poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-6, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

WIELE I WSZYSTKO

11 listopada 2018, XXXII Niedziela Zwykła, Rok II, B


Jezus, nauczając rzesze, mówił:

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». (Mk 12, 38-44)

 

Wiele i wszystko

Wielu bogatych wrzucało wiele. Uboga wdowa wrzuciła wszystko, czyli wrzuciła najwięcej. 

To „wiele” według słów Jezusa to to, co zbywa, a więc jest niepotrzebne, nie przedstawia dla nas większej wartości. Jest na tyle niekonieczne, że bez rozterki można się tego pozbyć. „Wszystko” nosi w sobie zapowiedź wielkiej wartości, choć subiektywnie może być małą cząstką. „Wszystko” to nasz skarb, coś co utrzymuje nas przy życiu. Oddanie go w czyjeś ręce wymaga namysłu i odwagi. 

Odwaga ewangelicznej wdowy wydaje się płynąć stąd, że ta kobieta naprawdę jest „u Boga” – to znaczy w Jego ręce powierza siebie i swoją przyszłość. Wierzy, że Jego kochające i potężne ramiona utrzymają jej istnienie. 

To powierzenie się było decyzją podjętą w sercu, a teraz wyraziło się w geście złożenia ofiary. Wdowa nie pozbywa się swojego „wszystkiego”, nie trwoni byle gdzie i byle jak. Wrzuca swoje pieniądze, swoje skromne i przez to cenne zasoby do skarbca świątyni – na jej utrzymanie. Jest w stanie zrezygnować z troski o siebie, by zatroszczyć się o istnienie i piękno przestrzeni wspólnej, przestrzeni sacrum. Jest zdolna do złożenia siebie w ofierze Bogu i ludzkiej społeczności, czyli do miłości. A żeby zaistniała miłość, konieczna jest wolność.

Ta wolność rodzi się pod spojrzeniem Jezusa, a On zauważa ofiarę wdowy – postawę serca wyrażoną w konkretnym działaniu. I docenia je. Wydobywa z mroku zapomnienia i anonimowości. Udowadnia, że nadzieja kobiety na ocalenie jej istnienia nie jest daremna, skoro Bóg sam raczy „spojrzeć na uniżenie swojej służebnicy”. 

Dziś, gdy świętujemy wolność naszej ojczyzny, warto razem z Jezusem popatrzeć na ewangeliczną wdowę, na jej troskę o dobro wspólne. Warto zauważyć, skąd płyną jej troska i wolność. Oby nam Pan dał doświadczyć mocy swojego ramienia, byśmy potrafili być naprawdę wolni i oddać we właściwe ręce także nasze skarby – obydwie monety.

 

 

Ks. Krzysztof Kowal MS Ks. Krzysztof Kowal MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 23, 1-49), Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 14 kwietnia 2019

Kamienie przepowiadają Dobrą Nowinę

Procesja „palmowa” z Ewangelii nie jest jedynie opisem wydarzenia, ale proroctwem na nasze życie. Oby wraz z lekturami Triduum Paschalnego Jezusa Chrystusa mogła być przez nas uwewnętrzniona, czyli zrozumiana, przyjęta czyli zaakceptowana, a wreszcie głęboko przeżyta. Tylko bowiem wtedy kamienie, jakimi są ludzkie serca, będą zdolne na głos przepowiadać Dobrą Nowinę, która nie kończy się na Krzyżu, ani bez niego nie istnieje, ale ma zwieńczenie w Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego ożywiającego nasze umarłe ciała.

Tylko dzięki tej łasce będziemy mogli kochać innych w sposób bezwarunkowy, za darmo tak jak darmowa jest nieograniczona miłość Ojca, który wprawdzie jest w niebie, lecz w sposób widoczny działa na ziemi.

prof. Jan Grosfeld
(ekonomista, politolog i działacz katolicki)

"

A F O R Y Z M

„Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.”

(Andre Agassi)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

2 dni temu

"Crux sancta sit mihi lux..."
Drodzy przyjaciele Posłańca! Niech Krzyż święty będzie Wam światłem, mocą, łaską i miłością nie tylko w te święta, ale w każdy dzień, który przybliża nas do wiecznej Paschy!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA