poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2009-2, Aktualności

WIĘCEJ ŚWIATŁA!

Ty okryłeś śmierć wstydem.

Ty wtrąciłeś piekło w żałobę, uderzyłeś niegodziwość,

niesprawiedliwość pozbawiłeś potomstwa”

z homilii paschalnej Miltona z Sardes

 

Początek lutego 2009 roku – doniesienia medialne o śmierci dwóch osób: Polaka – porwanego jesienią ubiegłego roku w Pakistanie i Włoszki – pozostającej w śpiączce od 16 lat. Śledząc na bieżąco przekazywane informacje i słuchając opinii różnych ludzi, odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z ogromną manipulacją polegającą na wartościowaniu śmierci: śmierć dobra i śmierć zła.

Śmierć polskiego inżyniera Piotra Stańczaka zamordowanego przez terrorystów w Pakistanie, pokazana została jako akt bestialstwa, godny potępienia – co jest prawdą!

Śmierć Eluany Englaro, która została uśmiercona z woli ludzi, w majestacie prawa, pokazana została jako akt miłosierdzia, godny pochwały – co jest kłamstwem!

Czy możemy mówić o śmierci dobrej i śmierci złej? Śmierć jest zawsze czymś złym! Dokąd dojdziemy, gdy zaczniemy wartościować życie ludzkie na godne i niegodne, na lepsze i gorsze? Życie jest święte i nienaruszalne od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Istnieje kilka relacji na temat śmierci Goethego. Jedna z nich pochodzi od dyrektora Coudray. Opisu je on, że tuż przed śmiercią Goethe miał powiedzieć: „Otwórzcie okiennice w sypialni, żeby weszło więcej światła!” Myślę, że to wołanie umierającego poety jest pragnieniem każdego z nas. Trzeba szeroko otwierać okiennice domu współczesnego człowieka, aby weszło więcej światła rozpraszającego ciemności śmierci – światła, które chrześcijanie są winni współczesnemu światu.

Chrystus zmartwychwstając zniszczył śmierć i kto nosi w sobie Jego zwycięstwo, już nie żyje w strachu przed śmiercią. Dlatego też gdy ona przychodzi – szczególnie gdy przychodzi niespodziewanie – nie jest jakimś monstrum, ale jest naszą siostrą – jak nazwał ją św. Franciszek z Asyżu.

Kiedy śmierć przychodzi po nas, czy po tych, których kochamy, możemy być z nią pojednani wychodząc na spotkanie, bo ona prowadzi nas ku PEŁNI ŻYCIA! Ufam, że bieżący temat

„Posłańca” będzie dla nas niczym uchylenie okiennic domu w Weimarze, aby wpuścić więcej światła od Tego, który okrył śmierć wstydem i wtrącił piekło w żałobę.

Radosnej Paschy!

 

ks. Bohdan Dutko MS ks. Bohdan Dutko MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 13, 31-33a. 34-35), V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019

Przykazanie miłości

W tekście św. Jan gdy mówi o miłości używa słowa „Agape”. To słowo opisuje miłość, która nie jest spontaniczna i łatwa. Jest bardziej bożym darem, niż wypracowaną sprawnością człowieka. W czasie
chrztu ta zdolność do miłości „agape” została nam dana. Ta zdolność jest nam dawana także za każdym razem kiedy wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, która określa nas jako „Dzieci Boże”. Po ludzku tak jak apostołowie i my jesteśmy niezdolni to zrealizowania przykazania miłości „agape”, ale „przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).”
ks. Marcin Sitek MS
(student UPS w Rzymie)

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

Czy pamiętacie, że w każdym numerze Posłańca jest krzyżówka z nagrodami?
Dzisiaj, w święto św. Andrzeja Boboli, warto dodać, że nagrodami za poprawne odgadnięcie hasła będą książki o tym Patronie Polski!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA