zakłopotanie. Nie mówi co mamy robić a czego nie! Mówi o tym, co dzieje się z ziarnem. Mówi także, że ziarno zna swoje zadanie i wypełnia je kiedy chce i jak chce. Bóg zasiał ziarno, czekamy cierpliwie na owoce!

ks. Jacek Pawłowski MS
(wikariusz generalny Zgromadzenia, rektor WSD Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.”

(Albert Einstein)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA