poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-5, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

ZAMIANA MY NA ON

30 września 2018, Niedziela

XXVI tydzień zwykły, Rok B


Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Adoracja podczas XXX Saletyńskich Spotkań Młodych – Dębowiec / foto: br. Rafał Wutkowski

Zamiana „my” na ON

Słowo Boże jest zawsze aktualne, ale niektóre fragmenty wybrzmiewają mocniej we wspólnocie Kościoła, kiedy dotykają jej aktualnych problemów. Jezus chce przestrzec swoich wyznawców przed olbrzymim zagrożeniem, które w historii Kościoła nieustannie powraca. Chodzi o niebezpieczeństwo uczynienia z wiary ideologii. Każda ideologia, chce przyciągnąć nowych „wyznawców” przez zapewnienie o swojej wyjątkowości.  Takie podejście przejawia się w myśleniu: „jesteśmy <my>  – postępujący prawidłowo i są <oni> – podejrzani, którzy z nami nie chodzą”. W efekcie okazuje się, że to grupa wraz ze swoją wyjątkowością ma przyciągnąć nowych członków, a nie Ten, który powinien być w jej centrum. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Kościele nie chodzi o „nas”, ani o „nich”. Tekst Ewangelii spędza sen z powiek tym, którzy chcą uczynić chrześcijaństwo ekskluzywnym klubem promując podejście: „nasza grupa ma najlepszą wizję Kościoła” – to nie jest myślenie Chrystusowe. Zbawienie nie dotyczy wspólnot duszpasterskich (to myślenie kolektywistyczne). Duszpasterstwo jest tylko i aż narzędziem do pomocy w doprowadzeniu mnie do osobistego spotkania z Jezusem. Zbawienie dotyczy mojej relacji z Jezusem. Chrystus chce chronić swoich wiernych przed grzechem sekciarstwa.

Może się pozornie wydawać, że pierwsza część Ewangelii opisująca oburzenie Apostoła i dialog z Jezusem nie jest powiązana z drugą, w której Chrystus mówi o grzechu. Rozważając ją jednak w kluczu relacji dostrzegamy pedagogiczne podejście Zbawiciela, który celowo zwraca uwagę na osobistą odpowiedzialność za grzech. Jezus odwraca sposób myślenia Apostołów (widocznie zaniepokoiło Go pojawiające się wśród nich myślenie „sekciarskie”).  Zamienia „my” i „wy” na „ja” i „On”. To ja jestem odpowiedzialny za to czy będę akceptował grzech w moim życiu, czy zdecyduję się na „odcięcie”, „wyłupienie” go. W niebie nie spotkamy wspólnot parafialnych, ale „ułomnych”, „chromych” i „jednookich”, którzy odrzucili grzech i pokochali Zbawiciela. Bo tutaj nie chodzi o „nas” ani o „nich”. Liczy się tylko ON.

 

ks. Piotr Grudzień MS ks. Piotr Grudzień MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Mk 10, 17-27), XXVIII Niedziela Zwykła, 14-10-2018

Ubóstwo, które jest bogactwem

W perykopie poprzedzającej nasz dzisiejszy fragment (Mk 10,13-16) ukazuje uczniom nic niemające dziecko, jako gotowe do przyjęcia królestwa Bożego. Co więcej ogłasza uczniom że, jeśli nie staną się jak dzieci, nie będą mogli się tam znaleźć. Teraz okazuje się, że bogacz, który wydaje się, że ma wszystko nie jest w stanie wejść do królestwa Bożego. Nie jest nawet w stanie wyruszyć za Jezusem w drogę do swojej ziemi obiecanej. Ten, kto nic nie ma ma wszystko. Ten kto ma wszystko nic nie ma.

ks. Marcin Ciunel MS
(rektor WSD Misjonarzy Saletynów)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Słusznie nazwałbyś szczęśliwym tego, kto nie posiada wiele.”

(Horacy)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

4 dni temu

Uwaga! Dzień jest tak piękny, że postanowiliśmy rozdać 3 zestawy Posłańca: Wspólnota + Łzy Maryi. Wystarczy w komentarzu w jednym zdaniu ZAPROSIĆ DO SWOJEJ WSPÓLNOTY. Dla tych, którzy myślą, że nie są w żadnej, mała podpowiedź - nie myślcie utartymi schematami! Czasopisma wyślemy po weekendzie za najciekawsze odpowiedzi! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

6 dni temu

Pierwsza zapowiedź tematu kolejnego numeru Posłańca znajduje się na okładce wrześniowego wydania. RELACJE - coś o co nieustannie trzeba się troszczyć! Już w następnym numerze. ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA