poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 9, 28b-36), II Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019

Przemienił się wobec nich

„Uczniowie uczestniczą w wydarzeniu spektakularnym. Widzieli już wiele, ale to objawienie się Jezusa na Taborze było dla nich zdecydowanie największym z cudów. Żeby zrozumieć lepiej wartość tego spotkania spróbujmy się przyjrzeć kontekstowi tego wydarzenie. Chwilę wcześniej Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus zapowiada po raz pierwszy, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, i że zmartwychwstanie. Jezus zapowiada również, że będzie sądził świat gdy przyjdzie w swojej chwale. I nagle, po tym wszystkim, spotykamy trzech uczniów i Jezusa na górze przemienienia, gdzie to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, znajduje swoje potwierdzenie w słowach Ojca: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Tym wydarzeniem Jezus przypieczętował to, co powiedział o Nim Piotr, a także to, co sam powiedział o swojej najbliższej przyszłości.”

ks. Marcin Sitek MS

"

A F O R Y Z M

„Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego Boga.”

(Św. Bernard)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

5 dni temu

„Czy ktoś taki jak ja, może otrzymać rozgrzeszenie?” – tego typu lęki i pytania nie są dziś rzadkością u osób przystępujących do sakramentu pokuty. Każdy wierny ma prawo do otrzymania rozgrzeszenia, jeśli szczerze go pragnie oraz chce się pojednać z Bogiem i Kościołem, czyli jest odpowiednio dysponowany. Żaden spowiednik nie może kierować się własnymi regułami czy upodobaniami, ale winien stosować się do nauczania Kościoła i norm wydanych przez kompetentną władzę (por. kan. 978 §2 KPK).

To fragment artykułu ks. Jana Kijka MS o odmowie rozgrzeszenia. Wbrew obawom wielu osób, nie są to częste sytuacje. Więcej w marcowym Posłańcu!
Zachęcamy do prenumeraty!!!
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA