poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności, Wielki Post z Posłańcem

WIELKANOCNE ALLELUJA!

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 1 kwietnia 2018

Rok B, II


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.(J 20, 1-9)

 

Chrystus powstał spośród umarłych! Śmiercią zniszczył śmierć. Tym, którzy są w grobach, darował życie. Dzień Zmartwychwstania! Pascha Pana, Pascha! Chrystus Bóg sprawia, że przechodzimy ze śmierci do życia… Teraz wszystko jest napełnione światłością: Niebiosa, ziemia, a nawet piekło. Niech całe stworzenie święci Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym jest źródło jego życia.

(z bizantyjskiej jutrzni paschalnej).

Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zwyciężył. Dlatego możemy wołać Alleluja! Alleluja to jest śpiew zbawionych w niebie (por. Ap 19,1). Wychwalajmy Pana z całym Kościołem! Ten okrzyk jest pełen radości, czułości i bliskości! Możemy go powtarzać bez końca aż przejdzie w śpiew, który wypływa z otwartej duszy napełnionej głębokim szczęściem, bo MIŁOŚĆ Chrystusa uwolniła ją z niewoli grzechu i śmierci. Oto prawdziwe święto!

Pan Zmartwychwstały zmienia wszystko, ale nade wszystko zmienia nas i nasze życie. Jesteśmy w Nim piękni, język nie zna już słów raniących innych, nasze spojrzenie staje się Jego spojrzeniem, nie dzielą nas mury, ale mostami przechodzimy ku sobie biorąc siebie za ręce. Uwalnia nas od sztywnego sposobu życia, czyni nas otwartymi i bliskimi, aby razem wybiec z naszych ogrodów, gdzie SPOTKALIŚMY PANA ŻYCIA, aby pełni zdumienia i zachwytu świadczyć o MIŁOŚCI JEZUSA!

W imieniu Redakcji „Posłańca MB Saletyńskiej” życzę wszystkim Czytelnikom paschalnej wiary. Niech w każdym z nas objawi się odnawiająca moc tajemnicy paschalnej. Niech na każdą rodzinę spłynie deszcz łask, niech spłynie nadzieja i radość!

Niech Chrystus Zmartwychwstały przez wstawiennictwo Maryi, która „doświadczyła również niewyrażalnej radości Jego zmartwychwstania” udziela hojnie darów paschalnych.

—————————————————————–

ks. Bohdan Dutko MS – redaktor naczelny Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej „La Salette”

—————————————————————–

 

 

ks. Bohdan Dutko MS ks. Bohdan Dutko MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 9, 30-37), XXV Niedziela Zwykła, 23-09-2018

Pierwszy czy ostatni?

(…)„Jezus poucza swoich uczniów, wyjawia im prawdziwy i najgłębszy sens swojego cierpienia i poniżenia. Na krzyżu Jezus jest ostatni, przegrany, poniżony, jest jednakże całkowicie i do końca posłuszny woli kochającego Go Ojca. Krzyż jest także szczytem Jego zbawczej miłości do nas, ludzi. Kto jest kochany, jest w pewien sposób pierwszy, ważny. Miłość uzdrawia i usuwa poniżenie. Kto natomiast kocha, z miłości może być ostatni.

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.”

(Blaise Pascal)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

3 dni temu

Czy piękno może "zbawić świat"? Jakie jest jego miejsce w Kościele? I czym w ogóle jest piękno? W rzeszowskiej wkładce do najbliższego numeru "Posłańca" artykuł Agaty Tokarskiej "Okno, przez które widać muzykę" na temat ewangelizacyjnej roli sztuki sakralnej... i nie tylko.

Jeśli jesteś mieszkańcem Dębowca, Kobylanki, Rzeszowa czy Trzcianki, poszukaj "Posłańca" z dodatkową wkładką z wiadomościami z Twojej parafii!

photo by Pixabay.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

4 dni temu

172 lata temu, w ciepły, wrześniowy poranek, może właśnie taki jak dziś w Krakowie czy Dębowcu, Piękna Pani zjawiła się dwojgu pastuszków. W takim dniu jak dziś warto wrócić do opisu tego spotkania i treści Jej Orędzia. Możesz je znaleźć chociażby tu: www.saletyni.pl/la-salette/objawienie ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA