poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

WIELKANOCNE ALLELUJA!

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 1 kwietnia 2018

Rok B, II


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.(J 20, 1-9)

 

Chrystus powstał spośród umarłych! Śmiercią zniszczył śmierć. Tym, którzy są w grobach, darował życie. Dzień Zmartwychwstania! Pascha Pana, Pascha! Chrystus Bóg sprawia, że przechodzimy ze śmierci do życia… Teraz wszystko jest napełnione światłością: Niebiosa, ziemia, a nawet piekło. Niech całe stworzenie święci Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym jest źródło jego życia.

(z bizantyjskiej jutrzni paschalnej).

Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zwyciężył. Dlatego możemy wołać Alleluja! Alleluja to jest śpiew zbawionych w niebie (por. Ap 19,1). Wychwalajmy Pana z całym Kościołem! Ten okrzyk jest pełen radości, czułości i bliskości! Możemy go powtarzać bez końca aż przejdzie w śpiew, który wypływa z otwartej duszy napełnionej głębokim szczęściem, bo MIŁOŚĆ Chrystusa uwolniła ją z niewoli grzechu i śmierci. Oto prawdziwe święto!

Pan Zmartwychwstały zmienia wszystko, ale nade wszystko zmienia nas i nasze życie. Jesteśmy w Nim piękni, język nie zna już słów raniących innych, nasze spojrzenie staje się Jego spojrzeniem, nie dzielą nas mury, ale mostami przechodzimy ku sobie biorąc siebie za ręce. Uwalnia nas od sztywnego sposobu życia, czyni nas otwartymi i bliskimi, aby razem wybiec z naszych ogrodów, gdzie SPOTKALIŚMY PANA ŻYCIA, aby pełni zdumienia i zachwytu świadczyć o MIŁOŚCI JEZUSA!

W imieniu Redakcji „Posłańca MB Saletyńskiej” życzę wszystkim Czytelnikom paschalnej wiary. Niech w każdym z nas objawi się odnawiająca moc tajemnicy paschalnej. Niech na każdą rodzinę spłynie deszcz łask, niech spłynie nadzieja i radość!

Niech Chrystus Zmartwychwstały przez wstawiennictwo Maryi, która „doświadczyła również niewyrażalnej radości Jego zmartwychwstania” udziela hojnie darów paschalnych.

—————————————————————–

ks. Bohdan Dutko MS – redaktor naczelny Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej „La Salette”

—————————————————————–

 

 

ks. Bohdan Dutko MS ks. Bohdan Dutko MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 13, 24-32), XXXIII Niedziela Zwykła, 18-11-2018

Co się skończy, a co zostanie

Gdy świat widzialny rozpadnie się na kawałki, a kurz i emocje już opadną, zobaczysz samego siebie ze skarbami, które zgromadziłeś w niebie. Tymi skarbami będzie słowo Boże, które udało ci się wcielić w życie. Słowo przebaczenia i służby. Słowo, które wcielając się w twoje życie przynosiło Chrystusa temu światu. Ono przetrwa i nie przeminie. Będzie twoim obrońcom lub oskarżycielem.

diakon Paweł Baran MS
(Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Saletynów w Krakowie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście.”

(Antoine de Saint-Exupéry)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Już od najbliższej niedzieli w saletyńskich parafiach oraz w prenumeracie dostępny kolejny numer Posłańca! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

5 dni temu

"Dziś Kościół w Irlandii pokutuje za czasy, w których uciskał naród swoją władzą. Ludzie odchodzą nie tylko ze względu na pedofilię, ale też z powodu nadmiernego używania władzy. W latach 60., czy nawet jeszcze 70. Kościół irlandzki był bardzo wymagający i surowy w stosunku do swoich wiernych. To był Kościół władzy, siły, a nawet przemocy, i oczywiście grzechu ludzi Kościoła: biskupów, kapłanów. To może nas i dziwić i przerażać, ale taka była rzeczywistość..."

O trudnej pielgrzymce papieża Franciszka do Irlandii i o różnicach miedzy Kościołem w Polsce i w Irlandii, z ks. Andrzejem Sroką, wieloletnim duszpasterzem w Limerick rozmawia Iwona Kosztyła - już niebawem w nowym numerze Posłańca!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA