poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2018-5, Aktualności, Myśl Ojców pustyni

ZATWARDZIAŁOŚĆ SERCA

7 października 2018, Niedziela

XXVII tydzień zwykły, Rok B


Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».(Mk 10, 2-12)

 

 Zatwardziałość serca

 Zwróćmy uwagę na ważny szczegół, którym rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia. „Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.” Możemy się jedynie domyślać jakiej spodziewali się odpowiedzi. Może, widząc przy Jezusie tłumy celników i jawnogrzesznic, oczekiwali liberalizacji prawa małżeńskiego? Tymczasem Jezus okazuje się bardziej radykalny niż Mojżesz. Miłosierdzie dla grzeszników nie oznacza bowiem „rozcieńczania”, zmiany przykazań, ale jedynie wielkoduszność Bożego przebaczenia.

 Jest to wielka pokusa naszych czasów, szczególnie uwidaczniająca się w dziedzinie małżeństwa, że gdy nie radzimy sobie z którymś wymaganiem moralnym wynikającym z Dekalogu, bądź nie mamy ochoty na związane z nim zmaganie, jesteśmy skłonni nawet uchylać Boże przykazania, niejako poprawiać Boga, co zwykle kończy się dla człowieka tragicznie. Przecież od kilku dekad Kościół, papież, biskupi są pod presją środowisk liberalnych domagających się daleko idących zmian w dziedzinie nauczania moralnego. Więcej, w dobie powszechnego subiektywizmu sami rościmy sobie prawo do stanowienia co jest dobre, a co złe. Tymczasem diagnoza Jezusa nie pozostawia złudzeń. Zatwardziałość serca to podstawowa przyczyna nieszczęść związanych z rozpadem małżeństwa. Przyczyn należy w pierwszej kolejności poszukać w sobie. Zatwardziałość oznacza pewną niereformowalność, zamknięcie, brak pokory i wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Bóg nie dostaje od człowieka szansy, nie jest respektowane Jego prawo.

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” – to nie tylko słowa z dzisiejszej Ewangelii. To także zdanie które słyszy każde małżeństwo katolickie tuż po złożeniu sakramentalnej przysięgi. I tu nasuwa się kolejne pytanie: czy naprawdę Bóg złączył tych dwoje? Czy w ogóle to, co boskie, było brane pod uwagę w niezbędnym procesie rozeznawania przed zawarciem małżeństwa? Czy może Bóg został postawiony przed faktem dokonanym? Czy wezwanie Boga na świadka w takich okolicznościach nie jest jednocześnie wzywaniem imienia Bożego nadaremno? Czy ślub kościelny nie był tylko piękną ceremonią religijną bez większej refleksji nad jej doniosłym znaczeniem?

Jako kapłan, spowiednik spotykam się nieraz z pytaniem: „rozwodzimy się – co teraz?” Albo: „rozpadło się moje małżeństwo, chcę zawrzeć drugi związek, cywilny, co teraz?” To są pytania, które, może w trochę innej formie, powinny zostać zadane na długo przed zawarciem zawiązku małżeńskiego aby nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji. Oczywiście nieraz życie pisze tragiczne scenariusze nie pytając nas o zdanie. Jednak już na długo przed podjęciem decyzji o małżeństwie należy wziąć pod uwagę to, na co zwraca dziś uwagę Jezus: perspektywę  nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa i skłonność do zatwardziałości serca.

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS – redaktor naczelny „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, mieszka w Krakowie

—————————————————————–

ks. Grzegorz Szczygieł MS ks. Grzegorz Szczygieł MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 5, 1-11), V Niedziela zwykła, 10 lutego 2019

Krótki traktat o łowieniu ryb

„Bóg jest dla mnie bardzo ważny” – można nierzadko usłyszeć takie słowa z ust ludzi, którzy nie praktykują swojej wiary wcale lub prawie wcale. Noszą w sobie bardzo silne przekonanie o wyjątkowej pozycji Boga w swoim życiu, jednak nie przekłada się to na żadne konkrety. Czy Go w takim razie w ogóle znają? Czy może jest to tylko owo silne przekonanie, nic więcej? Z kolei słowa „ciągle Bóg nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu” można usłyszeć od osób, które regularnie się modlą, spowiadają, przyjmują Komunię świętą, a jakiś fakt z życia, upadek, słabość, skłania ich do takiego wyznania. Czy słusznie?

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(rektor naczelny „La Salette”)

"

A F O R Y Z M

„Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg – ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.”

(Edyta Stein)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

Dziś Posłaniec zawitał do niezwykle gościnnej dla saletynów Dobrzycy koło Pleszewa! Dla wielu osób związanych z saletynami nazwa Dobrzyca jest bardzo bliska sercu, bo tu przeżyli swoje rekolekcje oazowe. Jeśli pamiętacie - LAJKUJCIE! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

1 tydzień temu

Czy ktoś jeszcze waha się czy warto zaprenumerować Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej? Oto jeden z argumentów - wywiad z ppor. Agnieszką Pasko, którego pierwsza część ukazała się w styczniowym wydaniu, a drugą będzie można przeczytać w marcu.

"Nie wiem czy wrócę, czy będę miała ręce, czy będę miała nogi, czy będzie ostrzał, czy wróci mój kolega lub koleżanka, jakie padną rozkazy. Żaden patrol nie jest przewidziany czasowo. W każdej chwili może się zmienić sytuacja albo rozkaz. Nie patrzymy w przyszłość na zasadzie co będzie się działo za rok, dwa czy dziesięć lat. Tam jest życie bardzo proste. Jeść. Spać. Przeżyć."

Zaprenumeruj pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA